Hyppää sisältöön
Kolme ruskeavalkoista lehmää on pellolla.

Maaseutuelinkeinot

Kokkolan maaseutuelinkeinoviranomainen

Maaseutuelinkeinoviranomaisen eli maaseututoimen päätehtävänä on hoitaa maatalouden EU-tukien ja kansallisten tukien vastaanotto, käsittely, maksatus sekä päätöksenteko. Maaseututoimi käsittelee myös eläintenpitäjärekisterin ilmoituksia.

 

Lomitus

1.1.2009 lähtien Toholammin kunta hallinnoi Kälviän, Lohtajan ja Ullavan lomituspalvelua. Toholammin kunnan lomituspalvelut löytyvät täältä.

Pedersören kunta hallinnoi kanta-Kokkolan lomituspalvelua. Pedersören kunnan lomituspalvelut löytyvät täältä.

 

Eläinten rekisteröinti

Velvollisuus rekisteröidä ja merkitä koskee hyvin laajaa joukkoa eläimiä. Eläintenpidon voi ilmoittaa suoraan Ruokaviraston eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisterin sähköisen asiointipalvelun kautta.

Lain vaatima velvollisuus rekisteröityä eläintenpitäjäksi ja merkitä eläimet on, jos pidät jotain seuraavista eläimistä:

 • nautaeläimet
 • sikaeläimet
 • lampaat
 • vuohet
 • siipikarja
 • hevoseläimet
 • kameli- ja hirvieläimet (poro tietyin poikkeuksin)
 • turkiseläimet
 • kalat, äyriäiset ja nilviäiset (paitsi koriste-eläimet tankissa)
 • mehiläiset ja kimalaiset

Lisätietoja eläinryhmien tarkemmasta määrittelystä löytyy täältä.

Eläintenpito tulee aina ilmoittaa kunnan maaseututoimeen. Myös pitopaikat, joissa eläimiä pidetään, on rekisteröitävä. Mikäli sähköinen asiointi ei onnistu, voi eläintenpito ilmoittaa myös suoraan kunnan maaseutuviranomaiselle täyttämällä eläintenpitoon liittyvät lomakkeet. Huomioi että eläintenpidon rekisteröimiseen kuuluu kaksi eri lomaketta: Ilmoitus eläinten pitopaikasta sekä Ilmoitus eläintenpitotoiminnasta.

Muut eläinten merkintään ja rekisteröintiin liittyvät lomakkeet löytyvät täältä.

Kesä- ja harrastekanojen pito

Kanojen lukumäärällä ei ole merkitystä, niitä voi olla kaksi tai kaksikymmentä: kanojen pitoon liittyviä vaatimuksia on aina noudatettava. Vaatimusten tavoitteena on turvata kanojen hyvinvointi ja varmistaa, etteivät kanat aiheuta tautivaaraa ihmisille tai toisille kanoille.

Omistaja on aina vastuussa kanojensa terveydestä ja hyvinvoinnista. Tämä vastuu on omistajalla koko ajan eläimen hankinnasta sen lopettamiseen tai kuolemaan asti.

Ruokavirasto on laatinut kattavan tietopaketin kanojen pitäjille. Muistilista kesä- ja harrastekanojen pitäjille löytyy täältä.

Kanojen pitoa koskevat säädökset löytyvät myös Ruokaviraston oppaasta Kana -eläinsuojelulainsäädäntöä koottuna.

Kesä- ja lemmikkilampaiden pito

Eläinten pitoon liittyviä vaatimuksia on noudatettava lampaiden lukumäärästä tai pitoajasta riippumatta. Vaatimusten tavoitteena on turvata eläinten hyvinvointi ja varmistaa, etteivät eläimet aiheuta tautivaaraa toisille eläimille tai ihmisille.

Tärkeää on myös muistaa, että lampaiden hyvinvointiin vaikuttavat hoitajan taidot sekä tiedot kyseisen eläinlajin tarpeista. Ennen eläinten hankkimista tulisi tutustua ja perehtyä lampaiden käyttäytymiseen, hoitoon, ravitsemustarpeisiin sekä pitopaikan vaatimuksiin. Tässä yhteydessä tulee huomioida, että lampaiden on päästävä laitumella säänsuojaan, joka on joko rakennettu tai esimerkiksi puuston muodostama. Lisäksi tulee huomioida, että lammas on laumaeläin, eikä sitä ole suositeltavaa pitää yksin.

Ruokavirasto on laatinut kattavan tietopaketin Muistilista kesä- ja lemmikkilampaiden pitäjälle, joka löytyy täältä.

 

Ruokaviraston eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisterin sähköinen asiapalvelu on nyt käytössä

Ruokavirasto on avannut eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisterin sähköisen asiointipalvelun maanantaina 23.8.2021. Asiointipalvelun avulla toimijat pystyvät itse tekemään ilmoitukset eläinten pitopaikoista, eläintenpidosta sekä haaskapaikoista. Ruokavirasto kannustaa toimijoita kirjautumaan palveluun ja tarkistamaan pitopaikka- ja eläintenpitotietojensa ajantasaisuuden. Sovellukseen kirjaudutaan osoitteessa epr.ruokavirasto.fi.

Pitopaikkojen rekisteröintivelvollisuus koskee kaikkia maaeläinten pitopaikkoja, lukuun ottamatta kotitalouksissa pidettäviä lemmikkieläimiä tai eläinlääkärien vastaanottoja. Pitopaikat tulee rekisteröidä, vaikka eläimiä pidettäisiin harraste-eläiminä tai lyhytaikaisesti. Rekisteröintivelvollisuus on laajentunut huhtikuussa 2021 kattamaan aiempien eläinlajien lisäksi myös esimerkiksi tuotantokanien, paliskuntien ulkopuolella pidettävien porojen sekä tiettyjen sukusolujen ja alkioiden pitopaikkoja.

Suunnitteletko kanojen tai lampaiden hankkimista kesäksi?

Kesä- tai harrastekanat

Tämä muistilista on laadittu kesäkanojen tai harrastekanojen hankkimista harkitseville. Kanojen lukumäärällä ei ole merkitystä, niitä voi olla kaksi tai kaksikymmentä: kanojen pitoon liittyviä vaatimuksia on aina noudatettava. Vaatimusten tavoitteena on turvata kanojen hyvinvointi ja varmistaa, etteivät kanat aiheuta tautivaaraa ihmisille tai toisille kanoille.

Omistaja on aina vastuussa kanojensa terveydestä ja hyvinvoinnista. Tämä vastuu on omistajalla koko ajan eläimen hankinnasta sen lopettamiseen tai kuolemaan asti. Kannattaa siis lukea muistilista tarkasti!

 1. Rekisteröidy kanojen pitäjäksi kuntasi maaseututoimeen tai sähköisen asioinnin kautta
 2. Lisäksi kaava-alueella ota yhteyttä kuntasi terveydensuojeluviranomaiseen ja rakennusvalvontaan
 3. Seuraa kanojen ulkona pitoon liittyviä määräyksiä
 4. Tutustu kanoja koskeviin eläinsuojelusäädöksiin
 5. Kanoja ulkomailta? Muista tuontivaatimukset!
 6. Huolehdi salmonellan sekä muiden tautien vastustamisesta
 7. Lääkinnällisen hoidon ja kuolleiden eläinten lukumäärän kirjanpito kuntoon
 8. Tutustu kanojen teurastus- ja lopetusohjeisiin
 9. Selvitä, miten kuolleen tai lopetetun kanan voi hävittää

Muistilistan kokopitkä versio löytyy täältä.

Kesä- tai lemmikkilampaat

Tähän muistilistaan on koottu lampaiden pitoa koskevia lainsäädännön vaatimuksia kesä- tai lemmikkilampaiden hankkimista harkitseville. Eläinten pitoon liittyviä vaatimuksia on noudatettava lampaiden lukumäärästä tai pitoajasta riippumatta. Vaatimusten tavoitteena on turvata eläinten hyvinvointi ja varmistaa, etteivät eläimet aiheuta tautivaaraa toisille eläimille tai ihmisille.

Tärkeää on myös muistaa, että lampaiden hyvinvointiin vaikuttavat hoitajan taidot sekä tiedot kyseisen eläinlajin tarpeista. Ennen eläinten hankkimista tulisi tutustua ja perehtyä lampaiden käyttäytymiseen, hoitoon, ravitsemustarpeisiin sekä pitopaikan vaatimuksiin. Tässä yhteydessä tulee huomioida, että lampaiden on päästävä laitumella säänsuojaan, joka on joko rakennettu tai esimerkiksi puuston muodostama. Lisäksi tulee huomioida, että lammas on laumaeläin, eikä sitä ole suositeltavaa pitää yksin.

Omistaja on vastuussa eläintensä terveydestä ja hyvinvoinnista koko eläimen eliniän ajan.

 1. Rekisteröidy lampaan pitäjäksi kuntasi maaseututoimeen tai sähköisen asioinnin kautta
 2. Lisäksi asemakaava-alueella ota yhteyttä kuntasi terveydensuojeluviranomaiseen ja tarvittaessa rakennusvalvontaan
 3. Noudata lampaiden rekisteröintiin liittyviä määräyksiä
 4. Tutustu lampaita koskeviin eläinsuojelusäädöksiin
 5. Eläimiä ulkomailta? Muista tuontivaatimukset!
 6. Huolehdi eläinten terveydestä ja eläintautien vastustamisesta
 7. Kirjanpito eläinten lukumäärästä ja niille annetuista lääkkeistä
 8. Tutustu lampaiden teurastus- ja lopetusohjeisiin
 9. Selvitä, miten kuolleen tai lopetetun lampaan voi hävittää

Muistilistan kesä- ja lemmikkilampaiden pitäjälle voi lukea kokonaisuudessaan täällä.

Maaseutuasiamiesten yhteystiedot

Maaseututoimen yhteinen sähköpostiosoite on maaseututoimi@kokkola.fi.