Hyppää sisältöön
Aki Paavola

Energiatehokkuuden parantaminen on merkittävä ilmastoteko. Vastuullinen ja tehokas energiankäyttö vähentää ilmastonmuutosta aiheuttavia hiilidioksidipäästöjä. Lisäksi turhien energiakulujen karsiminen lisää kannattavuutta ja tulosta. Kunnilla on monia eri mahdollisuuksia ja keinoja parantaa omaa energiatehokkuutta ja saada aikaan päästövähennyksiä suhteellisen lyhyessä ajassa.

 • Kokkolan kaupunki liitetään kunta-alan energiatehokkuussopimukseen alkuvuodesta 2023.  Liittyessään Kaupunki asettaa vähintään 7,5 % energiansäästötavoitteen sopimuskaudelle 2017-2025. Sopimustoiminnalla tehostetaan energiankäyttöä ja samalla säästetään sähköä, lämpöä, polttoaineita, kustannuksia ja hiilidioksidipäästöjä. Lisäksi energiatehokkuustoimenpiteet lisäävät huoltovarmuutta sekä energiaomavaraisuutta. Kaupunki sitoutuu energiatehokkuuden jatkuvaan parantamiseen sekä pyrkii uusiutuvan energian osuuden lisäämiseen kaupungin alueella ja erityisesti sen omassa toiminnassa.  

  Kokkolan kaupunki kannustaakin kaikkia alueen yrityksiä allekirjoittamaan oman alansa energiatehokkuussopimuksen! Lue lisää energiatehokkuussopimuksista sopimusten verkkosivuilta.

   

 • Kokkolan kaupungin strategiakauden yhtenä menestystekijänä ja tekona on uusiutuvien energiamahdollisuuksien edistäminen. Kaupunki pyrkii uusiutuvan energian osuuden lisäämiseen kaupungin alueella ja erityisesti sen omassa toiminnassa.

 • Kokkolan kaupunki on toteuttanut vuosittain erilaisia energiatehokkuuden parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä. Uuden kaupunkistrategian ja energiatehokkuussopimukseen liittymisen myötä toimenpiteitä halutaan lisätä, ja niitä tullaan toteuttamaan tulevaisuudessa entistä aktiivisemmin. 

  Täältä löydät kaikki toimenpiteet 

  • Uintikeskus Vesiveijarissa parannettiin vuonna 2017 kiinteistön energiatehokkuutta Ecowec- hybridivaihtimen avulla. Järjestelmä kierrättää allas- ja suihkuvesien lämmön takaisin kiinteistön käyttöön, sekä esilämmittää uutta lämmintä käyttövettä ennen kaukolämpövaihdinta. Järjestelmä toimii lähes huoltovapaasti ja vähentää kaukolämpöä ostoenergian ja huipputehojen tarvetta merkittävästi. 
  • Kaupungintalon katolle sijoitettiin syksyllä 2019 aurinkopaneeleita, jotka tuottavat 15-20 omakotitalon vuosittaisen käyttösähkön kulutuksen verran energiaa. Paneeleita on lähes 200 ja pinta-alaltaan ne kattavat noin 600m2. Vuosituotanto on runsaat 50 000 kWh. 
  • Kokkolan kaupunki osallistui syksyllä 2022 valtakunnalliseen Astetta alemmas -energiansäästökampanjaan. Kampanja tiimoilta kaupunki on tehnyt säästöjä lämmityksen ja valaistuksen osalta esimerkiksi laskemalla huonelämpötiloja sekä lämpimän käyttöveden lämpötilarajaa ja parantamalla katuvalojen energiatehokkuutta. Lue lisää kampanjan säästötoimista.