Olet tässä

Pysäköintivirhemaksu

Laki pysäköinninvalvonnasta on tullut voimaan 17.6.2011. Lain mukaan ajoneuvon pysäyttämisestä, seisottamisesta ja pysäköintiä koskevien kieltojen ja rajoitusten sekä pysäköintikiekon käyttöä koskevien säännösten ja määräysten rikkomisesta määrätään pysäköintivirhemaksu.

Pysäköintivirhemaksu on Kokkolassa 40€.

Ajoneuvon kuljettajalle on annettava kirjallinen kehotus suorittaa maksu 30 päivän kuluessa kehotuksen antamispäivästä. Jollei kuljettajaa tavata, voidaan maksukehotus kiinnittää ajoneuvoon näkyvälle paikalle.

Voit tarkistaa pysäköintivirhemaksun tiedot ja kuvat Helgaparkista.  Kirjautumiseen tarvitset pysäköintivirhemaksun asianumeron ja ajoneuvon rekisteritunnuksen.

Jollei maksukehotusta ole eräpäivään mennessä suoritettu pysäköintivirhemaksun korotus on 14€. Pysäköinninvalvojan on silloin annettava ajoneuvon omistajalle tai haltijalle kirjallinen määräys (maksumääräys) suorittaa korotettu maksu 30 päivän kuluessa maksumääräyksen tiedoksisaamisesta uhalla, että maksu muuten peritään ulosottoteitse.

Ajoneuvon kuljettajalla, omistajalla tai haltijalla, joka katsoo pysäköintivirhemaksua koskevan maksukehotuksen tai maksumääräyksen taikka maksun korotuksen aiheettomaksi, on oikeus säädetyn maksuajan kuluessa esittää kirjallinen oikaisuvaatimus pysäköinninvalvojalle.

Tieliikennelaki

Sivun alkuun

Päivitetty 11.12.2019 | Lähetä palautetta | Tulosta