Du är här

Informationssökning

keski12.jpg 

I biblioteket kan du söka information självständigt eller be personalen om hjälp. Olika hjälpmedel finns till förfogande bl.a. uppslagsverk, bibliotekskatalogen  Anders och övriga databaser. Materialet vid Karleby stadsbibliotek är ordnat  i klasser enligt ämne. Du kan även ha nytta av Vesa och de allmänna bibliotekens klassifikationssystem. Personalen hjälper dig gärna att använda bibliotekets material och apparatur. 

Bibliotekets information

Personalen vid informationen på andra våningen gör informationssökningar om det ämnesområde du är intresserad av. Resultatet av informationssökningen är en litteraturlista över relevanta publikationer.

Vid informationen kan du lämna beställningar på biblioteksmaterial,  förslag till nyanskaffningar och fjärrlånebeställningar.  

Referensbiblioteket

Referensbibliotekets material står ständigt till förfogande. Den största delen av uppslagsverken finns i läsesalen. Materialet i referensbiblioteket utlånas i regel inte. Vid behov kan du ta avgiftsbelagda kopior av det du behöver.

Upp

Uppdaterad 4.12.2014 | Skicka respons | Skriv ut