Hyppää sisältöön
Port Tower -rakennus Kokkolassa

Yritysympäristö

Kokkolan kaupungin elinkeinorakenne on monipuolinen ja pohjautuu useaan vahvaan toimialaan. Näitä ovat mm. kemianteollisuus, metalliteollisuus, veneteollisuus, kauppa- ja palvelualat, ICT-ala, logistiikka ml. satama, turkistuotanto ja maa- ja metsätalous sekä puu- ja elintarvikeala. Lisäksi Kokkolassa merkittäviä työllistäjiä ovat julkinen sektori, terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut sekä koulutusala.

Elinkeinojen kehittämisen osalta Kokkolanseudun Kehitys Oy vastaa uusyritysneuvonnasta ja uusien yritysten perustamisesta, kasvuyritysten kehittämisen tukemisesta ja on mukana luomassa myönteistä yrittäjäilmapiiriä. Elinkeinot ja kaupunkikehitys vastaa puolestaan kaupungin invest in –toiminnasta, jossa KOSEK toimii aktiivisena kumppanina. Yritysten toimitilakehityksessä Kokkolan Teollisuuskylä Oy toimii yhdessä elinkeinot ja kaupunkikehityksen kanssa. KIPn alueen osalta kehittämistoiminta infran ja kiinteistöjen osalta toteutetaan yhteistyössä KIP Infra Oy:n ja KIP Service Oy:n kanssa.

Edunvalvonta

Kaupungilla on vahva rooli saavutettavuuteen, koulutukseen ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin sekä hankkeisiin liittyvässä edunvalvonnassa.

Elinkeinopoliittinen sopimus

Kokkolassa allekirjoitettiin ensimmäinen kaupungin ja yrittäjien välinen elinkeinopoliittinen yhteistyösopimus vuonna 2019. Sopimuksen tavoitteiksi nostettiin kaupungin hankinnat, vetovoimaisuus, yritysvaikutusten arviointi, lupaprosessien kehittäminen sekä elinkeinoneuvonnan kehittäminen edelleen. Sopimus ohjaa kaupungin ja yrittäjien välistä yhteistyötä vuoteen 2022 asti. Sopimuksen allekirjoittajia ovat kaupungin lisäksi Kokkolan alueella toimivat paikalliset yrittäjäyhdistykset.