Fortsätt till innehållet
Fotograf: Aki Paavola

Energi

Förbättringen av energieffektiviteten är en betydande klimatåtgärd. En ansvarsfull och effektiv energianvändning minskar på koldioxidutsläppen, som orsakar klimatförändring. Dessutom ökar minskningen av energikostnaderna lönsamheten och resultatet. Kommunerna har många möjligheter att påverka sin egen energiförbrukning och att minska utsläppen rätt snabbt.

  • Karleby stad ansluts till kommunala sektorns energieffektivitetsavtal i början av 2023. I detta sammanhang ställer staden upp ett energisparmål på minst 7,5 % för avtalsperioden 2017–2025. Verksamhet enligt avtalet effektiverar energianvändningen och samtidigt sparar man elektricitet, värme, bränsle, kostnader och minskar koldioxidutsläpp. Därtill ökar energieffektiveringen underhållssäkerheten och energisjälvförsörjningen. Staden förbinder sig till att kontinuerligt förbättra energieffektiviteten och strävar efter att öka den förnybara energins andel i Karleby och särskilt i stadens egen verksamhet.

    Karleby stad uppmuntrar alla företag i området att underteckna den egna branschens energieffektivitetsavtal! Läs med om energieffektivitetsavtalen här

  • En framgångsfaktor och åtgärd under Karleby stads innevarande strategiperiod är att främja förnybara energimöjligheter. Staden strävar efter att öka den förnybara energins andel i Karleby och särskilt i stadens egen verksamhet.