Hyppää sisältöön
Kokkolan vesitorni

Kokkolan Vesi -liikelaitos

Organisaatio

Kokkolan Vedellä on kolme vastuualuetta: talous- ja hallintopalvelut, laitokset sekä verkostot. Liikelaitoksen johtajana toimii vesilaitosjohtaja ja hänen alaisinaan vastuualueiden päällikköinä talous- ja hallintopäällikkö sekä käyttöpäällikkö.

Talous- ja hallintopalveluiden tehtävänä on huolehtia Kokkolan Veden taloudesta ja hallinnosta sekä Kokkolan Veden asiakaspalvelusta, lukuun ottamatta teknisiä asioita.

Laitokset -vastuualueen tehtävänä on huolehtia talousveden tuotannosta ja jätevesien käsittelystä sekä niihin liittyvistä viranomaistoiminnoista. Tehtävänä on myös huolehtia biokaasulaitoksen toiminnasta. Lisäksi vastuualueen tehtävänä on huolehtia Kokkolan Veden kenttäkohteiden ja Patamäen tietoliikenneyhteyksistä sekä automaatio- ja instrumentointilaitteista.

Verkostot -vastuualue jakaantuu kahteen tiimiin: suunnittelu- ja liittymäpalvelut sekä rakentaminen ja kunnossapitopalvelut.

Kokkolan Veden organisaatiokaavio
Kokkolan Veden organisaatiokaavio

Strategia 2023-2025

Kokkolan Veden keskeisenä tehtävänä on vesihuoltopalveluiden tuottaminen asiakkailleen. Vaikka vesihuoltotoimintaa harjoitetaan luonnollisen monopolina, se on myös liiketoimintaa, jossa toiminnan kulut ja investoinnit katetaan asiakkailta perittävillä maksuilla. Strategian avulla kehitetään ja tehostetaan toimintaa ja helpotetaan ennakointia ja priorisointia.

Kokkolan Veden strategia 2023-2025

Tunnuslukuja

Kokkolan Veden tunnuslukuja vuodelta 2022

Liittymisaste vesijohtoverkostoon100%
Liittymisaste jätevesiviemäriverkostoon77%
Pumpattu raakavesimäärä2,388 Mm³
Pumpattu verkostoon2,217 Mm³
Laskutettu vesimäärä2,081 Mm³
Hukkavesiprosentti6,2 %
Puhdistettu jätevesimäärä3,145 Mm³
Laskutettu jätevesimäärä2,021 Mm³
Vuotovesiprosentti35,7 %
Vesijohtoverkoston pituus548 km
Viemäriverkoston pituus371 km
Paineenkorotuslaitokset ja -asemat3 kpl
Vesitorni1 000 m³
Alavesisäiliöt3 300 m³
Jätevesipumppaamot40 kpl
Liikevaihto7,77 M€
Käyttökate3,87 M€
Investoinnit2,06 M€
Tilikauden tulos1,12 M€
Henkilökunnan määrä 34 henk.
Veden hinta1,36 €/m³
Jäteveden hinta2,15 €/m³

Yhteystiedot