Fortsätt till innehållet

Torgplatser

I Karleby kan regelbunden torgverksamhet utövas på salutorget. Torget är ett allmänt område där ordningslagen iakttas.

På torget är det tillåtet att sälja sådana varor och tjänster som det enligt allmänna bestämmelser och stadgar är tillåtet att förmedla. En plats på salutorget eller i promenadcentrum kan också reserveras av föreningar, organisationer och motsvarande för presentation av den egna verksamheten.

 • Försäljningsplatserna reserveras av torgövervakaren (tfn 044 780 9899). Du kan reservera en plats för en dag, en månad, ett år eller för en längre tid.

  Beakta att hyresavtalet inte gäller marknadsdagar eller andra storevenemang och tillställningar som ordnas på torget, exempelvis Karleby Veneziaden. Hyresgästen får information om evenemang och tillställningar minst två veckor på förhand. Evenemangsarrangören ansvarar i dessa fall för eventuella försäljningsplatser på torget.

  Salutorget har ett begränsat antal elförsedda platser. För användning av el ingås ett skilt avtal med Karleby Energi.

  Torgövervakaren är på torget (juni–augusti) ti–lö kl. 7–14.

 • På salutorget får torghandel utövas från måndag till lördag kl. 7-14. För kvällstorget och separata evenemang gäller avvikande försäljningstider som meddelas skilt.

  Säljaren ansvarar för transporten av egna försäljningsanordningar till och från försäljningsplatsen efter utgången hyrestid. Säljaren ansvarar för de konstruktioner som tas till platsen och för eventuella skador de orsakar.

  Säljaren ansvarar för produkterna som säljs, för deras kvalitet samt för tillstånd som krävs för försäljningen. Staden ansvarar inte för kvaliteten på produkterna som finns till salu eller för tillstånd som krävs för försäljningen av dem.

  På torget finns platser för insamling av avfall som uppkommer under handeln. Avfallet sorteras i de kärl som reserverats för det. Säljaren ansvarar för att försäljningsplatsen är snygg och för det avfall och skräp som den egna verksamheten orsakat.

 • I juni-augusti ordnas kvällstorg på salutorget varje onsdag kl. 16-21.

  Förfrågningar: Karleby Guideförening rf,
  Gun Isosalo, tfn 044 936 6486, gun.isosalo(at)gmail.com

 • Man kan ha lopptorg på somrarna i samband med kvällstorget.

 • Kvällstorget
  minimiavgift                                                             4 €

  Prislistan nedan har blivit godkänd av stadsstruktursnämnden 13.1.2016 §7 och den är i kraft från 1.4.2016:

  Torgplatser (kl. 7:00-14:00)
  dagsplats (4 m x 4 m)                                       10  €                 (moms 24 % ingår)
  el                                                                                     2 €                 (moms 24 % ingår)

  månadsplatser
  4 m x 4 m                                                                  45 €                 (moms 24 % ingår)
  6 m x 4 m                                                                  70 €                 (moms 24 % ingår)
  8 m x 4 m                                                                  90 €                 (moms 24 % ingår)
  12 m x 4 m                                                             135 €                 (moms 24 % ingår)
  el                                                                                   25 €                 (moms 24 % ingår)

  årsplatser
  4 m x 4 m                                                                200 €                 (skattefri)
  6 m x 4 m                                                                300 €                 (skattefri)
  8 m x 4 m                                                                400 €                 (skattefri)
  12 m x 4 m                                                             600 €                 (skattefri)
  el                                                                                   25 €/mån*   (moms 24 % ingår)

  *eller enligt förbrukningen

  Kioskvagn
  dygn                                                                            50 €*               (moms 24 % ingår)
  månadshyra                                                         200 €                 (moms 24 % ingår)
  el                                                                                   60 €/mån**  (moms 24 % ingår)

  *inkluderar el
  **eller enligt förbrukningen

  OBS! Arrendeavtal för årsplatser uppgörs skilt av stadsgeodeten.

  Granförsäljning                                                 100 €                  (moms 24 % ingår)
  (inkluderar el)

  Marknadsdagar (2 dygn)                               90 €                  (moms 24 % ingår)
  (inkluderar bevakning och el)

  Eventbilar                                                                50 €/dygn     (moms 24 % ingår)
  el                                                                                   15 €/dygn     (moms 24 % ingår)

Försäljningsverksamhet på allmänna områden

 • För placering av glasskiosk, grillkiosk eller motsvarande på allmänt område behövs tillstånd av markägaren. Tillstånd beviljas av ansvarsområdet Tillstånds lovinspektör. Ansökan kan lämnas in via Karleby stads e-tjänst. Tillståndet är avgiftsbelagt. Innan ansökningen lämnas in ska sökanden kontakta Karleby Energi och reda ut möjligheten att använda el.

  Bilagor

  Kioskplatser sommartid i Karleby

 • Mobila kiosker är flyttbara livsmedelskiosker, så kallade ”food trucks”. Det handlar om ett registrerat motorfordon eller en vagn ur vilken man säljer livsmedel. Den har ingen egen permanent försäljningsplats, utan kiosken har med sig allt den behöver samt för bort sitt avfall när den ger sig av och lämnar endast nöjda kunder kvar.

  Användningen av mobila kioskers försäljningsplatser förutsätter ett tillstånd. Tillståndet beviljas i Stadsmiljös Tillstånd av lovinspektören. Tillståndet är avgiftsbelagt. Ansökan kan lämnas in i stadens elektroniska tjänster.

  Bilagor

  Mobila kioskers försäljningsplatser

  Tillståndsvillkor för mobila kioskers försäljningsplatser i Karleby

 • För placering av utecafé eller -restaurang på allmänt område behövs tillstånd av markägaren.  Tillstånd för uteserveringar som inte har fasta konstruktioner beviljas av ansvarsområdet Tillstånds lovinspektör. Ansökan kan lämnas in via Karleby stads e-tjänst. Tillståndet är avgiftsbelagt.

  Tillstånd för uteserveringar som har fasta konstruktioner beviljas av stadsgeodeten vid ansvarsområdet Markområden. Tillstånd kan sökas med en fritt formulerad ansökan. Tillståndet är avgiftsbelagt. Uteserveringar som har fasta konstruktioner kräver också åtgärdstillstånd av ansvarsområdet Tillstånd. Åtgärdstillstånd kan sökas efter att markägaren har beviljat tillstånd att placera en uteservering.
  Uppgifter som ska ingå i ansökan:

  • namn på företaget som ansöker om tillstånd samt adress
  • rörelseidkarens kontakt- och faktureringsuppgifter
  • planritning som visar uteserveringens placering på det allmänna området
  • bottenplan av uteserveringen som visar uteserveringens mått (längd och bredd), placering av möbler, passager och ingångar. Anteckna också bredden på det fria fotgängarområdet i bottenplanen. Bredden på den fria gångleden ska dock vara minst 150 cm.

Ta kontakt