Fortsätt till innehållet

Miljöhälso­vårdsnämnden

Karleby stadsfullmäktige tillsätter en samnämnd bestående av 12 ledamöter för sin mandatperiod och utser fyra (4) ledamöter. De övriga avtalskommunerna utser åtta (8) ledamöter. För varje ledamot utses en personlig ersättare. Nämndens ordförande är en av Karleby stads förtroendevalda.

Nämnden ansvarar för veterinärvården och hälsoövervakningen. Den fungerar som livsmedels-, hälsoskydds- och tobakstillsynsmyndighet. Till nämndens uppgifter hör även att sköta de i veterinärvårdslagen fastställda kommunala plikterna.

Värdkommun för det regionala miljö- och hälsoskyddet är Karleby. Till samarbetsområdet hör förutom Karleby även Kannus, Halso, Kaustby, Kronoby, Lestijärvi, Perho, Toholampi och Vetil.

Ledamot (närvaro- och yttranderätt), Ersättare

 • Ordförande Raimo Hiltunen (Karleby), Anne Jussila (Karleby)
 • Vice ordförande Irene Yli-Kauppila (Karleby), Maria Peltoniemi (Karleby)
 • Vuokko Kottari (Karleby), Sanni Mäkelä (Karleby)
 • Jan-Ove Nyman (Karleby), Marja Matturi-Slotte (Karleby)
 • Mika Kokkonen (Kannus), Veijo Hernesniemi (Kannus)
 • Pertti Kauppinen (Halso), Janne Kangas (Halso)
 • Kari O. Paavola (Kaustby), Vesa K. Paavola (Kaustby)
 • Inger Wistbacka (Kronoby), Mirja Sjölund (Kronoby)
 • Pirjo Änäkkälä (Lestijärvi), Oskari Tuikkanen (Lestijärvi)
 • Toni Syrjälä (Perho),  Tanja Jaatinen (Perho)
 • Ulla-Riitta Harju (Toholampi), Juha Hirvinen (Toholampi)
 • Jussi Tunkkari (Vetil),  Matti Palosaari (Vetil)

Stadsstyrelsens representant: Risto Koljonen

Som nämndens föredragande fungerar direktören för hälsoövervakningen, vars ersättare är hygienikerveterinären.

Sammanträden: Miljöhälsovårdsnämnden sammanträder i allmänhet en gång i månaden i februari, maj, september, oktober och december. Exaktare tidpunkt för följande sammanträde överenskommes på föregående sammanträde.