Hyppää sisältöön

Pysäköintiluvat

Erilaisilla pysäköintiluvilla pyritään helpottamaan pysäköintiä niissä tapauksissa, joissa esim. työn tekeminen asetetuilla pysäköinti rajoituksilla hankaloituisi merkittävästi. Alta löytyvät tarjolla olevat luvat. Luvat ovat maksullisia, poikkeuksena veteraanien pysäköintilupa joka on maksuton.

 • Kotihoidon pysäköintitunnus voidaan myöntää kotihoitoa tarjoaville yrityksille. Tunnuksia myönnetään rajoitetusti ja lupien määrä on enimmillään 50kpl/vuosi.

  Kotihoidon pysäköintitunnuksen hinta on 100 €/vuosi. Lupa on myönnetään vuodeksi, jonka jälkeen lupaa on haettava uudestaan. Tunnusta haetaan pysäköinninvalvonnasta.

  Jos ajoneuvossa on kotihoidon pysäköintitunnus, ajoneuvon saa pysäköidä liikennemerkillä osoitetusta kiellosta tai rajoituksesta huolimatta:

  1) maksulliselle pysäköintipaikalle maksua suorittamatta;

  2) alueelle, jossa pysäköinti on kielletty tieliikennelain liitteen 3.3 mukaisella liikennemerkillä C38 ja C39;

  3) rajoitusta pidemmäksi ajaksi alueelle, jossa pysäköinnin enimmäisaikaa on rajoitettu.

  Ajoneuvoa, jossa on kotihoidon pysäköintitunnus, ei kuitenkaan saa pysäköidä sellaiselle alueelle tai paikalle, joka on osoitettu liikennemerkillä vain tiettyjen ajoneuvojen pysäköintiin.

  Pysäköitäessä ajoneuvo, jossa on kotihoidon pysäköintitunnus, pysäköinnin alkamisaikaa ei tarvitse osoittaa tieliikennelain 40 §:ssä säädetyllä tavalla.

  Tieliikennelaki

  Pysäköintitunnus on pysäköinnin ajaksi sijoitettava näkyvälle paikalle ajoneuvon tuulilasin sisäpuolelle siten, että se on ulkoapäin luettavissa.

  Pysäköintitunnus on voimassa vain työasioissa työaikana, ja se on palautettava pysäköinninvalvontaan voimassaolon, työtehtävän, tai käytön tarpeen päättyessä.

  Pysäköintitunnuksen kopiointi on kielletty. Havaitusta väärinkäytöksestä pysäköintitunnus voidaan peruuttaa.

  Pysäköintitunnus on voimassa vain yleisillä katualueilla, ei yksityisalueilla.

 • Johtava pysäköinnintarkastaja voi myöntää lyhytaikaisia pysäköintilupia esimerkiksi jakeluliikenteelle, remonttiliikkeille tai muuttoautoille.

  Luvan hinta on 10 €/vrk tai 20 €/viikko. Lyhytaikaista pysäköintilupaa haetaan johtavalta pysäköinnintarkastajalta tai pysäköinninvalvonnan toimistosta.

  Pysäköintilupa oikeuttaa pysäköimään:
  1) pysäköintipaikalle, jossa pysäköinnin enimmäisaikaa on liikennemerkein rajoitettu ilman aikarajoitusta.

  Pysäköintilupa on pysäköinnin ajaksi sijoitettava näkyvälle paikalle ajoneuvon tuulilasin sisäpuolelle siten, että se on ulkoapäin luettavissa.

  Luvan kopiointi on kielletty. Havaitusta väärinkäytöksestä lupa voidaan peruuttaa.

  Lupa on voimassa vain yleisillä katualueilla, ei yksityisalueilla.

 • Yrityspysäköintilupia voidaan myöntää keskustassa sijaitsevissa yrityksissä työskenteleville. Lupaa voi hakea kirjaston P-halliin tai yleisille katualueille, poikkeuksena Isokatu välillä Rautatienkatu – Torikatu  johon ei myönnetä lupia.

  Lupa on maksullinen, ja niitä myönnetään rajoitetusti. Kirjaston P-halliin max. 30kpl/vuosi hinta 60,00€/kk ja katualueelle 50kpl/vuosi hinta 40,00€/kk. Lupa myönnetään max. kalenterivuodeksi kerrallaan, jonka jälkeen lupaa on haettava uudelleen. Lupaan voidaan merkitä enintään kolme rekisteritunnusta. Lupaa haetaan pysäköinninvalvonnasta.

  Katualueelle myönnetty lupa oikeuttaa pysäköimään pysäköintipaikalle, jossa pysäköinnin enimmäisaikaa on liikennemerkein rajoitettu ilman aikarajoitusta.

  Pysäköintitunnus on pysäköinnin ajaksi sijoitettava näkyvälle paikalle ajoneuvon tuulilasin sisäpuolelle siten, että se on ulkoapäin luettavissa.

  Lupa on voimassa vain työasioissa työaikana, ja se on palautettava pysäköinninvalvontaan voimassaolon, työtehtävän tai pysäköintiluvan käytön tarpeen päättyessä.

  Luvan kopiointi on kielletty. Havaitusta väärinkäytöksestä lupa voidaan peruuttaa.

  Pysäköintilupa on voimassa vain yleisillä katualueilla, ei yksityisalueilla.

 • Kokkolalaisille sotaveteraaneille myönnetään pysäköintilupa, joka oikeuttaa pysäköimään Kokkolan kaupungin yleisillä katu- ja pysäköintialueilla ilman aikarajoitusta ja pysäköintimaksua. Lupaa haetaan pysäköinninvalvonnasta.

  Lupaan merkityn rekisteritunnuksen muuttuessa, haetaan uutta lupaa ja vanha lupa palautetaan pysäköinninvalvontaan. Lupa on palautettava, kun veteraanin ajo-oikeus päättyy.

  Pysäköintilupa on pysäköinnin ajaksi sijoitettava näkyvälle paikalle ajoneuvon tuulilasin sisäpuolelle siten, että se on ulkoapäin luettavissa.

 • Vanhassakaupungissa asuva kiinteistön asukas tai tähän rinnastettava kiinteistön omistaja/haltija, joka työskentelee Vanhankaupungin alueella, on oikeutettu maksulliseen asukaspysäköintitunnukseen. Asukaspysäköintitunnuksen saa jokainen väestörekisteritietojen mukaan alueella asuva, jolla on ajokortti. Asukaspysäköintitunnuksen verollinen hinta on 80 €/vuosi tai 20 €/kuukausi.

  Asukaspysäköintitunnus oikeuttaa pysäköimään Vanhankaupungin (Neristan) alueelle, joka rajoittuu kaduille Kustaa Aadolfinkatu Antti Chydeniuksen katu – Rantakatu – Torikatu, pois lukien Mannerheiminaukion pysäköintipaikat. Asukaspysäköintitunnusta tulee käyttää liikennemerkein osoitetuilla asukaspysäköintipaikoilla ilman aikarajoitusta.
  Pysäköintitunnus on rekisterinumerokohtainen. Tunnukseen voidaan merkitä kaksi rekisterinumeroa, mutta kerrallaan asukaspysäköitynä voi olla näistä vain toinen.

  Tunnus tulee asettaa asukaspysäköintipaikalle pysäköitäessä tuulilasin sisäpuolelle siten, että tunnuksen etupuolen teksti on kokonaisuudessaan vaivatta luettavissa ulkoapäin.

  Asukaspysäköintilupaa voi hakea pysäköinninvalvonnasta. Tunnuksen hakijan tulee esittää ajokortti ensimmäistä kertaa tunnusta haettaessa. Ennen luvan myöntämistä tarkistamme hakijan kotiosoitteen väestörekisteristä.

  Tunnus on voimassa yhden kalenterivuoden. Tunnusehtojen muuttuessa (osoite muuttunut, auto vaihtunut tms) on tunnus uusittava em. dokumenttien kanssa. Vanha tunnus on oltava mukana ja jätettävä lupaneuvojalle irtisanomisen yhteydessä.
  Havaitusta väärinkäytöstä pysäköintitunnus saatetaan harkinnan mukaan peruuttaa.

  Pysäköintilupa on voimassa vain yleisillä katualueilla, ei yksityisalueilla.