Du är här

Miljöhälsovårdsnämnden

Ansvarar för veterinärvården och hälsoövervakningen.

Miljöhälsovårdsnämnden fungerar som livsmedels-, hälsoskydds- och tobakstillsynsmyndighet.

Till uppgifterna hör även att sköta de i veterinärvårdslagen omnämnda kommunala plikterna.

Värdkommun för det regionala miljö- och hälsoskyddet är Karleby. Till samarbetsområdet hör förutom Karleby även Kannus, Halso, Kaustby, Kronoby, Lestijärvi, Perho, Toholampi och Vetil.

Medlem
(närvaro- och yttranderätt)
Suppleant
Riitta Rahkola, Karleby, ordfKardique Sakone, Karleby
Jan-Ove Nyman, Karleby, viceordfBritt-Mari Sahlberg, Karleby
Tenho Lindström, KarlebyTarja Rantala, Karleby
Göran Björkgård, KarlebySaara Tikkakoski, Karleby
Mira Kukkola, HalsoPirkko Patana, Halso
Päivi Pihlajakangas, KannusIrma Kemppainen, Karleby
Vesa Paavola, KaustbyToni Anttila, Kaustby
Inger Wistbacka, KronobyOssian Wassborr, Kronoby
Eveliina Jussila, LestijärviVille Kiiskilä, Lestijärvi
Olavi Lassila, PerhoHuopana Tarja, Perho
Marjo Ala-Kopsala, ToholampiElina Järvenoja, Toholampi
Jukka T. Torppa, VetilHannu Haukilahti, Vetil


Stadsstyrelsens representant: Pirkko Häli

Upp

Uppdaterad 9.1.2018 | Skicka respons | Skriv ut