Fortsätt till innehållet
Vesihanasta valuu puhdasta vettä juomalasiin

Vattenförsörjning

Fotograf: Mostphotos

 • Dagvatten

  Dagvatten är regn- eller smältvatten som leds bort från markytan, byggnaders tak och andra motsvarande ytor.

 • Keittiön pesuallas, vesi valuu viemäriin
  Avloppsvatten

  Inom vattentjänstverkets verksamhetsområde ska fastigheterna anslutas till anlagda vattenoch avloppsnät och ledningsnät för dagvatten, om man inte fått…

 • Kokkolan Veden logo, jossa sininen vesipisara valkoista taustaa vasten.
  Karleby Vatten

  Vattenverkets uppgift är att på sitt verksamhetsområde sköta vattenförsörjningen och reningen och leveransen av vatten som uppfyller Social- och…