Hyppää sisältöön

Katujen kunnossapito

Ajankohtaista tietoa talvikunnossapidosta

Kaupunki vastaa katujen ja pyöräilyväylien talvikunnossapidosta yhteistyössä urakoitsijoiden kanssa. Myös kiinteistöjen omistajilla on vastuu jalkakäytävien talvikunnossapidosta.

Talvihoidon laatuvaatimuksissa kuvataan, millaisessa kunnossa eri väylien on oltava ja milloin kunnossapitotyöt on aloitettava esimerkiksi lumisateen tai jäätymisen jälkeen. Laatuvaatimukset ja toiminta perustuvat Kunnossapidon laatukäsikirjaan (liite). Kaupunki ja urakoitsijat vastaavat talvikunnossapidosta yhteensä noin 1000 kilometrin osalta. Kevyen liikenteen väyliä tästä on runsaat 150 km ja katuja runsaat 300 km .

Normaali arkityöaika ja päivystys talvikaudella

 • Arkityöaika ma–to klo 7–16, pe 7–14
 • Päivystys arkisin klo 02–07 ja viikonloppuisin/arkipyhinä klo 02–12

Aurausta tehdään keliolosuhteiden ja lumentulon mukaisesti. Runsaan lumentulon aikaan aurauskalusto lähtee liikkeelle jo aamuyöllä, jolloin muuta liikennettä ei juurikaan ole. Tällöin auraus sujuu nopeammin ja turvallisemmin. Tavoitteena on saada pääkadut ja pyöräilyn pääväylät turvallisesti aurattua arkiliikenteelle ennen koulu- ja työmatkaliikenteen huipputunteja.  Mikäli lumisade jatkuu pitkään, aurausta jatketaan jälleen seuraavana yönä.

Kadut ja pyöräilyväylät aurataan tärkeysjärjestyksessä

Kokkolassa kadut ja yksityistiet on jaettu neljään talvikunnossapitoluokkaan. Ensimmäiseksi aurataan ja hiekoitetaan pääkadut, seuraavaksi kokoojakadut, asuntokadut ja viimeiseksi yksityis- ja tonttitiet.

Pyöräilyväylistä aurataan ensin liikenteellisesti tärkeät väylät, joilla on työ- ja koulumatkaliikennettä keskustaan ja alueilta toisille. Pyörätiet on jaettu kolmeen talvikunnossapitoluokkaan

Kunnossapitoluokille on määritelty oma laatustandardinsa, joka kertoo mm. koska auraus aloitetaan. Jatkuvan lumisateen aikana aurat eivät ehdi kaikille kaduille samaan aikaan, mutta pyrimme pitämään tiet liikennöitävässä kunnossa.

Kadut ja yksityistiet

Kunnossapitoluokat ja vastuualueet on merkitty kartalle värein.

 • Vihreä = valtion (ELY-keskuksen) hoitoalue.
 • Punainen = kaupungin 1. luokan tiet.
 • Sininen = kaupungin 2. luokan tiet
Avaa kuva PDF-tiedostona uuteen välilehteen (Katujen kunnossapitoluokat)
Kaupungin ja valtion hoitamat tiet merkittynä Kokkolan kartalle
 • Tähän kategoriaan kuuluvat katuosuudet on merkitty yllä olevaan karttaan punaisella värillä.

  Arkityöaika ma–pe klo 7–16

  • Auraus aloitetaan, kun kaduilla on lunta tai sohjoa enemmän kuin keskimäärin 3 cm.
  • Työ on tehtävä ennen liikenteen vilkkaimpia tunteja klo 7 ja klo 16

  Päivystysaika arkisin klo 02–07 ja viikonloppuisin/arkipyhinä klo 02–12

  • Auraus aloitetaan, kun kaduilla on lunta tai sohjoa enemmän kuin keskimäärin 3 cm.
  • Työ on tehtävä ennen liikenteen vilkkaimpia tunteja klo 7 ja klo 16
 • Tähän kategoriaan kuuluvat katuosuudet on merkitty yllä olevaan karttaan sinisellä värillä.

  Arkityöaika ma–pe klo 7–16

  • Auraus aloitetaan, kun kaduilla on unta tai sohjoa enemmän kuin keskimäärin 7 cm JA pääkadut (kohta I) on aurattu.

  Päivystysaika arkisin klo 02–07 ja viikonloppuisin/arkipyhinä klo 02–12

  • Auraus aloitetaan, kun kaduilla on lunta tai sohjoa enemmän kuin keskimäärin 7 cm JA pääkadut (kohta I) on aurattu.
  • Mikäli lumisade ajoittuu esimerkiksi aamuun, kokoojakatujen ja muiden II luokan ajoväylien tulee olla aurattuna 13 tunnin kuluessa aloittamisesta.
  • Auraus aloitetaan heti, kun kalusto vapautuu ylemmistä (I ja II) kunnossapitoluokista.
  • Joillain alueilla käytössä on vain III-luokkaan soveltuvaa kalustoa. Näillä alueilla auraus aloitetaan, kun lunta tai sohjoa on enemmän kuin keskimäärin 7 cm
  • Mikäli lumisade ajoittuu esimerkiksi aamuun, asuntokatujen ajoväylien tulee olla aurattuna 24 tunnin kuluessa täyslähdön aloittamisesta
  • Auraus aloitetaan heti, kun kalusto vapautuu ylemmistä (I–III) kunnossapitoluokista.
  • Joillain alueilla käytössä on vain IV-luokkaan soveltuvaa kalustoa. Näillä alueilla auraus aloitetaan, kun lunta tai sohjoa on enemmän kuin keskimäärin 7 cm
  • Mikäli lumisade ajoittuu esimerkiksi aamuun, asuntokatujen ajoväylien tulee olla aurattuna 48 tunnin kuluessa täyslähdön aloittamisesta

Pyöräilyväylät

Pyöräteiden kunnossapitoluokitukset on merkitty kartalle värein.

 • Punainen = 1. lk.
 • Sininen = 2. lk.
 • Vihreä = 3. lk
Avaa kuva PDF-tiedostona uuteen välilehteen (Pyöräteiden kunnossapitoluokitukset)
Karttaan merkityt pyöräteiden kunnossapitoluokitukset
 • Arkityöaika ma–pe klo 7–16

  • Auraus aloitetaan mahdollisimman pian, kun kaduilla on lunta tai sohjoa enemmän kuin keskimäärin 3 cm.
  • Työ on tehtävä ennen liikenteen vilkkaimpia tunteja klo 7 ja klo 16.
  • Jos lumisade jatkuu pitkään, aurausta jatketaan, kun lunta on kertynyt enemmän kuin 3 cm.

  Päivystysaika arkisin klo 02–07 ja viikonloppuisin/arkipyhinä klo 02–12

  • Auraus aloitetaan, kun kaduilla on lunta tai sohjoa enemmän kuin keskimäärin 3 cm.
  • Työ pyritään tekemään ennen liikenteen vilkkaimpia tunteja klo 7 ja klo 16
  • Mikäli lumisade ajoittuu esimerkiksi aamuun, tärkeimpien pyöräilyväylien tulee olla aurattuna 4 tunnin kuluessa täyslähdön aloittamisesta
  • Auraus aloitetaan mahdollisimman pian, kun I. luokan pyöräilyväylät on aurattu.
  • Työ pyritään tekemään ennen liikenteen vilkkaimpia tunteja klo 7 ja klo 16
  • Jos lumisade jatkuu pitkään, aurausta jatketaan, kun kuivaa irtolunta on kertynyt enemmän kuin 3 cm.
  • Mikäli lumisade ajoittuu esimerkiksi aamuun, II-luokan pyöräilyväylien tulee olla aurattuna 13 tunnin kuluessa täyslähdön aloittamisesta. Pitkään jatkuvan lumisateen aikana aurataan vähintään riittävän leveä kulkutie, ei välttämättä koko väylän leveyttä.
  • Kevyen liikenteen väylät, joita ei ole merkitty pyöräilyteiksi tai jotka eivät ole liikenteellisesti tärkeitä aurataan ajoratojen aurauksen yhteydessä.
  • Mikäli lunta kertyy enemmän kuin 7 cm ja lumisade ajoittuu esimerkiksi aamuun, näiden väylien tulee olla aurattuna 24 tunnin kuluessa täyslähdön aloittamisesta.

Kiinteistön haltijan talvikunnossapitotehtävät

Osa talvikunnossapitotehtävistä kuuluu kiinteistön haltijalle.

 • Kiinteistön haltijan tehtävänä on pitää tontin kohdalla oleva jalkakäytävä kulkukelpoisena poistamalla jalankulkua haittaava lumi ja jää. Lumia ei saa siirtää kadulle tai yleiselle alueelle (esim. puisto tai viheralue), vaan ne pitää kuljettaa omalle tontille tai kaupungin lumenkaatopaikalle.

  Lumenkaatopaikka on käyttäjille maksuton. Se sijaitsee Lahdenperässä Isokarintiellä ja on avoinna ympäri vuorokauden. Karttalinkki (aukeaa uuteen ikkunaan)

  Poikkeuksena Kokkolassa on vanhan kaupungin Neristanin alue, jossa kiinteistöjen omistajilla ei ole velvollisuutta poistaa lunta jalkakäytäviltä. Käytäntö perustuu kaupunginhallituksen päätökseen.

 • Kiinteistön haltija huolehtii tonttinsa viereisen jalkakäytävän liukkauden torjumisesta ja poistaa keväisin hiekoitusepelin tai -hiekan jalkakäytävältä.  Kiinteistön haltija on vastuussa näillä jalkakäytävillä tapahtuneista liukastumisista.

  Myös tontin läpi kulkevat yleiset väylät kuuluvat kiinteistön haltijan hoitovastuulle.

 • Kiinteistön haltija poistaa tarvittaessa jalkakäytävälle tai sen vierelle kertyneet lumivallit. Lumia ei saa säilöä kadulla tai yleisellä alueella, vaan ne pitää kuljettaa omalle tontille tai kaupungin lumenkaatopaikalle.

 • Kiinteistön haltijan tehtävänä on pitää jalkakäytävän viereinen katuoja ja sadevesikouru lumettomana ja jäättömänä.

 • Kiinteistön haltija huolehtii omalle tontilleen johtavan kulkutien kunnossapidosta. Jos tonttiliittymän eteen on kertynyt aurausvalli, kulkutien avaaminen kuuluu kiinteistön haltijalle. Liittymä on hoidettava kadun ajoradan reunasta alkaen.

  Kiinteistön haltija huolehtii liittymärummun auki pitämisestä ja rumpuputken toimivuudesta.

 • Hiekoitussepelin keruu keväisin kuuluu talvikunnossapitotehtäviin. Kiinteistön haltijan on kerättävä levittämänsä sepelit tonttinsa viereiseltä jalkakäytävältä. Pölyämistä on estettävä esimerkiksi kastelemalla puhdistettava alue. Ilmanlaatuongelmia lievittää myös sepelien ripeä poisto. Ympäristönsuojelumääräyksissä on erikseen kielletty lehtipuhaltimen käyttö hiekan puhdistuksessa. Sepeliä ei saa lakaista sadevesikaivoihin.

 • Kattolumien pudotuksesta katualueelle täytyy ilmoittaa etukäteen sähköpostitse lupapalveluihin.

Kaupungin talvikunnossapitotehtävät

Kaupunki vastaa muun muassa katujen ja pyöräteiden aurauksesta ja hiekoituksesta.

 • Kaupunki huolehtii katujen ajoratojen talvikunnossapidosta tärkeysjärjestyksessä katujen kunnossapitoluokituksen mukaisesti. I-luokan pääväylät aurataan ensin, sitten II-luokan kokoojakadut ja sen jälkeen III- ja IV-luokan asuntokadut.

 • Kaupunki vastaa torien ja aukioiden ja kaupungin kiinteistöjen talvikunnossapidosta.

 • Kaupunki huolehtii yhdistettyjen ja rinnakkaisten jalankulku- ja pyöräteiden talvikunnossapidosta kunnossapitoluokituksen mukaisesti.

 • Kaupunki vastaa yleisten alueiden kuten viheralueiden, torien ja aukioiden vieressä sijaitsevien jalkakäytävien talvihoidosta.

 • Kaupunki kerää sepelit niiltä väyliltä ja alueilta, jotka kuuluvat kaupungin talvikunnossapitovastuulle.

 • Kaupunki suorittaa yksityisteiden talviaurauksia. Edellytyksenä talviauraukselle ovat

  • tie on autolla ajokelpoinen ja teknisiltä ominaisuuksiltaan vaadittavassa kunnossa
  • sijaitsee kaupungin alueella, asemakaava-alueen ulkopuolella
  • on pysyvän asutuksen pääsytie, ja pihatien pituus on vähintään 70 metriä kunnossapidettävän tien reunasta mitattuna.

  Lisätietoa yksityisteiden talviaurauksesta.

Yleistä katujen kunnossapidosta

Katujen kunnossapidon tarkoituksena on pitää kadut kunnossa ajoneuvoliikennettä, jalankulkijoita ja pyöräilyä varten. Katujen kunnossapito jakautuu katurakenteiden kunnossapitoon, talvikunnossapitoon ja puhtaanapitoon. Kunnossapito on osittain kunnan ja osittain kiinteistön omistajien vastuulla.

 • Katujen kesäkunnossapitoa ovat vanhojen päällysteiden uusiminen ja ajoratamerkintätyöt, liikennemerkkien korjaus ja uusiminen, sorapintaisten katujen tasaisena pitäminen sekä pölynsidonta.

  Keväällä kaupunki poistaa ajoradoilta ja kevyenliikenteen väyliltä sekä yleisiltä alueilta liukkauden torjuntaan käytetyn hiekoitussepelin. Jalkakäytävien hiekoitushiekan tai hiekoitussepelin poisto keväällä kuuluu kiinteistön haltijalle.

 • Voit tutustua Kunnossapidon laatukäsikirjaan (pdf) täällä.

 • Voimassa olevan romuajoneuvolain mukaan kunnalla on oikeus siirtää kunnossa- ja puhtaanapitoa haittaavat, hylätyt sekä romuajoneuvot niitä varten varatulle alueelle.

  Voit noutaa siirretyn ajoneuvon virka-aikana 30 päivän ajan ilmoittamispäivästä lukien maksamalla siirto- ja varastointikulut. Tämän jälkeen noutamattomien ajoneuvojen omistusoikeus siirtyy kaupungille. Kun noudat siirrettyä ajoneuvoa, sinun on selvitettävä oikeutesi ajoneuvoon. Romuajoneuvojen omistusoikeus siirtyy kaupungille välittömästi.

 • Liikennemerkkiverstas vastaa kaupungin liikennemerkkien ja opasteiden valmistuksesta. Merkkejä ja opasteita valmistetaan myös yrityksille ja yksityisille mahdollisuuksien mukaan. Liikennemerkkiverstas sijaitsee kaupungin varikolla osoitteessa Varastotie 4, 67100 Kokkola.

 • Kokkolan kaupungin maksuton lumenvastaanottopaikka sijaitsee Lahdenperässä. Lumen siirtäminen tonteilta kaupungin katu- ja puistoalueille on kiellettyä. Lumelle tulee varata paikka omalta tontilta. Mikäli tontilla ei ole riittävästi tilaa, on lumi tarvittaessa kuljetettava lumenvastaanottopaikalle.