Hyppää sisältöön

Rakennus- ja ympäristölautakunta toimii kunnan rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojeluviranomaisena. Lautakunnan yleisenä tehtävänä on turvata kaupunkilaisille terveellinen, turvallinen ja viihtyisä rakennettu ympäristö, monimuotoinen luonnonympäristö sekä edistää ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurillisesti kestävää kehitystä.  

Rakennus- ja ympäristölautakunnan erityisenä tehtävänä on huolehtia katujen ja yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta sekä kaupungin pysäköintitoiminnasta ja –valvonnasta. Lautakunta myöntää maisematyöluvat ja päättää suunnittelutarveratkaisuista ja poikkeamispäätöksistä. Lautakunta myös päättää luonnonsuojelulain tarkoittaman luonnonmuistomerkin rauhoittamisesta ja rauhoituspäätöksen lakkauttamisesta.  

Rakennus- ja ympäristölautakunta toimii kunnan leirintäalueviranomaisena sekä viranomaisena hulevesi- sekä veden johtamiseen ja ojittamiseen (MRL 161 a §) liittyvissä asioissa. 

Jäsen, varajäsen    

  • Puheenjohtaja Pentti Haimakainen (KOK), Harri Palokas
  • Varapuheenjohtaja Hans Snellman (RKP), Ina Mattila
  • Raimo Hiltunen (KESK), Kari Kalliokoski
  • Anne Hietaharju (KESK), Kaisa Möttönen
  • Tiina Autio (SDP), Dennis Rönnkvist
  • Eeva-Liisa Kiiskilä (SDP), Tiia Horila
  • Janne Kastren (PS), Jari Kleemola
  • Timo Lassila (PS), Niko Keränen
  • Annika Enlund-Piirto (KD), Katja-Maaria Kaakinen
  • Sami Simpanen (VAS), Timo Turpeinen

Kaupunginhallituksen edustaja:  Jyrki Ojala

Esittelijänä toimii kaupunkiympäristöjohtaja. Kaupunkilupapäällikkö toimii esittelijänä rakennuslupa- ja valvonta-asioissa, ympäristölupa- ja valvonta-asioissa sekä muissa ympäristöasioissa, huleveteen sekä veden johtamiseen ja ojittamiseen (MRL 161 a §) liittyvissä asioissa, suunnittelutarveratkaisu- ja poikkeamislupa-asioissa sekä lakisääteisissä kiinteistönmuodostamisasioissa. 

Kokousajat kevät 2024

17.1.
7.2.
28.2.
20.3.
10.4.
24.4.
15.5.
5.6.
26.6.