Hyppää sisältöön

Ajoneuvojen varastosiirrot

Kokkolan pysäköinninvalvonta suorittaa ajoneuvojen varastosiirtoja maksamattomien pysäköintivirhemaksujen vuoksi tapauksissa, joissa samalla ajoneuvolla on vähintään viisi pysäköintiä koskevan säännöksen vastaisesta menettelystä määrättyä pysäköintivirhemaksua, jotka ovat maksamatta ja joihin ei voi hakea muutosta (laki ajoneuvojen siirtämisestä 5 §)

Varastoon siirretyt ajoneuvot tulee noutaa 60 päivän kuluessa sen jälkeen, kun ajoneuvon omistajan tai haltijan katsotaan saaneen tiedon siirtopäätöksestä. Ajoneuvon luovutuksen edellytyksenä on maksamattomien pysäköintivirhemaksujen sekä siirrosta ja hallinnoinnista syntyneiden kustannusten suorittaminen. (Laki ajoneuvojen siirtämisestä 5, 10, 11, 12§)

Lisätietoja:  Johtava pysäköinnintarkastaja Päivi Parpala puh. 044 7809 201 tai pysäköinninvalvonnan toimisto (pysakoinninvalvonta@kokkola.fi).

Laki ajoneuvojen siirtämisestä

Yhteystiedot