Hyppää sisältöön
Vauva sukeltaa uima-altaassa.

Vauva- ja perheuinti

Ilmoittautuminen ja hinta

Vauvauinti järjestetään lauantaisin klo 9.00–11.45 (5 ryhmää) vesijumppa-altaassa. Allas on vauvauinnin aikana suljettu muilta asiakkailta. Vauvauinnin voi aloittaa 3 kk ikäisenä ja kun painoa on vähintään 5 kg.

Vauvauinnin kurssimaksu on 70 €, joka maksetaan netti-ilmoittautumisen yhteydessä. Kurssi sisältää kymmenen ohjauskertaa. Perheuinnin kurssimaksu kevätkaudella on 56 €, sisältää 8 ohjauskertaa. Lisäksi joka uintikerta, altaaseen menevät aikuiset sekä 5 vuotta täyttäneet lapset maksavat uimahallin uintimaksun. Kurssimaksu voidaan hyvittää mahdollisen keskeytyksen yhteydessä ainoastaan lääkärintodistuksen perusteella.

Vauvauinnin kevätkausi on 13.1.–6.4.2024 (10 kertaa). Vauvauintia ei järjestetä uintikilpailujen vuoksi 20.1., koulujen talvilomaviikolla 2.3. eikä Pääsiäisenä 30.3.

Perheuinnin kevätkauden 2024 käyntikerrat sunnuntain ryhmillä ovat 14.1., 28.1., 11.2., 25.2., 10.3., 24.3., 7.4. ja 21.4.

Ryhmiin ilmoittautuessa etusijalla ovat Kokkolan kaupungin asukkaat. Ulkopaikkakuntalaiset voivat kysellä mahdollisia vapaita paikkoja sähköpostilla vauvauinti(at)kokkola.fi

 • Mitä vauvauinti on?

  Vauvauinnilla tarkoitetaan noin 3 kk ikäisenä aloitettua monipuolista liikkumista lämmitetyssä + 32 asteisessa vedessä koulutetun vauvauintiohjaajan ohjauksessa. Vauvauintia ei voida kutsua uimiseksi sanan varsinaisessa merkityksessä. Vauvauinti on koko perheen yhteinen leikkihetki, jossa tutustutaan vesielementtiin.

  Milloin aloitetaan?

  Paras aika vauvauinnin aloittamiseen on vauvan ollessa noin 3 kk:n ikäinen ja hänen painaessa vähintään 5 kg. Tällöin valveillaoloaika on tarpeeksi pitkä ja vauvalla on riittävästi voimia selviytyäkseen rasituksesta. Lämmönsäätelyn tulee olla myös riittävästi kehittynyt.

  Milloin lopetetaan?

  Vauvasta tulee yleensä todellinen veden ystävä ja hän kaipaa viikoittaisia tai jopa useampiakin uintikertoja. Noin vuoden ikäisenä lapsen kanssa voidaan siirtyä normaalilämpöisiin uima-altaisiin. Vauvauinnin jälkeen on mahdollista jatkaa perheen yhteistä uintiharrastusta ohjatusti perheuinnissa.

  Vesi on miellyttävä elementti liikkua kaiken ikäisenä. Jatka siis uusin tavoittein, lapsen tahtoa kuunnellen.

 • Perheuinti

  Perheuinti on tarkoitettu yli 1-vuotiaille lapsille ja heidän vanhemmilleen. Uinnissa edetään leikinomaisesti huomioiden vesitaitojen ja uinnin alkeistaitojen harjoittelu (veteen totuttautuminen, tietoinen hengittäminen, sukeltaminen ja hyppääminen, vaaka-asento vedessä).

  Perheuinti on hyvä tapa jatkaa alkanutta uintiharrastusta ohjatusti, kunnes perhe ja lapsi ovat valmiit siirtymään tavallisiksi uimahallin käyttäjiksi, tai hakemaan palveluita uimakoulujen ja seurojen tarjonnasta.

  Ohjaaja antaa vinkkejä ja opastaa vanhempia aktiivisesti ja monipuolisesti vedessä lapsen kanssa.

 • Turvallinen vauva- ja perheuintitoiminta 2022 – 2023

  SUH:n suosittelemat vauva- ja perheuintipaikat tunnistaa hyljelogosta. Sitä saavat käyttää ainoastaan SUH:n turvallisen vauva- ja perheuintidiplomin saaneet toimijat, joiden toiminta täyttää turvalliselle ja laadukkaalle vauva- ja perheuintitoiminnalle asetetut vaatimukset:

  • Vanhemmille annetaan tarvittava informaatio ennen vauva- ja perheuintiin osallistumista.
  • Erityislapsilla on hoitavan lääkärin lupa.
  • Altaassa yhden ohjaajan vastuulla suositellaan olevan 7 perhettä.
  • Jokainen ohjaaja on suorittanut Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton tai Folkhälsanin vauva- ja perheuinnin ohjaajakurssin. Ohjaajat ylläpitävät ammattitaitoaan aktiivisesti.
  • Kuluttajaturvallisuuslain (920/2011) edellyttämä turvallisuusasiakirja on ajan tasalla.
  • Jokainen ohjaaja tuntee toimintaa varten laaditun turvallisuusasiakirjan ja siinä ohjeistetut turvallisuuskäytänteet sekä osaa toimia ensiapu- ja pelastustilanteissa.

   

  Lisäksi Järjestäjä ilmoittaa vauva- ja perheuintitoiminnan aloittamisesta Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliittoon. Ilmoitus on tehty ennen toiminnan aloittamista. Vauva- ja perheuinnin aikana allasveden lämpötila on vähintään +32 C ja veden laatu täyttää vauvauintiin asetetut viranomaisvaatimukset (Sosiaali- ja terveysministeriön asetus allasvesien laatuvaatimuksista 315/2002).

  Turvallinen vauva- ja perheuinti -tunnus

Ota yhteyttä