Hyppää sisältöön
Hiekkatie metsämaisemassa.
Kuvaaja: Cyclomedia

Yksityistiet

Yksityistiet ovat yksityisten kiinteistönomistajien ja muiden tieosakkaiden ylläpitämiä teitä. Tieosakkaat ovat velvollisia osallistumaan tien kunnossapitoon sen hyödyn mukaan, mitä tie kullekin tuottaa. Tien kunnossapitoa ovat kesä- ja talvikunnossapito sekä muut hoito- tai perusparannustyöt.

Ajankohtaista (päivitetty 26.8.2022)

 • Tieosuudelle, joka kuuluu yksityistiekuntaan, ei tarvitse erikseen hakea talviaurausta kaudelle 2022-2023.
 • Uusien yksityisteiden osalta tulee kaupungille toimittaa auraushakemus 7.9.2022 mennessä.
 • Aurauksen kriteerit täyttäville pihateille tulee kaudelle 2022-2023 hakea talviaurausta 7.9.2022 mennessä.

Muutoksia yksityisteiden kunnossapitoon toukokuusta alkaen

Kokkolan kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kokouksessaan 19.1.2022 yksityisteiden hoidon harmonisointiin liittyvät käytännöt. Linkki päätökseen.

Päätöksen mukaisesti kaupunki vastaa yksityisteiden kunnossapidosta nykyisen käytännön mukaan 30.4.2022 saakka, minkä jälkeen kesäkunnossapidon toteuttaminen siirtyy tiekunnille (aurausviitoitukset, liukkaudentorjunta, kelirikkokorjaukset, niitot, raivaukset, pölynsidonta, liikennemerkit jne.).

 • Tiekunnat voivat hakea avustusta yksityistien kesäkunnossapitoon. Uuden yksityistielain perusteella kunta voi avustaa vain sellaisia teitä, joihin asioiden hoitamiseksi on perustettu tiekunta, joka toimii lain edellyttävällä tavalla.  Päätösehdot täyttävien yksityisteiden kesäkunnossapitoa korvataan avustuksella.
 • Osa yksityisteistä jää kaupungin ympärivuotiseen hoitoon.
 • Myös kaupungin suorittama talvi- ja ympärivuotinen kunnossapito katsotaan kunnan myöntämäksi avustukseksi.
 • Yksityistielain mukainen kunnossapitovastuu kuuluu aina tiekunnalle, riippumatta siitä kuka kunnossapitoa suorittaa.
Kaupunkirakennelautakunta 19.01.2022 § 14
 • Avustettavan yksityistien tulee olla järjestäytynyt yksityistielain mukaiseksi tiekunnaksi. Avustuksen perusteena voivat olla

  • tien huomattava liikenteellinen merkitys
  • avustuksen tarpeellisuus pysyvän asutuksen pääsytienä (vähintään 700 m matka, vähintään kolme pysyvästi asuttua taloutta)

  Mikäli yksityistien kunnossapitotarve on kaupungin toiminnasta johtuen suurempi, kuin muiden tieosakkaiden tarve vaatisi, Kokkolan kaupunki suorittaa vuoden 2022 aikana tarvittavaa ylimääräistä kesäkunnossapitoa omalla kustannuksellaan. Esimerkkinä tällaisesta tiestä on Laajalahden ulkoilualueelle johtava Hietanokantie. Näihinkin kohteisiin tulee perustaa tiekunta ja kustannukset jaetaan tulevina vuosina tieyksiköinnin mukaisesti.

 • Kaupunki suorittaa yksityisteiden talviaurauksen niille yksityisteille, jotka täyttävät päätöksen mukaiset ehdot.

  Aurattavien yksityis- tai pihateiden vähimmäispituus on 70 m. Mikäli yksityistielle ei ole perustettu tiekuntaa, ja sen varressa sijaitsee pysyvää asutusta, tulee talviaurausta hakea erikseen.

  Talviaurauksen ehdot

  • Tie on ajokelpoinen autolla
  • Tie on pysyvän asutuksen pääsytie (vähintään 70 m) ja se sijaitsee Kokkolan kaupungin alueella, asemakaava-alueen ulkopuolella
  • Uusien auraushakemusten tulee olla jätetty 30.6. mennessä. Hakemus uusitaan 5 vuoden välein.
  • Kaupunki suorittaa talviaurauksen omien kunnossapitomääräystensä ja kunnossapitoluokituksen mukaisesti.
 • Osalla yksityisteistä on joitakin valaistuja osuuksia. Kaupunki pitää valaisimet edelleen omistuksessaan ja sitoutuu jatkossakin kustantamaan näiden katuvalojen sähkön ja ylläpidon.

  Yksityistiekunnilla on halutessaan mahdollisuus lunastaa alueellaan oleva tievaloverkosto ja ottaa niiden toiminta, kunnossapito ja kehittäminen vastuulleen.

  Yksityisteiden tulee antaa lupa tievaloverkoston sijoittumiseen tienvarsialueelle.

Kaupungin ympärivuotiseen hoitoon jäävät yksityistiet:

 • Kvikantintie
 • Koivistontie
 • Likmossbacken – Juukontie
 • Vittsar – Kåla – Karsobackantie
 • Rimmi – Runtujärvi – Kotkamaa – Suonperä
 • Puntus – Uleåvägen – Laxasintie (Borgintie)
 • Niementie (asemakaava-alueiden välinen yhdystie)
 • Seltismäentie
 • Korpintie
Kaupungin kunnossapitoon jäävät yksityistiet kartalla

Askarruttavatko yksityistieasiat?

Lähetä sähköpostia osoitteeseen yksityistiet@kokkola.fi