Hyppää sisältöön
Ilmakuva Kokkolan keskustasta

Sijoittumis­palvelut

Kokkola tarjoaa yrityksille kansainvälisen toimintaympäristön erinomaisilla logistisilla yhteyksillä. Meillä asiat tapahtuvat ripeästi, joustavasti ja asiakaslähtöisesti.

Invest in Kokkola-tiimimme avulla löydät kaikki tärkeät palvelut, joita yrityksesi menestyvä liiketoiminta tarvitsee.

Strategisia kärkitoimialojamme ovat kemia, cleantech, biotalous, veneala sekä palvelut. Vahvistamme elinkeinoelämää palvelevaa TKI-toimintaa, laajennamme verkostoja klustereiksi sekä panostamme jalostusasteen nostamiseen ja tuotteistamiseen.

Kokkolassa ja lähialueella toimivilla yrityksillä on satojen vuosien perinteet ja osaaminen kansainvälisestä liiketoiminnasta. Positiivinen väestökehitys, monipuolinen elinkeinorakenne sekä kaupan ja teollisuuden mittavat investoinnit vahvistavat Kokkolan elinvoimaa myös tällä vuosituhannella.

Houkuttava ja koukuttava

Kokkola on sopivan kokoinen kaupunki myös kaupunkiin investoivien yritysten henkilöstölle perheineen: meiltä löytyy mielekästä vapaa-ajan tekemistä, hyvät palvelut ovat lähellä ja helposti saatavilla ja kaksikielisyys on rikkaus.

Kokkola haluaa olla lapsiystävällinen kunta, jossa vapaa-ajan palveluihin panostetaan: parhaillaan kehitämme Keskuspuiston aluetta palvelemaan yhä paremmin kaupunkilaisten virkistäytymispaikkana työn alla on Urheilu- ja tapahtumapuistokokonaisuuden lisäksi mm. kaksi kouluhanketta.

Yrityksille on iso asia, että työntekijät perheineen viihtyvät – ja siihen Kokkola tarjoaa hyvät puitteet.

 • Kaupungilla on tällä hetkellä tarjolla teollisuus- ja liiketontteja seuraavilla alueilla:

  • Lahdenperän teollisuusalue
  • Heinolan työpaikka- ja teollisuusalue
  • Indolan teollisuusalue
  • Topparbackenin teollisuusalue

  Kaupungilla on tarjolla myös Kälviän, Lohtajan ja Ullavan alueilta erilaisia teollisuus- ja liiketontteja eri tarkoituksiin.

  Lue lisää kaupungin liike- ja teollisuustonteista

 • Kokkolan ja Perhon toimitilarekisteri tarjoaa ajantasaista tietoa alueen vapaista liike-, varasto-, toimisto- ja teollisuustiloista. Toimitilarekisteri kokoaa yhteen paikkaan alueemme kiinteistövälittäjien sekä myös yksityisten toimijoiden toimitilatarjonnan sekä alueen liike- ja teollisuustontit.

  Hae toimitiloja toimitilarekisteristä

 • Osaava työvoima on alueen kasvun ja kehittymisen edellytys. Kokkolan seudulla on perinteisesti ollut korkea työllisyysaste. Elinkeinoelämän monipuolisuus ja työtehtävien laajuus tarjoaa työtä erilaisille osaajille.

  Monipuolinen suomen-, ruotsin- ja englanninkielinen koulutustarjonta tukee yritysten erilaisia työvoimatarpeita. Toisen asteen ammatillisen koulutuksen lisäksi alueellamme on tarjolla sekä ammattikorkeakoulutusta että yliopistokoulutusta koulutusväylien johtaessa ammatillisen tason osaajista aina tohtoritason tutkintoihin.

  Ammattikoulutusta Kokkolassa järjestää Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä. Kuntayhtymä järjestää toisen asteen ammatillista perus- ja lisäkoulutusta, valmentavaa koulutusta, oppisopimuskoulutusta sekä kansanopistokoulutusta.

  Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa voi suorittaa sosiaalityön, kemian ja kemiantekniikan sekä tietotekniikan maisteriopintoja ja luokanopettajien aikuiskoulutusopintoja.

  Centria-ammattikorkeakoulussa vaihtoehtoina ovat esimerkiksi tekniikan ylempi AMK-tutkinto, liiketalouden ylempi AMK-tutkinto sekä International Business Management.

  Alueen nuori työvoima asettuu perinteisesti vahvasti omalle kotiseudulleen. Esimerkiksi Centria-ammattikorkeakoulusta valmistuneista työllisistä 75 prosenttia työllistyi pohjalaismaakuntiin.

  Yrityksille räätälöitävää koulutusta tukee lisäksi tiivis yhteistyö työvoimapalveluiden kanssa.

 • Kaupunki ajaa Valtatie 8 turvallisuuden ja toiminnallisuuden kehittämistä. Valtatie 8 on Länsi-Suomen rannikkoalueen pääväylä ja osa TEN-T-verkkoa. Kokkolan kohdalla valtatien 8 kautta kulkee pääosa Kokkolan Ykspihlajan sataman tiekuljetuksista.

  KlaRa – Kokkolan raideliikenteen ja keskusta-alueen kehittämishanke on useiden yksittäisten hankkeiden muodostama kokonaisuus. Se tuo merkittäviä hyötyjä erityisesti Kokkolan suurteollisuusalueeseen liittyvälle elinkeinoelämälle, minkä lisäksi se sujuvoittaa liikennöintiä ja matkaketjujen toimivuutta sekä edistää Kokkolan kaupunkirakenteen myönteistä kehitystä.

  Kokkolan kaupunki kehittää ydinkeskustan tuntumaan rakentuvaa laajaa Urheilu- ja tapahtumapuiston aluetta vuonna 2018 hyväksytyn yleissuunnitelman mukaisesti. Kokonaisuutta vie eteenpäin kaupungin vuonna 2020 perustama yhtiö, joka käynnistää toiminnan, toteuttaa alueelle hybridiareenan ja harjoitusjäähallin sekä kehittää kokonaisuutta liikunta- ja tapahtuma-alueena.

  Lue lisää kehittämishankkeista

   

 • Sopivasti lähellä

  Liikenneyhteyksiltään Kokkola sijoittuu otollisesti keskelle Suomea: Valtatie 8 kulkee Kokkolan halki, ja suunnitelmissa on sen leventäminen nelikaistaiseksi kaupungin pohjoispuolella. Kokkola on osa rautateiden runkoverkkoa ja Kokkola-Pietarsaaren lentoasema sijaitsee lähellä keskustaa.

  Kokkolan Satama on paitsi kaivannaisteollisuuden ykkössatama, myös Suomen suurin bulk-, raideliikenne- ja transitoliikennesatama sekä maan kolmanneksi suurin yleissatama. Sen 14 metrin syväväylä mahdollistaa kaikista suurimpien, Panamax- ja Cape Siza –luokan alusten täyteen lastaamisen.

Ota yhteyttä