Fortsätt till innehållet

Delaktighets­program

Syftet med delaktighetsprogrammet är att konkretisera olika sätt att främja kommuninvånarnas, förtroendepersonernas, personalens och stadens samarbetsparters möjligheter att delta och påverka.

Upplevelser av delaktighet stärker kommuninvånarnas tro på och tillit till stadens verksamhet och uppmuntrar dem att delta i planeringen och verksamheten. Staden har tillgång till många metoder och praxis som stöder delaktighet. Kommuninvånarna har möjlighet att bli hörda och delta i ärenden som berör dem själva.