Hyppää sisältöön
Kuvaaja: Joni Virtanen

Hinku-työ

Osana kaupungin hiilineutraalisuus tavoitetta Kokkola liitettiin Hinku (kohti hiilineutraalia kuntaa) -verkostoon kesäkuussa 2022. Hinku- verkosto on vuonna 2008 perustettu ilmastonmuutoksen hillinnän edelläkävijöiden verkosto, joka kokoaa yhteen kunnianhimoisiin päästövähennyksiin sitoutuneet kunnat, ilmastoystävällisiä tuotteita ja palveluita tarjoavat yritykset sekä energia- ja ilmastoalan asiantuntijat. Hinku-verkostossa on mukana myös maakuntia.   

Lue lisää aiheesta Hinku-verkkosivuilta 

 • Päästövähennys 80 % vuoden 2007 päästötasosta vuoteen 2030 mennessä 

  Kokkolan kaupungin 

  • Päästöt vuonna 2007 560,4kt (kilotonnia) CO2e* 
  • Päästöt vuonna 2020 364,3kt CO2e 
  • Päästövähenemä 2007- 2020 -35 % 
  • Päästötavoite vuonna 2030 112,1kt CO₂e 

  * CO2e eli hiilidioksidiekvivalentti kuvaa ihmisen tuottamien kasvihuonekaasujen ilmastovaikutusta. 

  Tutustu lisää Syke:n kuntakohtaisiin päästölaskelmiin

  • Hinku työryhmässä on edustettuina tärkeimmät hallinnonalat. Työryhmä pyrkii aktiivisesti vähentämään eri hallinnonalojen toiminnasta aiheutuvia kasvihuonepäästöjä. 
  • Hankintoja suunnitellaan ja toteutetaan kestävän kehityksen näkökulmasta ja niissä huomioidaan ympäristö sekä työllistämisen ja sosiaalisten kriteereiden tavoitteet.  
  • Toiminnalle laaditaan vuosittain hillintätoimien suunnitelma, eli vuosikello, joka osoittaa millä investoinneilla ja toimenpiteillä kasvihuonepäästöjä pyritään vähentämään kunnan alueella. Merkittävimmät hillintätoimet kootaan vuosittain ja julkaistaan kunnan verkkosivuilla. 
  • Alueen asukkaille, yrityksille sekä maa- ja metsätalousyrittäjille viestitään ilmastonmuutoksen hillinnän mahdollisuuksista.

Ajankohtaista