Fortsätt till innehållet
CycloMedia

I glesbygden används ett adressystem baserat på avstånd delat med 10. Adressnumret bestäms enligt avståndet från vägens startpunkt till anslutningens eller byggnadens läge. Av avståndets längd i meter lämnas den sista siffran bort, dvs. 100 meter från vägens startpunkt har adressnumret 10.

Ett adressnummer i glesbygden ges huvudsakligen i samband med byggnadslov när det är fråga om ett nybygge.

Näradresser till byggplatser som finns på öar bildas av öns namn och adressnummer. Numren bestäms från öns nordpunkt medsols längs strandlinjen enligt avstånd och 10-delningssystemet. Adressen till byggnadsplatser som är utom räckhåll från stranden bestäms genom att rikta byggnadens läge mot strandlinjen.

Kommunen ger också öns adresser till bryggor och motsvarande platser som leder till ön. Detta behövs för att instruera farande till ön.

Information om uppdatering av adresser i olika aktörers karttjänster (t.ex. Google Maps) och navigatorer

Utmärkning av adresser i glesbygden

Ett nummer eller en bokstav på byggnaden eller trapphuset ska placeras på en plats som är synlig från gatan, annan trafikled och tomtens inre trafikområde. Byggnadens ägare är skyldig att sätta upp och upprätthålla numret eller bokstaven.

Placera adressnumret på väggen, på porten som leder till vägen eller vid en annan ingång på byggnader i vägens omedelbara närhet.

Placera adressnumret på en synlig plats vid uppfartens början som leder till fastigheten, ca två meter över marken, om byggnaden inte är i den omedelbara närheten av en väg. Vid behov placeras den på en egen stolpe.

För att sätta upp adressnummerskyltar vid en landsväg behövs vägförvaltningens tillstånd.

Placera adressnummerskylten vid landstigningsplatsen när det huvudsakliga färdsättet till en fastighet på en ö eller på fastlandet är med båt. Placera skylten på strandområdet så att den är synlig från sjön eller havet.

Kommunen beslutar om byggnadens adressnummer. Byggnadens adressnummer övervakas av kommunernas byggnadstillsyns- och räddningsmyndigheter.