Hyppää sisältöön

Seuraamme Piispanmäen koulun ja päiväkodin rakennusprojektin sekä alueen liikennejärjestelyjen etenemistä tällä sivulla. Sivu on päivitetty 14.12..

Uusi koulu ja päiväkoti

Piispanmäelle, Pohjoisväylän ja Ouluntien risteykseen rakennetaan kokonaisuus, jossa toimivat syksystä 2025 alkaen varhaiskasvatuksen päiväkoti, esiopetus sekä perusopetuksen koulu 1-9 -luokkalaisille. Rakennukseen tulee myös nuorisotoimen ja oppilashuollon tiloja, sekä tuotantokeittiö, jossa tehdään ruokaa myös muihin yksiköihin.

Kiertoliittymä ja turvalliset kevyen liikenteen väylät

Samanaikaisesti rakennusprojektin kanssa uusitaan alueen liikennejärjestelyt. Vilkkaan Pohjoisväylän alitse tehdään turvallinen alikulku kevyelle liikenteelle. Järjestelyissä huomioidaan niin koulu- ja työmatkaliikenne, kuin esimerkiksi erikoiskuljetusten vaatimat reitit.

Sekä kevyen liikenteen väylille että katuosuuksille tehdään viimeinen asfalttikerros touko-kesäkuussa 2024. Tuolloin tehdään myös alueen viher- ja kivetystyöt sekä otetaan liikennevalot käyttöön. Kokonaisuudessaan kiertoliittymätyömaan valmistuu heinäkuun 2024 loppuun mennessä.

Töiden suunniteltu valmistumisaikataulu: 08/2024 Runkovaihe 10/2024 Väestönsuojat 12/2024 Pihatyöt 03/2025 Sisätyöt 04/2025 Sisätyöt 05–06/2024 Kalustaminen 08/2024 Rakennuksen käyttöönotto 08/2024 Peltoalueen vihertyöt

Faktaa kohteesta

 • Rakennuttaja: Kokkolan kaupunki
 • Rakennusurakoitsija: Lujatalo Oy
 • KVV- ja IVA-urakoitsija: Are Oy
 • Sähkö- ja AV-urakoitsija: Bravida Finland Oy
 • Rahoitus: Kuntarahoitus Oyj
 • Käyttöönotto: elokuu 2025
 • Kerrosala: yli 16 000 m2
 • Tilavuus: lähes 83 000 m3
 • Oppilaita koulussa: 500-600
 • Lapsia varhaiskasvatuksen ryhmissä: 160

Näin työmaa etenee

Tähän listaukseen päivitetään tietoa rakennusprojektin etenemisestä. Uusin päivitys ylimpänä.

 • Nyt meneillään

  Yläkoulun puolella tehdään 3. kerroksen betonirunkoa ja vesikattotöitä. Portaiden asennus jatkuu. Myös alakoulun 3. kerroksen betonirunko on työn alla.

  Esiopetustiloissa työstetään 2. kerroksen betonirunkoa ja paikallavaluseiniä, päiväkodin puolella 1. kerroksen betonirunkoa ja paikallavaluseiniä.

  Seuraavana käynnistyvät työvaiheet

  • Yläkoulu: 2. kerroksen pintalattiat ja väliseinämuuraukset
  • Alakoulu: 3. kerroksen paikallavaluseinät, vesikattotyöt, 2. kerroksen pintalattiat ja 1. kerroksen väliseinämuuraukset
  • Esiopetus: 3. kerroksen paikallavaluseinät ja betonirunko
  • Päiväkoti: 2. kerroksen betonirunko ja paikallavalettavat seinät
 • Rakennustyöt Piispanmäellä ovat aikataulussa. Työ etenee vaiheittain rakennuksen eri osissa.

  Nyt meneillään

  Yläkoulun puolella on aloitettu julkisivumuuraus ja portaiden asennus. Toisen kerroksen betonirunko ja paikalla valettavat seinät ovat valmistumassa sekä ylä- että alakoulun puolella.

  Esiopetustiloissa työstetään 1. kerroksen betonirunkoa ja paikalla valettavia seiniä, ja päiväkodin puolella perustuksia.

  Seuraavana käynnistyvät työvaiheet

  • Yläkoulu: 3. kerroksen betonirunko ja paikalla valettavat seinät
  • Alakoulu: 3. kerroksen betonirunko ja paikalla valettavat seinät, julkisivumuuraus ja portaiden asennus
  • Esiopetus: 2. kerroksen betonirunko ja paikalla valettavat seinät ja portaiden asennus
  • Päiväkoti: 2. kerroksen betonirunko ja paikalla valettavat seinät ja portaiden asennus
 • Nyt meneillään:

  • perustusten teko ylä- ja alakoulun kohdalla
  • maanrakennustyöt päiväkoti- ja esiopetustilojen kohdalla

  Seuraavana käynnistyvät työt:

  • paikalla valettavat seinät ja betonirunko ylä- ja alakoulun kohdalla
  • perustustyöt esiopetustilojen kohdalla alkavat kesäkuussa, ja betonirungon tekeminen elokuussa
  • päiväkodin kohdalla perustustyöt alkavat elokuussa, ja betonirungon tekeminen lokakuussa
 • Maalämpökaivojen asennukset ovat valmistuneet. Rakennuksen perustamistyöt käynnistyvät yläkoulun puoleisesta päädystä alkaen.

  Pohjoisväylän alikulun kaivuu- ja louhintatyöt on aloitettu. Pölynsidonta kiertotiellä jatkuu koko kesän ajan.

 • Huhtikuun alussa aloitetaan myös alueen liikennejärjestelyjen uusiminen. Pohjoisväylän, Puntuksentien ja Ouluntien risteykseen rakennetaan kiertoliittymä ja alikulku Pohjoisväylän ali. Alueelle tulee tilapäisiä liikennejärjestelyjä kiertoliittymän ja alikulun rakentamisen ajaksi.

  Enemmän tietoa liikennejärjestelyistä tästä linkistä.

 • Urakkasopimukset allekirjoitettiin perjantaina 10.2., ja rakennusurakoitsija Lujatalo Oy on aloittanut maanrakennustyöt tontilla.

Uudet tilat rakennetaan kestävän kehityksen periaatteita noudattaen

Kohteessa huomioidaan kestävän rakentamisen tavoitteet, energiatehokkuus ja uusiutuvien energialähteiden käyttö. Vihreät arvot on huomioitu niin vähäpäästöisyydessä, jätemäärien minimoimisessa kuin rakentamisen logistiikassakin. Materiaalit on valittu kestämään koulu- ja päiväkotiarkea. ”Näiden periaatteiden toteutumista myös valvotaan koko prosessin ajan. Sitä edellyttää jo Kuntarahoituksen kohteelle myöntämä Vihreä rahoitus, samoin kuin rakennusurakoitsijan sekä sivu- ja aliurakoitsijoiden oma mittarointi”, kertoo rakennuspäällikkö Veli-Matti Isoaho Kokkolan kaupungilta.

Eri toimintojen sijoittuminen rakennukseen

Käyttäjät vahvasti mukana suunnittelussa

Piispanmäen koulua ja päiväkotia on suunniteltu alusta asti yhdessä talon tulevien käyttäjien kanssa. Valmiissa kokonaisuudessa on tiloja päiväkodille, esiopetukselle sekä ala- ja yläkoululle. Talon suunnittelussa on huomioitu eri ikäisten lasten ja nuorten tarpeet.

”Uuteen Piispanmäen kouluun siirtyvät syksyllä 2025 Jokilaakson ja Rytimäen koulujen oppilaat sekä osa Hakalahden yläkoulun oppilaista”, kertovat suunnittelutyössä alusta asti mukana olleet rehtorit Harri Kangasniemi Hakalahden ja Kimmo Tastula Jokilaakson koulusta.

”Arjessa koululaiset ja päiväkodissa olevat lapset toimivat pääosin omilla kullekin ikäluokalle suunnitelluilla alueilla.  Tilaratkaisuissa on kiinnitetty huomiota tilojen monikäyttöisyyteen ja jakotilojen riittävyyteen. Ruokasalista rajautuu pienten lasten alue ja pienemmille lapsille on myös tulossa oma liikuntasali”, kuvailee Torkinmäen varhaiskasvatuksen johtaja Elina Myllyniemi. Piispanmäen päiväkotiin tulee tilat kahdeksalle lapsiryhmälle, joissa kussakin on 21 paikkaa.

Piispanmäen uuteen rakennukseen tulee tilat myös tuotantokeittiölle, jossa ruokaa valmistetaan myös muihin yksiköihin. Piispanmäen tuotantokeittiö parantaa kaupungin ruokahuollon toimintavarmuutta.