Fortsätt till innehållet

Karleby stads parkeringsövervakning utför upplagsflyttningar av fordon på grund av obetalda felparkeringsavgifter i fall där fordonet har parkerats fel minst fem gånger i strid med en bestämmelse om parkering och det för dessa gärningar har påförts felparkeringsavgifter som är obetalda och i vilka ändring inte kan sökas (Lagen om flyttning av fordon 5 §).

Ägaren eller innehavaren av ett fordon som har flyttats till ett upplag ska hämta fordonet inom 60 dagar från den dag han eller hon anses ha fått del av flyttningsbeslutet.

En förutsättning för att fordonet överlåts är att de obetalda felparkeringsavgifterna betalas och kostnaderna för flyttningen och förvaltningen ersätts. (Lagen om flyttning av fordon 10, 11 och 12 §). Fordon som inte har hämtats inom utsatt tid övergår i stadens ägo.

Mera information: Ledande parkeringskontrollant Päivi Parpala eller parkeringsövervakningens byrå.

Lag om flyttning av fordon