Fortsätt till innehållet
Aki Paavola

Energi

Förbättringen av energieffektiviteten är en betydande klimatåtgärd. En ansvarsfull och effektiv energianvändning minskar på koldioxidutsläppen, som orsakar klimatförändring. Dessutom ökar minskningen av energikostnaderna lönsamheten och resultatet. Kommunerna har många möjligheter att påverka sin egen energiförbrukning och att minska utsläppen rätt snabbt.

 • Karleby stad ansluts till kommunala sektorns energieffektivitetsavtal i början av 2023. I detta sammanhang ställer staden upp ett energisparmål på minst 7,5 % för avtalsperioden 2017–2025. Verksamhet enligt avtalet effektiverar energianvändningen och samtidigt sparar man elektricitet, värme, bränsle, kostnader och minskar koldioxidutsläpp. Därtill ökar energieffektiveringen underhållssäkerheten och energisjälvförsörjningen. Staden förbinder sig till att kontinuerligt förbättra energieffektiviteten och strävar efter att öka den förnybara energins andel i Karleby och särskilt i stadens egen verksamhet.

  Karleby stad uppmuntrar alla företag i området att underteckna den egna branschens energieffektivitetsavtal! Läs med om energieffektivitetsavtalen här

 • En framgångsfaktor och åtgärd under Karleby stads innevarande strategiperiod är att främja förnybara energimöjligheter. Staden strävar efter att öka den förnybara energins andel i Karleby och särskilt i stadens egen verksamhet.

 • Karleby stad har årligen vidtagit olika åtgärder i syfte att förbättra energieffektiviteten. I och med den nya stadsstrategin och ingåendet av energieffektivitetsavtalet vill man öka åtgärderna. Det här kommer att ske allt aktivare i framtiden. 

  Här hittar du alla åtgärder 

  • I Badcentret Vesiveijari förbättrades fastighetens energieffektivitet år 2017 med hjälp av Ecowec-hybridvärmeväxlare. Med systemet tas värmen från bassäng- och duschvatten tillvara och återanvänds i fastigheten. Dessutom förvärms nytt varmt bruksvatten innan det når fjärrvärmeväxlaren. Systemet behöver knappt alls något underhåll och minskar betydligt behovet av fjärrvärmens tillförda energi och toppeffekter. 
  • Hösten 2019 monterades solpaneler på stadshusets tak. De producerar energi motsvarande 15–20 egnahemshus årliga användning av bruksel.  Det finns nästan 200 paneler på en ca 600m2 stor areal. Den årliga produktionen är drygt 50 000 kWh. 
  • Karleby stad deltog hösten 2022 i riksomfattande energisparkampanjen Snäppet svalare. I samband med kampanjen har staden sparat i uppvärmning och belysning exempelvis genom att sänka rumstemperaturer och det varma tappvattnets temperaturgränser samt genom att förbättra gatubelysningens energieffektivitet. Läs mera om kampanjens sparåtgärder