Du är här

Vattenförsörjning

Vattentjänstverk med över 50 kunder inom Karleby stads område:

Karleby Vatten
Verksamhetsområde: Stamkarleby

Kontaktinformation:
Vattenverksdirektör
Esa Jokela tfn 044 780 99 11

Driftschef
Mäki Antti tfn 044 780 93 19

Kälviän Vesiosuuskunta
Verksamhetsområde: Kelviå och Lochteå Koskenkylä


Kontaktinformation:
Verkställande direktör
Hannu Isokangas tfn 0400 766 59 1

Alaviirteen Vesiosuuskunta
Verksamhetsområde: Ala-Viirre by

Kontaktinformation:
Kari Niemelä tfn 040 511 80 48

Kannuksen Vesiosuuskunta
Verksamhetsområde: Lochteå kyrkby, Väliviirre by, Karhi och Maringais

Kontaktinformation:
Verkställande direktör
Tuomas Harmaala tfn 044 326 57 89

Uudenkylän Vesiosuuskunta
Verksamhetsområde: Uusikylä by

Kontaktinformation:
Tapio Kero tfn 040 507 35 59

Haapala-Korven Vesihuoltoyhtymä
Verksamhetsområde: västra sidan om Ullavanjärvi

Kontaktinformation:
Veli Rahkonen tfn 050 5621 406

Läntän Vesiosuuskunta
Verksamhetsområde: Länttä (östra och sydöstra sidan om Ullavanjärvi

Kontaktinformation:
Pasi Hirsikangas tfn 050 584 52 45

Neverbackan Vesiyhtymä
Verksamhetsområde: Neverbacka (Rahkosenharju grundvattenområde)

Kontaktinformation:
Hannu Kottari tfn 0400 863 12 9

Rahkosen Vesiyhtymä
Verksamhetsområde: Rahkonen (södra sidan om Ullavanjärvi)


Kontaktinformation:
Juhani Mäkelä tfn 0400 361 54 8

Ullavan Vesiosuuskunta
Verksamhetsområde: de västra delarna av Ullava

Kontaktinformation:
Samuel Videnoja tfn 050 352 37 84

Ylikylän Vesihuoltoyhtymä
Verksamhetsområde: södra delen av Rahkosenharju (Hanhisalo-Kallinki)


Kontaktinformation:
Jouko Rahkola  tfn 050 341 43 22

Upp

Uppdaterad 12.10.2020 | Skicka respons | Skriv ut