Fortsätt till innehållet
CycloMedia

På planområdet används löpande adressnummersystem för tomtuppdelningen. För varje tomt eller byggplats ges ett löpande adressnummer från gatan sett.

I Karleby används udda nummer vid gatan eller vägens vänstra sida och jämna nummer på högra sidan från startpunkten sett. I Lochteå och Kelviå är adressnumrering den motsatta, alltså används udda nummer på högra sidan och jämna nummer på vänstra sidan.

På stadsplaneområdet kan adressnumreringen förändras när stadsplanen förändras. I anslutning till utarbetande av tomtuppdelning, kan tomten t.ex. delas i flera delar. För att hela gatans adressnumrering inte behöver ändras delas adressnumret, så att en liten bokstav tillfogas till numret, t.ex. 2a och 2b.

Kommunen informerar om adressnummerförändringar åt fastighetens invånare och i samband med utarbetande av tomtuppdelning.

Information om uppdatering av adresser i olika aktörers karttjänster (t.ex. Google Maps) och navigatorer

Utmärkning av adressen på planområdet

Byggnadens eller trapphusets nummer eller bokstav måste sättas upp så att de är synliga från gatan, annan trafikled och tomtens inre trafikområde. Byggnadens ägare är skyldig att lägga upp och upprätthålla numret eller bokstaven.

Placera byggnadens adressnummer på en synlig plats på porten som leder till gatan eller vid en annan ingång, om byggnaden gränsar till en gata eller dess omedelbara närhet.

När byggnaden inte är belägen i omedelbar närhet av en gata placeras adressnumret på en synlig plats i  början av uppfarten som leder till fastigheten, ca 1,5 meter ovan marken. Vid behov  placeras det på en egen stolpe. Placera nummerskylten på den sidan av vägen som bestäms av adressnumret.

Med adressnummerskylten markerar man byggnadens eller dess ingångs adressnummer enligt kommunens adressystem, med hjälp av dem instrueras trafik samt nödutryckningar.

Kommunen beslutar om byggnadens adressnummer. Byggnadens adressnummer övervakas av kommunernas byggnadstillsyn- och räddningsmyndigheter.