Hyppää sisältöön
Katunäkymä Kustaa Aadolfinkadulta. Kuvan etualalla kulkee kaksisuuntainen tie, jossa kulkee useita autoja. Kuvan oikeassa reunassa, tien takana näkyy monenvärisiä rintamamiestaloja ja niiden pihoissa kasvavia lehtipuita.

Katujen kunnossapito

Katujen kunnossapidon tarkoituksena on pitää katu tyydyttävässä kunnossa ajoneuvoliikennettä, jalankulkijoita ja pyöräilyä varten. Katujen kunnossapito jakautuu katurakenteiden kunnossapitoon, talvikunnossapitoon ja puhtaanapitoon. Kunnossapito on osittain kunnan ja osittain kiinteistön omistajien vastuulla.

 • Katujen kesäkunnossapitoa ovat vanhojen päällysteiden uusiminen ja ajoratamerkintätyöt, liikennemerkkien korjaus ja uusiminen, sorapintaisten katujen tasaisena pitäminen sekä pölynsidonta.

  Keväällä kaupunki poistaa ajoradoilta ja kevyenliikenteen väyliltä sekä yleisiltä alueilta liukkauden torjuntaan käytetyn hiekoitussepelin. Jalkakäytävien hiekoitushiekan tai hiekoitussepelin poisto keväällä kuuluu kiinteistön haltijalle.

 • Katujen talvikunnossapitoon kuuluu auraus, liukkaudentorjunta, lumen siirto ja ajo sekä hiekoitushiekan poisto. Aurauksen lähtörajat ovat ajoradoilla 7 cm ja jalankulku- ja pyöräteillä 3 cm.

  Kiinteistön haltijan velvollisuutena on poistaa tontin kohdalla olevalta jalkakäytävältä jalankulkua haittaava lumi ja jää.  Kiinteistön haltijan vastuulla on myös huolehtia liukkauden torjunnasta, ja tarvittaessa poistaa jalkakäytävälle tai sen viereen kertyneet lumivallit. Myös liittymien aukaisu kuuluu kiinteistön haltijalle.

  Kiinteistön haltijan kunnossapitovelvollisuudesta on määrätty seuraavasti (alla).  Määräyksissä on huomioitu katukohtaiset liikenteen tarpeet:

  I luokka (punainen väri)
  II luokka (sininen väri)
  III luokka (värittämätön osa)

  Käytännössä luokittelu tarkoittaa, että I luokassa on tiukimmat määräykset, II luokassa annetaan tiettyjä helpotuksia ja III luokassa tontinomistajan ei tarvitse osallistua talvikunnossapitoon.

  I luokka (punainen väri)
  Aamuisin ja tarvittaessa päivän kuluessa muulloinkin on jalkakäytävä puhdistettava liikennettä haittaavasta lumesta. Lumisateen aikana jalkakäytävällä on pidettävä avoinna riittävän leveä kulkutie. Lumet on kuljetettava jalkakäytävältä pois viimeistään lumisateen jälkeisen arkivuorokauden aikana.

  II luokka (sininen väri)
  Jalkakäytävällä on pidettävä avoinna riittävän leveä kulkutie. Lumivallit on tarpeen mukaan poistettava jalkakäytävältä ja sen viereltä, mikäli ne haittaavat liikennettä tai estävät näkyvyyttä. Linja-autopysäkille on oltava riittävät pääsytiet ja kinos ei saa olla puolta metriä (50 cm) korkeampi viittä metriä (alle 5 m) lähempänä suojatietä ja risteystä.

  I ja II luokissa jalkakäytävä on hiekoitettava liukkauden torjumiseksi.

  Talvipuhtaanapidon kunnossapitoluokat kartalla

   

 • Sekä kaupungilla että kiinteistön haltijalla on niin kunnossa- kuin puhtaanapitovelvollisuuksia. Kunnossapidolla tarkoitetaan kadun fyysisen kunnon ylläpitoa. Puhtaanapidolla puolestaan kadun pitämistä siistinä roskista, lasinsirpaleista tai ylimääräisestä kasvillisuudesta.

  Kiinteistön haltija vastaa katualueensa (jalkakäytävä, istutuskaista, viheralue, pyörätie, ajorata) puhtaanapidosta kadun keskilinjaan saakka. Kiinteistön haltija vastaa jalkakäytävän talvikunnossapidosta, johon kuuluu lumen auraus ja poiskuljetus sekä hiekoitus. Liittymien aukaisu kuuluu kiinteistön haltijalle. Lisäksi kiinteistön haltijalla on ilmoitusvelvollisuus katurakenteelle tapahtuvista vaurioista.

  Kiinteistön haltijalle kuuluu roskien poistaminen, muu puhtaanapito ja kasvillisuuden siistinä pitäminen viherkaistan sekä ojan alueelta, joka ulottuu enintään 3 metrin etäisyydelle kiinteistön rajasta ja rajoittuu välittömästi kiinteistöön.Kunnossa- ja puhtaanapitovastuut kaavio

 • Voimassa olevan romuajoneuvolain mukaan kunnalla on oikeus siirtää kunnossa- ja puhtaanapitoa haittaavat, hylätyt sekä romuajoneuvot niitä varten varatulle alueelle.

  Voit noutaa siirretyn ajoneuvon virka-aikana 30 päivän ajan ilmoittamispäivästä lukien maksamalla siirto- ja varastointikulut. Tämän jälkeen noutamattomien ajoneuvojen omistusoikeus siirtyy kaupungille. Kun noudat siirrettyä ajoneuvoa, sinun on selvitettävä oikeutesi ajoneuvoon. Romuajoneuvojen omistusoikeus siirtyy kaupungille välittömästi.

 • Liikennemerkkiverstas vastaa kaupungin liikennemerkkien ja opasteiden valmistuksesta. Merkkejä ja opasteita valmistetaan myös yrityksille ja yksityisille mahdollisuuksien mukaan. Liikennemerkkiverstas sijaitsee kaupungin varikolla osoitteessa Varastotie 4, 67100 Kokkola.

 • Kokkolan kaupungin maksuton lumenvastaanottopaikka sijaitsee Lahdenperässä. Lumen siirtäminen tonteilta kaupungin katu- ja puistoalueille on kiellettyä. Lumelle tulee varata paikka omalta tontilta. Mikäli tontilla ei ole riittävästi tilaa, on lumi tarvittaessa kuljetettava lumenvastaanottopaikalle.