Olet tässä

Talousvesi

Talousveden tulee olla käyttäjälleen turvallista. Hyvälaatuinen talousvesi ei saa sisältää haitallisia mikrobeja eikä orgaanisia tai epäorgaanisia aineita. Hyvä talousvesi on myös hyvänmakuista, hajutonta, väritöntä ja kirkasta, eikä se saa aiheuttaa verkostoputkien syöpymistä. Lainsäädännössä talousvedelle on asetettu terveysperusteisia laatuvaatimuksia ja laatusuosituksia.

Terveydensuojeluviranomainen valvoo säännöllisesti Kokkolan alueella toimivien 12 vesilaitoksen toimittamaa talousvettä. Alueen väestöstä 95 % kuuluu valvotun verkostoveden piiriin. Veden näytteenottotiheys perustuu Sosiaali- ja terveysministeriön asetukseen.

Kaikki alueen vesilaitokset yhtä lukuun ottamatta käyttävät raakavetenä pohjavettä. Ainoastaan Kokkolan kaupungin vesilaitos käyttää pohjaveden lisäksi tekopohjavettä. Laitoksilla veden käsittelynä on pH:n nostaminen vaaditulle tasolle ja lisäksi osassa laitoksista vedestä poistetaan liika rauta ja mangaani.

Talousvettä toimittavassa laitoksessa työskentelevällä, veden laatuun vaikuttavia toimenpiteitä tekevällä henkilöllä on oltava riittävät perustiedot soveltuvin osin mm. mikrobiologiasta ja kemiasta, puhdistustekniikasta, hygieniasta, käyttötarkkailusta ja lainsäädännöstä. Talousvesihygieeninen osaaminen tulee osoittaa suorittamalla hyväksytysti talousvesihygieeninen osaamistesti. Osaamistestin suoritusvelvoite perustuu terveydensuojelulain muutokseen 285/2006, joka tuli voimaan 1. toukokuuta 2006.

Sivun alkuun

Päivitetty 10.3.2020 | Lähetä palautetta | Tulosta