Olet tässä

Tiedotteet 2018

Kansallisen veteraanipäivän tilaisuus kaupungintalolla (19.4.2018)

Kansallista veteraanipäivää vietetään perjantaina 27.4.2018. Nyt järjestettävä Kansallinen veteraanipäivä on järjestyksessä 32. valtakunnallinen tilaisuus. Päivän keskeisenä teemana on veteraanien Lue lisää...

Ilmanlaatutiedote 16.4.2018 (17.4.2018)

Ilman pölypitoisuus on korkea Kokkolassa. 16.4.2018 hengitettävien hiukkasten (PM10)-vuorokausipitoisuus oli 94 µg/m3 Ykspihlajan mittausasemalla. Vuorokausipitoisuus ylitti siten terveyden Lue lisää...

Kaupunki työllistää lähes 250 kesätyöntekijää (17.4.2018)

Kokkolan kaupungin kesätyöpaikkoihin tuli määräaikaan 28.2. mennessä yhteensä 759 hakemusta vuosina 1997−2001 syntyneiltä nuorilta. Kaupungin kesätyöpaikkoihin on tähän mennessä valittu 239 nuorta. Lue lisää...

Virkoihin ja virkanimikkeisiin muutoksia kaupunkiympäristön organisaatiomuutoksesta johtuen (17.4.2018)

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 16.4. muutoksista kaupunkiympäristön virkanimikkeisiin sekä virkoihin. Muutokset liittyvät kaupunkiympäristön organisaatiomuutokseen ja uuteen toimintamalliin, Lue lisää...

Ilmanlaatutiedote 12.4.2018 (13.4.2018)

Ilman pölypitoisuus on korkea Kokkolassa. 12.4.2018 hengitettävien hiukkasten (PM10)-vuorokausipitoisuus oli 74 µg/m3 Pitkänsillankadun mittausasemalla. Ykspihlajan mittausasemalla hengitettävien Lue lisää...

Kaupunkikeskustan perusopetuksen vuosiluokkien 7-9 palveluverkkomuutokset valtuustoon (10.4.2018)

Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 9.4. kaupunkikeskustan vuosiluokkien 7-9 opetuksen järjestämistä suomalaisen lukion toimipaikkojen yhdistymisen jälkeen. Kaupunginhallituksen esitys Lue lisää...

Mitä mieltä olet kirjastostasi? Vastaa ja voita lahjakortti kirjakauppaan (9.4.2018)

Koko Suomessa toteutetaan yleisten kirjastojen asiakkaille kysely, jossa pyydetään arvioimaan omaa kirjastoa. Kyselyn vastauksia käytetään arvioitaessa kirjastopalvelujen toteutumista ympäri maan sekä Lue lisää...

Pohjavesialueella tai lähellä vesistöä sijaitsevien rakennusten jätevesien käsittely (4.4.2018)

Jätevesien käsittelyä koskeva lainsäädäntö uudistui huhtikuussa 2017. Luokitellulla pohjavesialueella tai enintään 100 metrin päässä vesistöstä sijaitsevan rakennuksen jätevesijärjestelmä on Lue lisää...

Kaupunki vahvistaa yrityskehittämis- ja matkailutoimintoja (29.3.2018)

Yrityskehittämisellä sekä matkailun vetovoiman kehittämisellä on tärkeä rooli kaupungin elin- ja vetovoiman ylläpitämisessä eikä tämä muutu tulevan maakuntauudistuksen myötä. Konserni- ja Lue lisää...

Henkilöstöraportti 2017 on julkaistu (29.3.2018)

Vuonna 2017 keskeisin kaupungin henkilöstöä koskeva muutos oli sosiaali- ja terveystoimen siirtymien Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiteen. Tässä yhteydessä 40 prosenttia Lue lisää...

Vuoden 2017 tilinpäätöksessä kaikki tulostavoitteet ylittyivät (29.3.2018)

Vuosi 2017 oli taloudellisesti poikkeuksellisen hyvä. Tilikauden ylijäämä oli tilinpäätössiirtojen jälkeen 2,2, miljoonaa euroa. Hyvä tulos ei kuitenkaan takaa samansuuntaisen tulokehityksen Lue lisää...

Kesäleirit ja -kerhot vuonna 2018 (29.3.2018)

Kaupunki järjestää jälleen tulevana kesänä koululaisille kesäkerhoja ja kesäleirejä. Järjestäjätahoina ovat nuoriso- ja opetuspalvelut sekä Soite. Lue lisää...

Nuohousjärjestelmän muutos (23.3.2018)

Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslautakunta on päättänyt nuohousjärjestelmän muutoksesta pelastuslaitoksen alueella. Lue lisää...

Kokkolan kaupunki huomioi Pohjolan päivää (22.3.2018)

Kokkolan kaupunki huomioi Pohjolan päivää ja pohjoismaista yhteenkuuluvuutta perjantaina 23.3. liputtamalla kaupungintalon edustalla pohjoismaisin lipuin.  Lue lisää...

Tervetuloa Earth Hour –tapahtumiin Kokkolassa (22.3.2018)

Kokkolan Earth Hour 2018 – tapahtumia lauantaina 24.3. Lue lisää...

Nykyiset ennakkoäänestyspaikat vastaavat kokkolalaisten tarpeita (16.3.2018)

Kaupunki kartoitti Otakantaa.fi –palvelussa 22.2.− 15.3. kokkolalaisten mielipiteitä, miten he jatkossa haluaisivat äänestää ennakkoon. Kyselyyn saatiin määräaikaan mennessä yhteensä 98 vastausta. Lue lisää...

Kaupungintalon asiakaspalvelu uudistuu (14.3.2018)

Kaupungintalon asiakaspalvelupiste on muuttanut Urheilutalon puoleisen sisäänkäynnin lähelle talon uusittuun osaan D-siipeen. Lue lisää...

Ystävyyskaupunkiohjelmassa painottuu koulujen välinen yhteistyö (13.3.2018)

Kokkolan kaupungilla on kaikkiaan 15 ystävyyskaupunkia ja -kuntaa. Kuitenkin aktiivista yhteistyötä tehdään lähes vuosittain 4−5 kunnan ja kaupungin kanssa. Muiden ystävyyskaupunkien kanssa Lue lisää...

Valtakunnalliset kotiseutupäivät Kokkolaan vuonna 2020 (13.3.2018)

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 12.3. myöntyä Suomen Kotiseutuliiton yhteistyöesitykseen liiton vuosikokouksen ja valtakunnallisten kotiseutupäivien järjestämiseksi 13.−16.8.2020 Kokkolassa. Lue lisää...

Kaupunkikeskustan valaistuksessa keskitytään vuoden 2018 aikana kausivalaistukseen (13.3.2018)

Kokkolan kaupunkikeskustalle on laadittu kaupunginhallituksen 30.1.2017 tekemän päätöksen perusteella valaistussuunnitelma. Tavoitteena on kuluvan vuoden aikana keskittyä keskustan kausivalaistukseen. Lue lisää...

Kaupungin uudesta strategiasta on laadittu video (21.2.2018)

Kokkolan kaupungin strategiasta 2018−2021, Rohkeasti uudistuva Kokkola, on laadittu video. Vajaan kahden minuutin mittainen video kiteyttää strategian pääteemat: sopivasti lähellä, houkuttava ja Lue lisää...

Tauko- ja tulipaikkojen polttopuuhuoltoa selkiytetään (21.2.2018)

Vuoden 2018 kevään osalta tauko- ja tulipaikkojen puutavaran täydennystä ei voida varastojen vähyyden vuoksi tehdä, ja osasta tulipaikoista polttopuut ovat loppuneet. Käyttäjiä suositellaan tuomaan Lue lisää...

Kaupunki varautuu tilinpäätöksessä tuleviin investointeihin  (20.2.2018)

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 19.2, että vuoden 2017 tilinpäätöksessä tehdään yhteensä 24 miljoonan euron investointivaraus. Lisäksi tehdään yhteensä 581 450 euron varaus kaupungin omistamien Lue lisää...

Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet tarkastetaan Kokkolassa (9.2.2018)

Kokkolan kaupunki päivittää vesihuoltolaitosten toiminta-alueet vastaamaan tämän hetken tilannetta. Edellinen kartoitus on tehty vuonna 2001. Tämän jälkeen kaupunkiin on rakentunut uusia asuinalueita, Lue lisää...

Kaupungintalon neuvontapisteisiin muutoksia (7.2.2018)

Kaupungintalon neuvontapisteiden toimintaan on tullut muutoksia. Kauppatorin sisäänkäynnin vieressä sijaitsevassa infopisteessä toimii jatkossa kaupungintalon aulapalvelu, joka vastaa vierailijoiden Lue lisää...

Pohjanmaan porvariverkoston tutkimukselle palkinto (7.2.2018)

Svenska litteratursällskapet i Finland myönsi vuosijuhlassaan 5. helmikuuta palkinnon kirjasarjalle Pohjanmaan porvareiden vuosisata - Borgarliv i Österbotten. Kirjasarja on syntynyt pohjalaisten Lue lisää...

Sosiaalisista rahastoista jaettavista avustuksista päätetään kaupunginhallituksessa (6.2.2018)

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 5. helmikuuta, että sosiaalisiin tarkoituksiin perustettujen testamentti- ja lahjoitusvarojen tuoton jaosta päätetään vuodesta 2018 lähtien Lue lisää...

Chydeniuksen koulun uudisrakennuksen leasingrahoittaja on valittu (6.2.2018)

Kaupunginhallitus päätti 5. helmikuuta valita Chydeniuksen koulun uudisrakennuksen leasingrahoittajaksi kokonaisedullisuuden vertailun perusteella Kuntarahoitus Oyj:n. Chydeniuksen koulun Lue lisää...

Kokkolassa on jatkossa 15 äänestysaluetta (30.1.2018)

Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 29.1.2018, että nykyisestä 21 äänestysalueesta muodostetaan yhdistämällä 15 äänestysaluetta. Päätös syntyi kolmen äänestyksen jälkeen. Vaalilain mukaan muutettu Lue lisää...

Esiopetukseen ja perusopetukseen ilmoittautuminen sekä haku iltapäivätoimintaan (25.1.2018)

Ilmoittautuminen esiopetukseen ja perusopetuksen 1.luokalle tehdään internet-pohjaisen Wilma-järjestelmän kautta 5.2.2018 mennessä. Sähköinen haku iltapäivätoimintaan koulun aloittaville on avoinna Lue lisää...

Keski-Pohjanmaalla julkisia palveluita halutaan käyttää sähköisesti (18.1.2018)

eKeski-Pohjanmaa hanke toteutti loppuvuodesta 2017 Palvelut ja asiointi -kuntalaiskyselyn, jolla kerättiin näkemyksiä ja kokemuksia julkisten palveluiden toimivuudesta ja asioinnin kehittymistarpeista Lue lisää...

Kokkolan Matkailumajakka Café Tankarin yrittäjäperheelle (18.1.2018)

Kokkolan Matkailumajakka -palkinto on myönnetty tänä vuonna Tankarin kesäkahvilaa pitävälle Peltoniemen yrittäjäperheelle. Palkinto luovutettiin Matka 2018 -messujen yhteydessä torstaina 18.1. Visit Lue lisää...

Ruotsinkielisen yläkoulun ja lukion kuntotutkimukset valmistuivat ja pikaisiin toimenpiteisiin ryhdytään (17.1.2018)

Ruotsinkielisen yläkoulun ja lukion (Donnerska skolan ja Karleby svenska gymnasium) tiloja Banerinkadulla on tutkittu loppuvuodesta IdeaStructura Oy:n toimesta. Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa Lue lisää...

Kaupungintalolla pilotoidaan loppuvuoden ajan aulapalveluiden järjestämistä omana palvelukokonaisuutenaan (16.1.2018)

Kaupungintalolla kokeillaan aulapalveluiden eriyttämistä kaupungin asiakaspalvelupisteen toiminnasta. Vuoden loppuun saakka kestävässä pilotissa Fazer Food Services Oy vastaa kaupungintalon Lue lisää...

Chydeniuksen koulun KVR-urakasta solmittiin sopimus (15.1.2018)

Kokkolan kaupunki ja Peab Oy ovat solmineet sopimuksen Chydeniuksen koulun kokonaisvastuu (KVR)-urakasta. Uudisrakennus, jonka bruttoala on 5155 brm², toteutetaan Chydeniuksen koulun nykyiselle Lue lisää...

Presidentinvaalin äänestys lähestyy (10.1.2018)

Presidentinvaalin ennakkoäänestys alkaa keskiviikkona 17. tammikuuta jatkuen 23.1. saakka. Ennakkoäänestyspaikkoja Kokkolassa ovat Kokkolan kaupungintalo, Kälviän ja Lohtajan kirjastot sekä Ullavan Lue lisää...

Äänestysaluejakoon esitetään muutoksia (9.1.2018)

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 8.1. esittää valtuustolle äänestysaluejaon muuttamista. Esityksen mukaan nykyisestä 21 äänestysalueesta muodostettaisiin yhdistämällä 15 äänestysaluetta. Päätös Lue lisää...

Keskuspuiston alustava suunnittelu käynnistyy (9.1.2018)

Kaupunginhallitus päätti 8.1. käynnistää keskuspuiston suunnittelun ja nimetä sitä varten työryhmän. Alustavan suunnitelman tulee olla valmis elokuun 2018 loppuun mennessä. Suunnitelmassa tulee olla Lue lisää...

Kokkolan urheilutalon korjaussuunnitelma hyväksyttiin (9.1.2018)

Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 8.1. Kokkolan urheilutalon korjaussuunnitelman. Kyse on välttämättömistä vähimmäistoimenpiteistä, joilla tilojen käyttöä voidaan jatkaa noin viisi vuotta. Lue lisää...

Uusi ulkoliikuntapaikkojen verkkopalvelu on avattu (4.1.2018)

Liikuntapalvelut on ottanut käyttöön uuden karttapohjaisen ulkoliikuntapaikkapalvelun, josta voi seurata muun muassa latujen ja jääkenttien kunnossapitoa. Palvelu löytyy kaupungin verkkosivuilta Lue lisää...