Hyppää sisältöön
Kaksi ihmistä seisoo kivikoilla meren rannassa.
Konsta Linkola

Ilmasto-ohjelma 2025-2035

Kaupungin ilmasto-ohjelmaa valmistellaan parasta aikaa. Sen on määrä olla valmis ja kaupunginvaltuuston hyväksymä 31.3.2025 mennessä. Ilmasto-ohjelma on yksi kaupungin poikkihallinnollisista kehittämisohjelmista, jonka avulla toteutetaan kaupungin strategiaa. Ilmasto-ohjelman tavoitteena on tukea kaupungin ilmastotavoitteiden toteutumista sekä hillinnän että sopeutumisen osalta, tuoda kulutuksesta aiheutuvat päästöt ja niiden vähentäminen näkyvämmin mukaan kaupungin kestävän kehityksen työhön sekä vauhdittaa siirtymistä kiertotalouden periaatteiden mukaisiin ratkaisuihin.

Ohjelma tulee sisältämään kaupungin ilmastotyön lähtökohdat, kasvihuonekaasupäästöt, päästövähennystavoitteet, toimenpiteet päästöjen vähentämiseksi ja ohjelman toteutumisen seurannan. Lisäksi ohjelmassa on kuvattu viestinnän ja sidosryhmien osallistumista ohjelman valmisteluun sekä viestintä- ja osallistamistoimet suunnitelman hyväksymisen jälkeen.

Ilmasto-ohjelma laaditaan Kuntien ilmastosuunnitelmat -hankkeessa. Ympäristöministeriö on myöntänyt hankkeelle 45 000 euron avustuksen.

Voit seurata ilmasto-ohjelman laadinnan etenemistä Kokkolan ilmastovahdissa.