Hyppää sisältöön
Katunäkymä Kustaa Aadolfinkadulta. Kuvan etualalla kulkee kaksisuuntainen tie, jossa kulkee useita autoja. Kuvan oikeassa reunassa, tien takana näkyy monenvärisiä rintamamiestaloja ja niiden pihoissa kasvavia lehtipuita.

Katujen kunnossapito

Katujen kunnossapidon tarkoituksena on pitää katu tyydyttävässä kunnossa ajoneuvoliikennettä, jalankulkijoita ja pyöräilyä varten. Katujen kunnossapito jakautuu katurakenteiden kunnossapitoon, talvikunnossapitoon ja puhtaanapitoon. Kunnossapito on osittain kunnan ja osittain kiinteistön omistajien vastuulla.

 • Katujen kesäkunnossapitoa ovat vanhojen päällysteiden uusiminen ja ajoratamerkintätyöt, liikennemerkkien korjaus ja uusiminen, sorapintaisten katujen tasaisena pitäminen sekä pölynsidonta.

  Keväällä kaupunki poistaa ajoradoilta ja kevyenliikenteen väyliltä sekä yleisiltä alueilta liukkauden torjuntaan käytetyn hiekoitussepelin. Jalkakäytävien hiekoitushiekan tai hiekoitussepelin poisto keväällä kuuluu kiinteistön haltijalle.

 • Talvikunnossapitoluokitukset

  Kadut ja yksityistiet on jaettu neljään kunnossapitoluokkaan seuraavin periaattein:

  Taulukko 1. Katujen ja yksityisteiden talvikunnossapitoluokat

  Kunnossapitoluokka Luokkaan kuuluvat
  I Pääkadut ja yhteiskunnallisesti tärkeät katuosuudet
  II Kokoojakadut ja yhteiskunnallisesti tärkeät yksityistiet
  III Asuntokadut
  IV Liikenteellisesti vähämerkityksiset yksityis- sekä tonttitiet

   

  Pyöräilyväylät on jaettu talvikunnossapitoluokkiin seuraavin periaattein:

  Taulukko 2. Pyöräilyväylien talvikunnossapitoluokat

  Kunnossapitoluokka Luokkaan kuuluvat
  I Liikenteellisesti tärkeät alueelta keskustaan tai alueelta toiselle johtavat pyöräilyväylät, joilla on työ- ja koulumatkaliikennettä.
  II Pyöräilyväylät, jotka toimivat asuinalueen sisäisen liikenteen reitteinä.
  III Väylät, joita ei liikennemerkillä ole osoitettu pyöräilyväyläksi eivätkä ole liikenteellisesti merkityksellisiä.

   

  Auraus kaduilla ja yksityisteillä

  Työhön ryhdytään, kun lumen paksuus kunnossapitoluokittain on taulukon 3 mukainen. Auraustyöt ajoitetaan taulukon 4 mukaisesti.
  Lumentuloon reagoidaan virka- ja päivystysaikoina. Päivystysaika on arkisin klo 02 – 07 ja viikonloppuisin sekä arkipyhisin klo 02 – 12.

  Taulukko 3. Kadulla tai tiellä hyväksyttävä lumen määrä

  Kunnossapitoluokka Aurauksen ajankohta
  I Kuivaa irtolunta ≥ 3 cm
  II Kuivaa irtolunta ≥ 7 cm
  III Noudatetaan kp-luokan II vaatimuksia
  IV Noudatetaan kp-luokan II vaatimuksia

   

  Taulukko 4. Töiden ajoittaminen

  Kunnossapitoluokka Aurauksen ajankohta
  I Mahdollisimman pian laatustandardin alituttua ja ennen vuorokauden liikenteen huipputunteja (klo 7 ja klo 16). Jatkuvan lumisateen aikana pidetään liikennöitävässä kunnossa työaikalainsäädäntö huomioiden.
  II Laatustandardin alituttua välittömästi kunnossapitoluokan I jälkeen. Lumisateen jatkuessa pitkään, aurataan myös lumisateen aikana laatustandardin alituttua. Mikäli laatustandardit alittava lumisade ajoittuu esimerkiksi aamuun, tulee II-luokan ajoväylät olla avattuna 13 tunnin kuluessa täyslähdön aloittamisesta.
  III Kohteissa, joissa kunnossapitoa suorittavan kaluston alueeseen kuuluu ainoastaan III-luokan kohteita, aloitetaan auraus heti laatustandardin alituttua. Muuten välittömästi kaluston vapauduttua ylemmältä luokalta. Mikäli laatustandardit alittava lumisade ajoittuu esimerkiksi aamuun, tulee III-luokan ajoväylät olla avattuna 24 tunnin kuluessa täyslähdön aloittamisesta.
  IV Kohteissa, joissa kunnossapitoa suorittavan kaluston alueeseen kuuluu ainoastaan IV-luokan kohteita, aloitetaan auraus heti laatustandardin alituttua. Muuten välittömästi kaluston vapauduttua ylemmältä luokalta. Mikäli laatustandardit alittava lumisade ajoittuu esimerkiksi aamuun, tulee IV-luokan ajoväylät olla avattuna 48 tunnin kuluessa täyslähdön aloittamisesta.

  Kinostumat aurataan seuraavasti:
  • kunnossapitoluokissa I ja II viimeistään, kun kinostumat ulottuvat yli kaistaleveyden
  • kunnossapitoluokassa III ja IV viimeistään, kun kinostumat haittaavat liikennettä.

   

  Auraus pyöräilyväylillä

  Työhön ryhdytään, kun lumen paksuus kunnossapitoluokittain on taulukon 5 mukainen. Auraustyöt ajoitetaan taulukon 6 mukaisesti.

  Taulukko 5. Väylillä hyväksyttävä lumen määrä

  Kunnossapitoluokka Väylän kunnon alaraja
  I Kuivaa irtolunta ≥ 3 cm
  II Kuivaa irtolunta ≥ 3 cm
  III Kuivaa irtolunta ≥ 7 cm

   

  Taulukko 6. Töiden ajoittaminen

  Kunnossapitoluokka Aurauksen ajankohta
  I Mahdollisimman pian laatustandardin alituttua ja ennen vuorokauden liikenteen huipputunteja (klo 7 ja klo 16). Lumisateen jatkuessa pitkään, aurataan myös lumisateen aikana laatustandardin alituttua. Mikäli laatustandardit alittava lumisade ajoittuu esimerkiksi aamuun, tulee pyöräilyväylät olla avattuna 4 tunnin kuluessa täyslähdön aloitushetkestä.
  II Mahdollisimman pian laatustandardin alituttua ja ennen vuorokauden liikenteen huipputunteja (klo 7 ja klo 16). Lumisateen jatkuessa pitkään, aurataan myös lumisateen aikana laatustandardin alituttua. Laatustandardin alituttua välittömästi kunnossapitoluokan I jälkeen. Pitkään jatkuvan lumisateen aikana on pidettävä avoinna riittävän leveä kulkutie. Mikäli laatustandardit alittava lumisade ajoittuu esimerkiksi aamuun, tulee pyöräilyväylät olla avattuina 13 tunnin kuluessa täyslähdön aloittamisesta.
  III Aurataan ajorata-aurausten yhteydessä. Mikäli laatustandardit alittava lumisade ajoittuu esimerkiksi aamuun, tulee pyöräilyväylät olla avattuina 24 tunnin kuluessa täyslähdön aloittamisesta.
 • Sekä kaupungilla että kiinteistön haltijalla on niin kunnossa- kuin puhtaanapitovelvollisuuksia. Kunnossapidolla tarkoitetaan kadun fyysisen kunnon ylläpitoa. Puhtaanapidolla puolestaan kadun pitämistä siistinä roskista, lasinsirpaleista tai ylimääräisestä kasvillisuudesta.

  Kiinteistön haltija vastaa katualueensa (jalkakäytävä, istutuskaista, viheralue, pyörätie, ajorata) puhtaanapidosta kadun keskilinjaan saakka. Kiinteistön haltija vastaa jalkakäytävän talvikunnossapidosta, johon kuuluu lumen auraus ja poiskuljetus sekä hiekoitus. Liittymien aukaisu kuuluu kiinteistön haltijalle. Lisäksi kiinteistön haltijalla on ilmoitusvelvollisuus katurakenteelle tapahtuvista vaurioista.

  Kiinteistön haltijalle kuuluu roskien poistaminen, muu puhtaanapito ja kasvillisuuden siistinä pitäminen viherkaistan sekä ojan alueelta, joka ulottuu enintään 3 metrin etäisyydelle kiinteistön rajasta ja rajoittuu välittömästi kiinteistöön.Kunnossa- ja puhtaanapitovastuut kaavio

 • Voimassa olevan romuajoneuvolain mukaan kunnalla on oikeus siirtää kunnossa- ja puhtaanapitoa haittaavat, hylätyt sekä romuajoneuvot niitä varten varatulle alueelle.

  Voit noutaa siirretyn ajoneuvon virka-aikana 30 päivän ajan ilmoittamispäivästä lukien maksamalla siirto- ja varastointikulut. Tämän jälkeen noutamattomien ajoneuvojen omistusoikeus siirtyy kaupungille. Kun noudat siirrettyä ajoneuvoa, sinun on selvitettävä oikeutesi ajoneuvoon. Romuajoneuvojen omistusoikeus siirtyy kaupungille välittömästi.

 • Liikennemerkkiverstas vastaa kaupungin liikennemerkkien ja opasteiden valmistuksesta. Merkkejä ja opasteita valmistetaan myös yrityksille ja yksityisille mahdollisuuksien mukaan. Liikennemerkkiverstas sijaitsee kaupungin varikolla osoitteessa Varastotie 4, 67100 Kokkola.

 • Kokkolan kaupungin maksuton lumenvastaanottopaikka sijaitsee Lahdenperässä. Lumen siirtäminen tonteilta kaupungin katu- ja puistoalueille on kiellettyä. Lumelle tulee varata paikka omalta tontilta. Mikäli tontilla ei ole riittävästi tilaa, on lumi tarvittaessa kuljetettava lumenvastaanottopaikalle.