Fortsätt till innehållet
Vesihanasta valuu puhdasta vettä juomalasiin

Vattenförsörjning

Fotograf: Mostphotos

 • Dagvatten

  Dagvatten är regn- eller smältvatten som leds bort från markytan, byggnaders tak och andra motsvarande ytor.

 • Vatten tappas i ett glas ur en vattenkran
  Hushållsvatten

  Det finns många vattentjänstverk på Karleby stads område vilka säkerställer tillgången till hushållsvatten inom sina verksamhetsområden.

 • Keittiön pesuallas, vesi valuu viemäriin
  Avloppsvatten

  Inom vattentjänstverkets verksamhetsområde ska fastigheterna anslutas till anlagda vattenoch avloppsnät och ledningsnät för dagvatten, om man inte fått…

 • Paperia allekirjoitetaan
  Anslutning

  I en del vattenandelslags stadgar bestäms att man måste bli medlem i vattenandelslaget innan anslutnings- och/eller bruksavtalet kan undertecknas.

 • Karleby Vattens logo som har en blå vattendroppe mot vit bakgrund.
  Karleby Vatten

  Vattenverkets uppgift är att på sitt verksamhetsområde sköta vattenförsörjningen och reningen och leveransen av vatten som uppfyller Social- och…