Hyppää sisältöön

Työllisyysalueen valmistelu etenee kuntien päätöksentekoon Keski-Pohjanmaalla

Julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden järjestämisvastuu siirtyy valtiolta kunnille 1.1.2025. Työ- ja elinkeinoministeriön 31.10.2023 mennessä edellyttämä vastuukuntasopimus ja järjestämissuunnitelma viedään Keski-Pohjanmaan kaupungin- ja kunnanhallituksiin ja edelleen valtuustojen hyväksyttäväksi syys-lokakuun aikana. Kokkolan kaupunginhallitus käsittelee asiaa kokouksessaan 11.9.2023.

Keski-Pohjanmaan kaupungit ja kunnat ovat vuodesta 2021 alkaen osallistuneet yhdessä työllisyyden kuntakokeiluun, jossa on kehitetty tapoja tuottaa työllisyyspalveluja lähellä asiakkaiden kotikuntaa. Keski-Pohjanmaalla on valmisteltu koko maakunnan kokoista työllisyysaluetta. Maakunnan kokoinen työllisyysalue täyttää sille asetetut kriteerit työvoiman määrästä, maatieteellisestä yhtenäisyydestä ja keskuskaupungin sisältymisestä alueeseen.

Keski-Pohjanmaalla TE-palveluiden uudistusta valmistelee Kokkolan seudun työllisyyden kuntakokeilun laajennettu yhteistyöelin. Laajennetun yhteistyöelimen esityksen ja alueen kaupungin- ja kunnanhallituksien hyväksynnän pohjalta työllisyysaluetta on valmisteltu vastuukuntamallilla. Keski-Pohjanmaan työllisyysalueen vastuukuntana toimii Kokkolan kaupunki, jolle järjestämisvastuu siirretään.

Sopimuksen mukaan muodostetaan yhteinen toimielin (lautakunta). Yhteisen toimielimen tehtävänä on tuottaa palveluja ja huolehtia järjestettävien palvelujen ja muiden toimenpiteiden yhdenvertaisesta saatavuudesta, tarpeen, määrän ja laadun määrittelemisestä, tuottamistavasta, tuottamisen valvonnasta sekä viranomaiselle kuuluvan toimivallan käyttämisestä.

Järjestämissuunnitelma ohjaa työllisyysalueen toimintaa

Samanaikaisesti sopimuksen kanssa on myös valmisteltu työ- ja elinkeinoministeriön edellyttämää työvoimapalveluiden järjestämissuunnitelmaa. Järjestämissuunnitelma ohjaa kuntia tunnistamaan työvoimapalveluiden järjestämiseen liittyvät olennaiset kysymykset ja teemat jo työllisyysalueiden muodostamisvaiheessa.

Suunnitelman perusteella työ- ja elinkeinoministeriö pystyy arvioimaan työllisyysalueiden ja kuntien edellytyksiä suoriutua järjestämisvastuuseen ja palveluiden tarjoamiseen liittyvistä velvoitteistaan. Ministeriö tekee järjestämissuunnitelmien pohjalta päätökset työllisyysalueista. Kun Keski-Pohjanmaan viereisten työllisyysalueiden kokoonpanot ovat selvillä, voidaan niiden kanssa sopia yhteistyöstä.

TE-palvelut 2024 -uudistus (kokkola.fi)