Till innehållet

Innehållsförteckning

Försäljningsplatser

Försäljningsplatser fredag 30.8 - lördag 31.8.2019, Salutorget

Uppgifter om försäljningsplatser under Veneziaden:
På Salutorgets evenemangsområde finns ett begränsat antal 2-dagars försäljningsplatser. Utöver dessa försäljningsplatser pågår normal torghandel på lördagen i form av Veneziadmarknaden kl. 7-14.

Försäljningsplatser på området
Försäljningsplatserna finns på Salutorget. De försäljare som hade ett stånd året innan har förköpsrätt och säkerställer sin plats genom att på förhand betala platsavgiften med faktura. En plats som inte betalas senast på förfallodagen blir ledig och kan reserveras första veckan i augusti.

Arrangören förbehåller sig rätten att reglera antalet försäljningsplatser per produkt samt förbehåller sig rätten att välja bland intresserade försäljare samt produkter oberoende av anmälningsordning. Detta görs för att arrangören ska kunna bygga upp ett försäljningsområde som motsvarar syftet. Följande uppgifter behövs om försäljarna: namn, produkt/försäljningsartikel, kontaktuppgifter och faktureringsuppgifter. Intresserade kan också kontakta arrangören på förhand. Reserverade/ betalade försäljningsplatser kan inte överlåtas till annan part utan arrangörens samtycke.

Om det i försäljningsartiklarna ingår livsmedel ska den lokala hälsoinspektören kontaktas före evenemanget.

Pris på försäljningsplats
4m x 4m kostar 200 € och 4m x 8m kostar 400 €. Gällande mervärdesskatt (24%) läggs till priserna. Platsen bekräftas genom att betala platsavgiften med förhandsfaktura till arrangörens bankkonto. I platspriset ingår elektricitet. Det finns nattlig övervakning på Salutorget, men trots detta ansvarar arrangören inte för skador som föranleds försäljaren.

Byggande
Byggande av försäljningsstånd: byggandet på en betald och bekräftad försäljningsplats får inledas på evenemangsveckoslutet på fredag kl. 15.00. och ståndet ska vara färdigt senast kl. 18.00. för eventuell myndighetsinspektion.

Rivning
Rivning av försäljningsståndet: försäljningsståndet får rivas på söndag efter kl. 01.00. Varje försäljare ansvar själv för att avfallet förs till en uppsamlingsplats samt att försäljningsplatsen är snygg under och efter evenemanget. Försäljningsplatsen ska överlåtas till arrangören i det skick den var vid mottagandet.

Försäljare
Fråga efter försäljningställen från Gun Isosalo 044 936 6486. Ifall du är intresserad av en försäljningsplats var vänlig meddela ditt namn, din produkt/försäljningsartikel, kontakt- och faktureringsuppgifter.

Tekstisi tulee tähän.


matkailu

Upp