Fortsätt till innehållet

Stadsstruktur­nämnden

Fullmäktige utser tio (10) ledamöter till stadsstrukturnämnden och personliga ersättare för dessa. Fullmäktige väljer ordförande och vice ordförande för nämnderna bland ledamöterna i respektive nämnd så att ordförandena är fullmäktigeledamöter.  

Stadsstrukturnämnds allmänna uppgift är att 

 • sörja för samhällstekniska tjänster 
 • ha hand om stadens lokaliteter enligt de befogenheter som getts nämnden 
 • sörja för stadens mark- och vattenområden 
 • vårda stadsbilden och sörja för trivseln 
 • svara för detaljplaneringen 

Stadsstrukturnämnden fungerar både som bostads- och oljebekämpningsmyndighetDärtill svarar nämnden för ordnandet av stadens fastighets- och mätningsverksamhet samt för kollektivtrafikfrågor. 

Ledamot,  ersättare  

 • Ordförande Emma Haapasaari (SDP), Jiri Tammilehto
 • Vice OrdförandeJukka Paananen (KD), Göran Björkgård
 • Reetta Hjelm (C), Ilkka Jäntti
 • Päivi Lapinoja (C), Anne Jussila
 • Jukka Mäkelä (C), Juuso Kokkoniemi
 • Antti Pitkänen (SDP), Marko Karjalainen
 • Urpo Pihlajamaa (Sannf), Riitta Rekilä
 • Kauko Kivilehto (Saml), Pekka Kauppi
 • Mats Brandt (SFP), Nancy Bäck
 • Eveliina Kallio (Gröna), Leena Salmu

Stadsstyrelsens representant: Oliver Pietilä

Ungdomsfullmäktiges representant: Ville Ikola

Stadsmiljödirektören fungerar som föredragande.

Sammanträden på våren 2024: 

 • 24.1
 • 14.2
 • 6.3
 • 27.3
 • 17.4
 • 8.5
 • 29.5
 • 19.6