Fortsätt till innehållet

Stadsstruktur­nämnden

Fullmäktige utser tio (10) ledamöter till stadsstrukturnämnden och personliga ersättare för dessa. Fullmäktige väljer ordförande och vice ordförande för nämnderna bland ledamöterna i respektive nämnd så att ordförandena är fullmäktigeledamöter.  

Stadsstrukturnämnds allmänna uppgift är att 

 • sörja för samhällstekniska tjänster 
 • ha hand om stadens lokaliteter enligt de befogenheter som getts nämnden 
 • sörja för stadens mark- och vattenområden 
 • vårda stadsbilden och sörja för trivseln 
 • svara för detaljplaneringen 

Stadsstrukturnämnden fungerar både som bostads- och oljebekämpningsmyndighetDärtill svarar nämnden för ordnandet av stadens fastighets- och mätningsverksamhet samt för kollektivtrafikfrågor. 

Ledamot,  ersättare  

 • Ordförande Emma Haapasaari (SDP), Jiri Tammilehto
 • Vice OrdförandeJukka Paananen (KD), Göran Björkgård
 • Reetta Hjelm (C), Ilkka Jäntti
 • Päivi Lapinoja (C), Anne Jussila
 • Jukka Mäkelä (C), Juuso Kokkoniemi
 • Antti Pitkänen (SDP), Marko Karjalainen
 • Urpo Pihlajamaa (Sannf), Riitta Rekilä
 • Kauko Kivilehto (Saml), Pekka Kauppi
 • Mats Brandt (SFP), Nancy Bäck
 • Eveliina Kallio (Gröna), Leena Salmu

Stadsstyrelsens representant: Oliver Pietilä

Ungdomsfullmäktiges representant: Ville Ikola

Stadsmiljödirektören fungerar som föredragande.

Sammanträden på våren 2022: 

19.1.2022
20.1.2022 (torstai, lautakunnan iltakoulu)
9.2.2022
2.3.2022
23.3.2022
13.4.2022
4.5.2022
25.5.2022
15.6.2022