Olet tässä

Omakotitalotontit

Omakotitontit on tarkoitettu ensisijaisesti omatoimirakentajille. Kokkolan kaupunki on kyennyt useiden vuosien ajan tarjoamaan eri puolilta kaupunkia kohtuuhintaisia erilaisia omakotitontteja. Tontteja on luovutettu noin 50 kpl vuosittain. Tontit luovutetaan joko vuokraamalla tai myymällä rakentajan toivomusten mukaan. 

Tästä eTonttipalveluun

Tontin hakeminen

Kaupunki ilmoittaa netissä syksyllä seuraavalle vuodelle tarkoitetut uudet jaettavat tontit. Hakuaika on noin kolme viikkoa ja hakemusten viimeinen jättöpäivä ilmoitetaan.

Tontteja haettaessa on ehdottoman tärkeää tutustua oikealla liitteistä löytyviin Pientaloalueiden korttelisuunnitelmiin. Korttelisuunnitelmissa on yksityiskohtaisen tarkasti määrätty eräitä asioita ( mm. kerrosluku, katon muoto ja rakennusten sijoittuminen tontilla, liittymät jne. ). Korttelisuunnitelmat ovat sitovia johtuen kunnallisteknisestä suunnittelusta ja -rakentamisesta. Kaavoituspalveluista saa lisätietoa näistä korttelisuunnitelmista.

Varausaika on noin 6 kuukautta jona aikana tontit luovutetaan rakennushankkeen tultua ajankohtaiseksi. Tämä tarkoittaa, että tontinvaraaja on suunnitelmissaan niin pitkällä, että hän voi hakea rakennuslupaa.

PIENTALOTONTIT VUODEN 2020 RAKENTAMISEEN

Syksyinen uusien omakotitonttien jako alkaa.  Tässä yhteishaussa ovat tontteja oikeutettu hakemaan vain sellaiset luonnolliset henkilöt, joilla on tarkoitus rakentaa pientalo omaan käyttöön. Hakuaika on 11-29.11.2019 uusille tonteille. Ammattirakentajille tai muutoin myyntiin tulevien pientalojen rakentajille tontit ovat haettavissa myöhemmin ilmoitettavasta ajankohdasta alkaen.

Uusia rakentamiskelpoisia omakotitontteja on Isokylässä Hangaksen alueella 12 kpl ja Lohtajan Marinkaisissa 5 kpl..

Aiemmin jaossa olleita tontteja on Nuolipurolla, Hangaksessa ja Vikån alueella , missä noudatetaan jo toteutunutta rakennustapaa ja -määräyksiä. Lisäksi Kälviän, Lohtajan ja Ullavan alueella on jo aiemmin jaossa olleita omakotitontteja ja rakennuspaikkoja yhteensä noin 80 kpl. Aiemmin jaossa olleiden tonttien varaukset tehdään hakemusten saapumisjärjestyksessä.

Kaupunki poistaa tonteilta puuston ja hakkuutähteet ennen tonttien luovuttamista. Yksittäisiä maisemapuita pyritään kuitenkin säilyttämään.

 Hakemukset on jätettävä Kaupunkiympäristön palvelupisteeseen (kaupungintalo I kerros D-osa), josta saa myös hakemuskaavakkeita ja tarkempia tietoja haettavista tonteista. Kaikki tarvittava tieto jaettavista tonteista löytyy myös uudesta e-tonttipalvelusta, mihin rekisteröitymällä voi hakea sähköisesti nyt jaettavia tontteja. 

Tontin varaus tulee voimaan kun varaaja on maksanut varausmaksun eräpäivään mennessä. Varausmaksu määritellään varauspäätöksessä ja se on tontin vuokran suuruinen varausajalta. Mikäli tontti ostetaan merkittävästi ennen varausajan päättymistä, palautetaan varausmaksu jäljellejääneeltä varausajalta. 

Tontti luovutetaan kun rakennushanke on ajankohtainen ja rakentajalla on valmius hakea rakennuslupaa.Tontin luovutushinta on luovutushetkellä voimassaoleva kaupungin neliöhinta kyseisellä alueella.

Vuokraustilanteessa varausmaksu hyvitetään maksettuna vuokrana. Varausmaksua ei palauteta, mikäli rakennushanke ei toteudu. Sekä vuokraus että ostotilanteessa kaupunki perii tontin muodostuskustannukset rakentajilta. Kaupungingeodeetin varauspäätöksen jälkeen ovat jäljelle jääneet omakotitontit haettavissa niin sanotun jatkuvan haun periaatteella. Tonttihakemukset käsitellään tuolloin saapumisjärjestyksessä. 

Sellaisille tontinvaraajille, jotka ovat aiemmin saaneet kaupungilta omakotitontin tontti luovutetaan ainoastaan myymällä.

Tonttiasioissa palvelee tonttiteknikko Heikki Haimakainen, puh. 044 780 9345. 

Kokkola 8.11.2019
KOKKOLAN KAUPUNKI
KaupunkialueetSivun alkuun

Päivitetty 8.11.2019 | Lähetä palautetta | Tulosta