Fortsätt till innehållet
Vesihanasta valuu puhdasta vettä juomalasiin

Vattenförsörjning

Fotograf: Mostphotos

 • Dagvatten

  Dagvatten är regn- eller smältvatten som leds bort från markytan, byggnaders tak och andra motsvarande ytor.

 • Keittiön pesuallas, vesi valuu viemäriin
  Avloppsvatten

  Inom vattentjänstverkets verksamhetsområde ska fastigheterna anslutas till anlagda vattenoch avloppsnät och ledningsnät för dagvatten, om man inte fått…

 • Kokkolan Veden logo, jossa sininen vesipisara valkoista taustaa vasten.
  Karleby Vatten

  Karleby Vatten är ett självständigt affärsverk som ägs av Karleby stad. Karleby Vatten förvaltas av vattenverksdirektion som är underställd av…