Hyppää sisältöön

Talouden ja hyvinvoinnin kasvu ei voi jatkua enää nykyisellä tavalla, vaan tarvitaan kestäviä ratkaisuja. Kiertotaloudessa olemassa olevat materiaalit ja tuotteet hyödynnetään mahdollisimman pitkälle lainaamalla, vuokraamalla, uudelleen käyttämällä, korjaamalla, kunnostamalla ja kierrättämällä. Tavoitteena on tuotteiden elinkaaren pidentäminen. Kaupungin kestävän kehityksen ja ilmasto-ohjelman tavoitteena on vauhdittaa siirtymistä kiertotalouden periaatteiden mukaisiin ratkaisuihin.

Kokkolan kaupungin hankintaohjelmaan on kirjattu kiertotalouden osalta muun muassa seuraavia toimenpiteitä:

 • Hyödynnetään kiertotalousosaamista ja käytetään hankintoja mahdollisuuksien mukaan kiertotalousreferensseinä
 • Edistetään hankinnoilla kansainvälistä liiketoimintapotentiaalia sisältävien puhtaiden teknologioiden ja ratkaisujen markkinoille pääsyä ja käyttöönottoa
 • Kaupunkikonsernin yksiköiden rakennus- ja purkutoiminnasta syntyvän jätteen mahdollisimman tehokas hyödyntäminen
 • Hankintoja ja kilpailutuksia tekevät koulutetaan ottamaan huomioon materiaalitehokkuus ja ympäristönäkökohdat joko minimivaatimuksena tai vertailuperusteena
 • Hankinnan tarjoajilla tai kilpailutettavilla osapuolilla oltava oman alan ympäristövaikutusten hallintaa koskeva ohjeisto.

Kiertotalousesimerkkejä Kokkolasta

 • Kokkola Industrial Park (KIP) on ollut jo pitkään kiertotalouden edelläkävijä Kokkolassa. Alueen tuotannolliset yritykset toteuttavat yritysten välistä synergiaa tuotantoprosesseissaan sekä niissä syntyvien sivutuotteiden jatkokäsittelyssä. Tällä tavoin tehostetaan materiaali- ja energiavirtaa ja prosessijätteen määrä vähenee. 

  Lue lisää Kokkola Industrial Parkin toiminnasta 

 • Pohjanmaan Biokaasu Oy tuottaa biokaasua jätevedenpuhdistamoissa syntyvästä lietteestä sekä Ekoroskin toiminta-alueen sakokaivoista peräisin olevasta lietteestä. Biokaasulla tuotetaan lämpöä ja sähköä. Mädätysprosessissa syntyy biokaasun lisäksi maanparannusaineeksi soveltuvaa mädätysjäännöstä. 

  Lue lisää Pohjanmaan Biokaasu Oy:n toiminnasta 

 • Biolaakso on kestävän kehityksen osaamiskeskittymä, joka edistää bio- ja mineraalitaloutta digitalisaation ja kiertotalouden kautta. Biolaakso-verkostoon kuuluu 23 sopimuskumppania, jotka koostuvat teollisuuden, yliopistojen, tutkimus- ja koulutusorganisaatioiden, yhteisöjen ja liike-elämän edustajista. Toimintaa koordinoi Kokkolan yliopistokeskus Chydenius.

  Lue lisää Biolaakson toiminnasta

 • Innomost valmistaa, kehittää ja myy suomalaisesta koivusta valmistettuja biohajoavia ja uusiutuvia kosmetiikka- ja hygieniateollisuuden ainesosia kosmetiikan valmistajille. Innomost hyödyntää puuteollisuuden sivuvirtoja, joista mekaanisin ja fysikaalisin menetelmin erotellaan erilaiset bioyhdisteet. Tuotteet korvaavat osittain tai kokonaan mineraaliöljy- ja palmuöljypohjaisia valmisteita.  

  Lue lisää Innomost Oy:n toiminnasta (englanniksi) 

 • Sitran määritelmän mukaan jakamistalous on “uusi taloudellinen ajattelutapa, jossa mahdollisuus käyttää tavaroita ja palveluita on tärkeämpää kuin niiden omistaminen.”

  Kirjastot ovat jakamistalouden edelläkävijöitä. Tänä päivänä kirjastoista voi lainata kirjojen, lehtien, CD- ja DVD-levyjen lisäksi myös muita esineitä kuten liikuntavälineitä ja pelejä.

  Kokkolan pääkirjastosta voi perinteisen kirjastoaineiston lisäksi lainata muun muassa liikuntavälineitä, lautapelejä ja kausikortteja. Kausikortilla voi lunastaa pääsylipun esimerkiksi peliin tai teatteriin.

  Kirjastosta lainattavia esineitä ovat muun muassa

  • lumikengät, luistimet, retkiluistimet
  • tasapainolauta, vastuskuminauha, hulavanne, frisbee-kiekot, kahvakuula, voimapyörä
  • kitara ja ukulele.

  Lisätietoa lainaamisesta saat lähimmästä kirjaston palvelupisteestä.

  Myös kirjaston verkossa käytettävät e-aineistot pienentävät hiilijalanjälkeä. Kokkolan kaupunginkirjasto tarjoaa asiakkailleen e-aineistoina kirjoja, äänikirjoja, lehtiä, musiikkia ja elokuvia. Lue lisää Anders-verkkokirjaston e-aineistoista täältä.

  Lue lisää, kuinka kirjastossa käynti pitää hiilipäästöt kurissa.