Du är här

Språkbad


Ansökningstiden till svenskspråkig och engelskspråkig språkbadsundervisning är 11. – 28.2.2019.


Språkbadsundervisning verksamhetsperioden 2019 – 2020

  • Alla barn födda 2014 kan söka till språkbadsundervisningen. 
  • Det går endast att välja ett språkbadsspråk i ansökningen (endera svenska eller engelska).
  • Endast de ansökningar som kommit in under ansökningstiden beaktas.
  • Ansökning till språkbadsundervisningen sker på ett separat ansökningsblankett.

Förflyttning till språkbadsundervisningen kan ansökas för barn som redan har en plats inom småbarnspedagogiken i den kommunala småbarnspedagogiken. 

  • Om barnet antas till språkbadsundervisningen på basis av ansökan om förflyttning sker förflyttningen i augusti 2019.

Ett barn som antagits till språkbadsundervisningen och som inte ännu deltar i den kommunala småbarnspedagogiken.

  • Kan inleda språkbadsundervisningen samtidigt som förskoleundervisningen inleds.
  • Förskoleundervisningen 2019 börjar tisdagen den 13 augusti.

Bekanta dig med Karleby stads kriterier för antagning till språkbadsundervisning.

Mera information av daghemsföreståndare Peltokangas Mirkka.
Tel. 040 489 2274, mirkka.peltokangas(at)kokkola.fi.

Upp

Uppdaterad 4.3.2019 | Skicka respons | Skriv ut