Hyppää sisältöön

Tarkastuslauta­kunta

Kaupunginvaltuuston alainen tarkastuslautakunta:

 • järjestää hallinnon ja talouden tarkastuksen
 • valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevien asiat
 • arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet
 • valvoo sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa sidonnaisuusilmoitukset valtuustolle tiedoksi

Jokaisella valtuustokauden alussa perustetulla valtuustoryhmällä on jäsen tarkastuslautakunnassa. Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja. Tarkastuslautakuntaa avustaa kaupungin sisäinen tarkastaja.

Jäsen, Varajäsen

 • Puheenjohtaja Pekka Nurmi (Kok), Marjo Hukari
 • Varapuheenjohtaja Seppo Tastula (Vas.), Janne Mild
 • Markku Kallinen (Kesk.), Mirja Kallio
 • Erkki Mustasaari (SDP),  Linda Boberg-Santala
 • Hannele Zitting (RKP),  Lisbeth Sorvisto
 • Hanna-Lea Ahlskog (KD), Heimo Fiskaali
 • Anita Salmela (Vihr.),  Sauli Salmela
 • Irene Yli-Kauppila (PS), Tomi Kivelä

Ota yhteyttä