Fortsätt till innehållet
Kokkolan vesitorni

Affärsverket Karleby Vatten

Organisationen

Karleby Vatten har tre ansvarsområden: ekonomi- och förvaltningstjänster, verken samt nätverken. Vattenverksdirektören leder affärsverket. Ekonomi- och förvaltningschefen och driftschefen i egenskap av chefer för sina ansvarsområden är underställda direktören.

Ekonomi- och förvaltningstjänsterna har i uppgift att ta hand om Karleby Vattens ekonomi och förvaltning samt Karleby Vattens kundtjänst med undantag av tekniska frågor.

Ansvarsområdet Verken har som uppgift att sköta produktionen av hushållsvatten och hanteringen av avloppsvatten samt tillhörande myndighetsverksamhet. En uppgift är även att sköta om biogasanläggningens funktion. Därtill har ansvarsområdet som uppgift att sköta om dataförbindelserna till Karleby Vattens fältobjekt och Patamäki samt om automations- och instrumenteringsanläggningar.

Ansvarsområdet Nätverken delas in i två team: planerings- och anslutningstjänster samt bygg- och underhållstjänster.

Kokkolan Veden organisaatiokaavio

Strategi 2023 – 2025

Karleby Vattens centrala uppgift är att producera vattenförsörjningstjänster till sina kunder. Även om vattenförsörjningsverksamheten är ett naturligt monopol är den också affärsverksamhet där verksamhetens kostnader och investeringar täcks med avgifter som tas ut av kunderna. Verksamheten utvecklas och effektiveras med hjälp av strategin och den underlättar förutspåendet och prioriteringen.

Karleby vattens strategi 2023-25

Nyckeltal

Karleby Vattens nyckeltal från år 2021

Andel fastigheter som är anslutna till vattenledningsnätet100%
Andel fastigheter som är anslutna till avloppsnätet77%
Pumpat råvatten2,490 Mm³
Pumpat vatten till nätverket2,391 Mm³
Fakturerad vattenmängd2,180 Mm³
Spillvatten8,8 %
Renat avloppsvatten3,393 Mm³
Fakturerad avloppsvattenmängd2,086 Mm³
Vattenläckage i procent41,9 %
Vattennätets längd548 km
Avloppsnätets längd371 km
Tryckökningsanläggningar och -stationer3 st.
Vattentorn1 000 m³
Lågvattenreservoarer3 300 m³
Spillvattenpumpstationer40 st.
Omsättning8,19 M€
Driftsbidrag3,94 M€
Investeringar2,14 M€
Räkenskapsperiodens resultat1,19 M€
Personalantal36 pers.
Pris på vatten1,36 €/m³
Pris på avloppsvatten2,15 €/m³

Kontaktuppgifter