Du är här

Språkbad

Ansökningstiden till svenskspråkig och engelskspråkig språkbadsundervisning är under tiden 17. - 29.2.2020.

Infokväll i språkbadsenheten tisdag 18.2.2020 kl. 17.30. –18.30 (Falandersgatan 4).

Språkbadsundervisning verksamhetsperioden 2020 – 2021

Alla barn födda 2015 kan söka till språkbadsundervisningen. 

Om du vill kan du förutom första språkbadsspråk också ange ett andra språkbadsspråk i ansökan.

Endast de ansökningar som kommit in under ansökningstiden beaktas.

Ansökning till språkbadsundervisningen sker på ett separat ansökningsblankett.

Bekanta dig med Karleby stads kriterier för antagning till språkbadsundervisning.

Förflyttning till språkbadsundervisning

Förflyttning till språkbadsundervisningen kan ansökas för barn som redan har en plats inom småbarnspedagogiken i den kommunala småbarnspedagogiken . 

Ett barn som inte ännu deltar i den kommunala småbarnspedagogiken

Ett barn som antagits till språkbadsundervisningen och som inte ännu deltar i den kommunala småbarnspedagogiken inleder språkbadsundervisningen samtidigt som förskoleundervisningen inleds.

Förskoleundervisningen 2020 börjar onsdagen den 12 augusti.

Mera information

Mera information av daghemsföreståndare Peltokangas Mirkka.
Tel. 040 489 2274, mirkka.peltokangas(at)edu.kokkola.fi.

Upp

Uppdaterad 5.3.2020 | Skicka respons | Skriv ut