Fortsätt till innehållet

Organisationen

Karleby Vatten har fyra ansvarsområden: förvaltningstjänster, utveckling och planering, anläggningar samt nätverken. Vattenverksdirektören leder affärsverket.

Förvaltningstjänsterna har i uppgift att ta hand om Karleby Vattens förvaltning samt kundtjänst med undantag av tekniska frågor.

Ansvarsområdet anläggningar har som uppgift att sköta produktionen av hushållsvatten och hanteringen av avloppsvatten samt tillhörande myndighetsverksamhet. En uppgift är även att sköta om biogasanläggningens funktion. Därtill har ansvarsområdet som uppgift att sköta om dataförbindelserna till Karleby Vattens fältobjekt och Patamäki samt om automations- och instrumenteringsanläggningar.

Ansvarsområdet nätverken tar hand om bygg- och underhållstjänster. Ansvarsområdet utveckling och planering tar hand om planerings- och anslutningstjänster.

Strategi 2023 – 2025

Karleby Vattens centrala uppgift är att producera vattenförsörjningstjänster till sina kunder. Även om vattenförsörjningsverksamheten är ett naturligt monopol är den också affärsverksamhet där verksamhetens kostnader och investeringar täcks med avgifter som tas ut av kunderna. Verksamheten utvecklas och effektiveras med hjälp av strategin och den underlättar förutspåendet och prioriteringen.

Karleby vattens strategi 2023-25

Nyckeltal

Karleby Vattens nyckeltal från år 2023

Andel fastigheter som är anslutna till vattenledningsnätet100%
Pumpat råvatten2,367 Mm³
Pumpat vatten till nätverket2,206 Mm³
Fakturerad vattenmängd1,987 Mm³
Spillvatten9,9 %
Renat avloppsvatten3,524 Mm³
Fakturerad avloppsvattenmängd1,961 Mm³
Vattenläckage i procent44,3 %
Vattennätets längd549 km
Avloppsnätets längd371 km
Tryckökningsanläggningar och -stationer3 st.
Vattentorn1 000 m³
Lågvattenreservoarer3 300 m³
Spillvattenpumpstationer68 st.
Omsättning7,93 M€
Driftsbidrag3,44 M€
Investeringar2,04 M€
Räkenskapsperiodens resultat0,53 M€
Personalantal34 pers.
Pris på vatten1,36 €/m³
Pris på avloppsvatten2,15 €/m³

Kontaktuppgifter