Du är här

Stadsstrukturnämnden

Stadsstrukturnämnds allmänna uppgift är att

  • sörja för samhällstekniska tjänster
  • ha hand om stadens lokaliteter enligt de befogenheter som getts nämnden
  • sörja för stadens mark- och vattenområden
  • vårda stadsbilden och sörja för trivsamheten
  • svara för detaljplaneringen
MedlemSuppleant  
Jyrki Ojala, C, ordf Juha Luomala
Mauri Lahti, SDP, viceorf           Markku Martinoff
Paula Pensaari, CMarita Loukiainen
Anne Jussila, CRaimo Hiltunen
Jaana Pikkarainen-Haapasaari, SDPRiikka-Maria Salmenaho  
Carl-Göran Henriksen, SFPKlara Armstrong
Merja Passoja, SamlSirpa Suonperä
Reijo Ruotsalainen, KDTimo Peltola
Jorma Hautamäki, SannfMarkku Kuutti
Terho Taarna, Gröna

Teija Tynkkinen


Stadsstyrelsens representant: Vesa Pohjola, VF

Upp

Uppdaterad 7.1.2020 | Skicka respons | Skriv ut