Fortsätt till innehållet

Vi är staden! Delta i utvecklingen av din boende- och verksamhetsmiljö. Både du och staden drar nytta av ditt deltagande.

Det ska böjas i tid…

Via Karlebys Barnvänlig kommun-verksamhet utvecklas barns och ungas möjligheter att delta och påverka. Läs mer om barns och ungas möjligheter att delta och påverka.

Påverka egna och gemensamma ärenden

Kommunen är med i olika skeden av våra liv, vare sig det handlar om att bygga ett hem, utveckla ett bostadsområde eller service som din familj behöver. Du har alltid tillfälle att komma med din egen synpunkt.

Läs mer om att påverka stadsplaneringen.

Staden stöder invånarnas aktivitet

En aktiv medborgarverksamhet stöder stadens utveckling och invånarnas välmående. Därför stöder Karleby stad medborgarverksamhet och uppmuntrar invånarna till mångsidigt deltagande.

Inom stadens olika sektorer utvecklas invånarnas möjligheter till deltagande kontinuerligt. Du kan bekanta dig med noggrannare planer för utveckling av samarbetet mellan staden och dess invånare i Karleby stads delaktighetsprogram.

Vad är läget?

Som invånare i Karleby har du många sätt att delta i stadens verksamhet och följa beslutsfattandet. Via stadens webbplats kan du bekanta dig med ärenden som behandlas i stadsfullmäktige, stadsstyrelsen och olika nämnder redan före sammanträdet. Efter sammanträdena kan protokollen läsas. Dessutom kan du följa stadsfullmäktiges sammanträden via livesändning till exempel från din egen soffa.

Ta ställning och delta! Det lönar sig.