Hyppää sisältöön

Ajoneuvojen varastosiirrot

Kokkolan pysäköinninvalvonta suorittaa ajoneuvojen varastosiirtoja maksamattomien pysäköintivirhemaksujen vuoksi tapauksissa, joissa samalla ajoneuvolla on vähintään viisi pysäköintiä koskevan säännöksen vastaisesta menettelystä määrättyä pysäköintivirhemaksua, jotka ovat maksamatta, ja joihin ei voi hakea muutosta (laki ajoneuvojen siirtämisestä 5 §)

Varastoon siirretyt ajoneuvot tulee noutaa 60 päivän kuluessa sen jälkeen, kun ajoneuvon omistajan tai haltijan katsotaan saaneen tiedon siirtopäätöksestä. Ajoneuvon luovutuksen edellytyksenä on maksamattomien pysäköintivirhemaksujen, sekä siirrosta, ja hallinnoinnista syntyneiden kustannusten suorittaminen. (Laki ajoneuvojen siirtämisestä 5, 10, 11, 12§). Ajoneuvot joita ei ole noudettu määräaikaan mennessä siirtyvät kaupungin omistukseen.

Tieto siirrosta lähetetään postitse. Jos ajoneuvon omistaja ei ole tiedossa, siirrosta annetaan tieto kaupungin verkkosivuilla.

Lisätietoja:  Johtava pysäköinnintarkastaja Päivi Parpala puh. 044 7809 201 tai pysäköinninvalvonnan toimisto (pysakoinninvalvonta@kokkola.fi).

Laki ajoneuvojen siirtämisestä

Yhteystiedot