Du är här

Informationssökning

I biblioteket kan du söka information självständigt eller be personalen om hjälp. Olika hjälpmedel finns till förfogande bl.a. uppslagsverk, bibliotekskatalogen Anders och övriga databaser. Materialet vid Karleby stadsbibliotek är ordnat  i klasser enligt ämne.

Du kan även ha nytta av Finto och de allmänna bibliotekens klassifikationssystem. Personalen hjälper dig gärna att använda bibliotekets material och apparatur.

Bibliotekets information

Personalen vid informationen på andra våningen gör informationssökningar om det ämnesområde du är intresserad av. Resultatet av informationssökningen är en litteraturlista över relevanta publikationer.

Vid informationen kan du lämna beställningar på biblioteksmaterial, förslag till nyanskaffningar och fjärrlånebeställningar.

Fråga bibliotekarien

En informationssökningsförfrågan kan skickas till biblioteket via tjänsten Fråga bibliotekarien. Fyll i blanketten samt dina kontaktuppgifter. Du får ett svar per e-post inom tre dagar.

Referensbiblioteket

Referensbibliotekets material står ständigt till förfogande. Materialet i referensbiblioteket utlånas i regel inte. Vid behov kan du ta avgiftsbelagda kopior av det du behöver.

Upp

Uppdaterad 25.1.2019 | Skicka respons | Skriv ut