Till innehållet

Innehållsförteckning

Parkering


Av nedanstående foto framgår vägnätverket i närheten av Snellmanssalen. På flygfotot syns parkeringsplatserna som reserverats för våra kunder samt för parkering av bussar.

Snellmanssalens huvudingång har märkts ut med en röd boll och finns i byggnadens innerhörn.

Infarten till parkeringsplatsen på Roosgatan sker via Trädgårdsgatan och till parkeringsplatsen framför Snellmanssalen via Vingesgatan.


Tekstisi tulee tähän.

Ilmakuva

matkailu

Upp