Fortsätt till innehållet
Kaksi ihmistä seisoo kivikoilla meren rannassa.
Konsta Linkola

Klimatprogrammet 2025-2035

Stadens klimatprogram utarbetas som bäst. Avsikten är att programmet ska vara färdigt och godkänt av stadsfullmäktige senast 31.3.2025. Klimatprogrammet är ett tväradministrativt utvecklingsprogram som verkställer stadsstrategin. Syftet med klimatprogrammet är att stöda staden i uppnåendet av klimatmålen, både när det gäller stävjande och anpassning. Den ska också synliggöra konsumtionsbaserade utsläpp och minskningen av dem i stadens arbete för hållbar utveckling och skynda på övergången till lösningar som följer principerna för cirkulär ekonomi.

I programmet kommer att ingå utgångspunkterna för stadens klimatarbete, växthusgasutsläpp, målen för minskningen av utsläpp, åtgärder för minskning av utsläpp och uppföljning av verkställandet av programmet. Dessutom beskrivs i programmet kommunikationens och intressentgruppers deltagande i beredningen av programmet och åtgärder som anknyter till kommunikation och deltagande efter att programmet godkänts.

Klimatprogrammet ingår i projektet Kommunernas klimatplaner. Miljöministeriet har beviljat ett understöd på 45 000 euro för projektet.

Du kan följa hur arbetet med klimatprogrammet framskrider i Karlebys klimatvakt (på finska).