Hyppää sisältöön

Rakennus- ja ympäristölauta­kunta

Rakennus- ja ympäristölautakunta toimii kunnan rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojeluviranomaisena. Lautakunnan yleisenä tehtävänä on turvata kaupunkilaisille terveellinen, turvallinen ja viihtyisä rakennettu ympäristö, monimuotoinen luonnonympäristö sekä edistää ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurillisesti kestävää kehitystä.  

Rakennus- ja ympäristölautakunnan erityisenä tehtävänä on huolehtia katujen ja yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta sekä kaupungin pysäköintitoiminnasta ja –valvonnasta. Lautakunta myöntää maisematyöluvat ja päättää suunnittelutarveratkaisuista ja poikkeamispäätöksistä. Lautakunta myös päättää luonnonsuojelulain tarkoittaman luonnonmuistomerkin rauhoittamisesta ja rauhoituspäätöksen lakkauttamisesta.  

Rakennus- ja ympäristölautakunta toimii kunnan leirintäalueviranomaisena sekä viranomaisena hulevesi- sekä veden johtamiseen ja ojittamiseen (MRL 161 a §) liittyvissä asioissa. 

Jäsen, varajäsen    

  • Puheenjohtaja Hans Snellman, RKP, Helén Karrola 
  • Varapuheenjohtaja Vesa Pohjola, Vas, Seppo Tastula 
  • Anne Hietaharju, Kesk., Harri Jylhä 
  • Riikka Peltola, Kesk., Raili Kultala 
  • Raimo Hiltunen, Kesk., Jani Hohenthal 
  • Heikki Paldanius, SDP, Tenho Lindström 
  • Tiina Autio, SDP, Eija Termonen 
  • Eero Klemola,Kok., Emma Lokasaari  
  • Tuomas Luoma-aho, KD, Heimo Fiskaali 
  • Tarja Palosaari,PS, Irma Kemppainen 

Kaupunginhallituksen edustaja: Johanna Paloranta, Kesk. 

Esittelijänä toimii kaupunkiympäristöjohtaja. Kaupunkilupapäällikkö toimii esittelijänä rakennuslupa- ja valvonta-asioissa, ympäristölupa- ja valvonta-asioissa sekä muissa ympäristöasioissa, huleveteen sekä veden johtamiseen ja ojittamiseen (MRL 161 a §) liittyvissä asioissa, suunnittelutarveratkaisu- ja poikkeamislupa-asioissa sekä lakisääteisissä kiinteistönmuodostamisasioissa. 

Kokousajat kevätkaudella 2021:

13.1.2021
3.2.2021
24.2.2021
17.3.2021
7.4.2021
28.4.2021
19.5.2021
9.6.2021
30.6.2021