Hyppää sisältöön
Hiekkatie metsämaisemassa.
Kuvaaja: Cyclomedia

Yksityistiet

Yksityistiet ovat yksityisten kiinteistönomistajien ja muiden tieosakkaiden ylläpitämiä teitä. Tieosakkaat ovat velvollisia osallistumaan tien kunnossapitoon sen hyödyn mukaan, mitä tie kullekin tuottaa. Tien kunnossapitoa ovat kesä- ja talvikunnossapito sekä muut hoito- tai perusparannustyöt.

Yksityistielaki muuttui 1.1.2019. Uusi yksityistielaki toi muutoksia valtionavustuksien kelpoisuusehtoihin. Merkittävä muutos oli, että vaatimukset pysyvästi asutuista talouksista ja tien vähimmäispituudesta poistuivat. Lain mukaan kuntien ja valtion avustukset voidaan jatkossa kohdentaa vain järjestäytyneille tiekunnille, joiden rekisteritiedot ovat ajantasaiset sekä Maanmittauslaitoksen että kansallisessa tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä Digiroadissa.

ELY-keskukset myöntävät vuosittain tiekunnille yksityistielain mukaista harkinnanvaraista valtionavustusta, joka on tarkoitettu yksityisteiden parantamishankkeisiin ja erityiskohteiden kuten lossien ylläpitoon.

Kaupunki myöntää avustuksia yksityisteiden kunnossapitoon ja perusparantamiseen. Avustettavan yksityistien tulee olla pysyvän asutuksen pääsytie tai tie, jolla on huomattava liikenteellinen merkitys.

Pihateiden talviauraus

Kokkolan kaupunki auraa yksityisiä pihateitä, jotka täyttävät teknisen lautakunnan hyväksymät kriteerit. Aurattavan pihatien tulee olla vakituisesti asuttu ja vähintään 70 metriä pitkä.