Hyppää sisältöön
naishahmoja keramiikasta

Tietoa opettajille

Toimistossa asiointi

Toimisto avoinna ma-to klo 9.00 – 11.30
tai erikseen sovittuina aikoina.
HUOM! Poikkeavista aukioloajoista ilmoitetaan Ajankohtaista -sivulla.

puhelin: 06 8289 777

sähköposti: kso@kokkola.fi

Toimisto on suljettu 21.6. – 31.7.2024

 • Hellewi – ota tunnukset käyttöön, saat ne toimistosta.

  • Tuntiopettajan Hellewiin pääset tästä -> Tuntiopettajan Hellewi
  • Tunnuksilla voit:
   • tehdä kurssisuunnitelman suoraan Hellewi -ohjelmaan.
   • seurata kurssisi / kurssiesi ilmoittautumistilannetta.
   • ylläpitää sähköistä päiväkirjaa.
  • Kurssi toteutuu, mikäli kurssille ilmoittautuu sovittu minimimäärä.

  Kurssin suunnittelulomake (pdf)

  • Rastita kurssin kokoontumiskerrat suunnittelulomakkeen takana olevaan kalenteriin.
  • Täytä lomake huolella!
  • Jos sinulla on Hellewi – tunnukset, voit tehdä kurssisuunnitelman suoraan Hellewiin.

  Henkilötietolomake (pdf)

  • Uudet opettajat täyttävät. Huom! Jos tiedot muuttuvat, on tärkeää, että ilmoitat muutoksesta suoraan toimistoon tai suunnittelijalle.
  • Palkan määrittelyä varten toimita tutkintotodistuskopiot toimistoon.
  • Lomakkeen voi toimittaa suoraan toimistoon tai lähettää turvasähköpostina.

  Verokortti

  • On toimitettava samalla kuin henkilötietolomake, tai viimeistään työsopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä. Verokortin voi toimittaa suoraan toimistoon tai lähettää turvasähköpostina.

  Matkalasku verollinen (pdf) ja matkalasku veroton (pdf)

  • Omavastuu 10 km/suunta matkasta – yhteensä 20 km.
  • Matkakorvaus maksetaan tilille pääsääntöisesti palkan maksun yhteydessä.
  • Huomioithan, että verolliset ja verottomat matkalaskut tehdään eri lomakkeille.

  Päiväkirja

  • On suositeltavaa käyttää sähköistä päiväkirjaa.
   • Tulosta ja allekirjoita päiväkirja heti kurssin päätyttyä tai koko lukuvuoden pituisen kurssin ollessa kyseessä lukukauden päättyessä syksyllä ja keväällä.
  • Päiväkirja on tärkeä, virallinen dokumentti ja pysyvästi säilytettävä asiakirja.
   • Päiväkirja toimii palkanmaksun, laskutuksen ja valtionosuuden perusteena, myös oppilaiden mahdollista todistusta varten.
  • Päiväkirjat on täytettävä oppitunnin alussa.
  • Päiväkirjat on palautettava allekirjoitettuina välittömästi kurssin päätyttyä.

  Palkkaus, OVTES

  • Tuntiopettajille maksetaan palkka joka kuukauden 7. päivänä.
  • Palkka OVTES:n mukaan, osio F liite 12.
  • Palkan määrittelyä varten toimita tutkintotodistuskopiot toimistoon.

  Työturvallisuus ja tiloihin tutustuminen

  • Tutustu työturvallisuusohjeistukseen. Se löytyy alla olevasta pudotusvalikosta.

  Sairastuminen

  • Ilmoita välittömästi kurssisuunnittelijalle tai toimistoon jos olet sairastunut.
  • Enintään kolmen päivän sairaspoissaolo ilmoitetaan omailmoituksella (pdf). Pidemmät sairaspoissaolot vaativat lääkärintodistuksen.
  • Korvaava kerta pyritään sopimaan heti ilmoituksen yhteydessä.
  • Kurssisuunnittelijat sopivat esim. sijaisuudet.
  • Mainitse kurssin alkaessa opiskelijoille, että opettajan sairastuessa tai estyessä tulemasta paikalle opiskelijoille ilmoitetaan asiasta ryhmätekstiviestillä.

  Työtapaturmasta ilmoittaminen

  • Ilmoita työtapaturmasta viipymättä esimiehellesi/työnantajalle.
  • Ilmoita hoitolaitokselle, että kyse on työtapaturmasta, kerro työnantajan nimi ja että vakuutus on Ifissä.
  • Katso täältä Ifin sairaanhoidon yhteistyökumppanit.
 • Opettaminen kansalaisopistossa

  Olet tärkeä – kansalaisopistoa ei olisi ilman sinua!

  Tuntiopettajat opettavat suurimman osan kansalaisopistojen opetustuntien määrästä. Tehtäviä ovat omien opetustuntien valmistelu, opetusjärjestelyt ja opettaminen. Käytännössä he kuitenkin osallistuvat myös muihin oppilaitoksen toiminnan kannalta tarpeellisiin tehtäviin, kuten opetustilojen järjestyksessä pitämiseen, näyttelyiden rakentamiseen ja esitysten, konserttien ja juhlien järjestämiseen. (Kansalaisopistopedagogiikan käsikirja).

  10 käskyä kansalaisopiston opettajalle*
  1. RAKASTA AIHETTASI
  intohimoa ja motivaatiota siihen mitä opetat
  2. VÄLITÄ
  ole kiinnostunut opiskelijoistasi ja heidän työstään
  opettajan kehu tai kannustus on tärkeä opiskelijalle
  3. USKO UNELMIIN
  hyvä opettaja lujittaa opiskelijan uskoa omiin taitoihin ja mahdollisuuksiin
  4. KUNNIOITA YKSILÖÄ
  toinen oppija oppii hitaasti ja toinen nopeasti
  5. KUNNIOITA KASVUA
  opiskelijat kehittyvät eri tahtiin ja heidän vahvuutensa ovat erilaisia
  6. KYSY JA KUUNTELE
  kysy ja kuuntele opiskelijan tavoitteita – ohjaa kysymyksillä ja auta opiskelijaa pohtimaan ja reflektoimaan
  7. TUNNE LAJISI
  opettaja on oman alansa asiantuntija ja haluas itsekin oppimaan lisää
  lajiin kuuluvat myös pedagogiset ratkaisut ja niiden osaaminen
  8. MUISTA MONIPUOLISUUS
  muista monipuolisuus harjoituksissa ja muussa opetuksessa
  pedagoginen monipuolisuus
  9. JÄRJESTÄ ÄKSÖNIÄ
  toiminnallisuutta ja uusia näkökulmia aiheeseen, pedagogiikkaan ja oppitunteihin
  10. PITÄKÄÄ HAUSKAA = ILOITEN OPITTU ON PARHAITEN OPITTU
  opiskelu on hauskaa ja luovaa – hullutellakin saa välillä ja tunnetusti positiivisessa ilmapiirissä opitut asiat säilyvät muistissa pidempään.

  * lainaus Onnistu opiston kädentaitojen opettajana -julkaisusta, 2016 ( Aluehallintovirasto, Osaava-ohjelma, Meri-Pohjolan opistopiiri)

  Kansalaisopistopedagogiikan käsikirjaan (pdf) kannattaa tutustua, sillä se sisältää laajasti tietoa opettamisesta kansalaisopistossa. Käsikirjassa taustoitetaan vapaata sivistystyötä ja kansalaisopistokenttää sekä käsitellään opettajan työtä monipuolisesti velvollisuuksista ja oikeuksista itse opettamiseen. Omassa luvussa käsitellään vielä työturvallisuuteen liittyviä asioita.

 • Osaamisperusteisuus kansalaisopistossa

  Kansalaisopistojen kursseista on ollut mahdollista saada suoritusmerkintä kansalliseen Koski-tietovarantoon 1.8.2021 alkaen. Suoritusmerkinnän myöntäminen edellyttää, että kurssi on kuvattu osaamisperusteisesti ePerusteet-palveluun, opintopisteytetty ja arvioitu. Opetus- ja kasvatuslautakunta myönsi 17.5.2022 Kokkolan seudun opistolle luvan opintosuoritusten kirjaamiselle Koski -tietovarantoon.

  Opintosuoritusmerkinnän avulla voi saada kurssilla hankitun osaamisen paremmin näkyviin ja hyödyntää opintoja esimerkiksi työnhaussa tai muissa opinnoissa. Suoritustiedon tallentaminen tehdään vain, mikäli opiskelija tätä itse haluaa ja antaa siihen suostumuksensa kirjallisesti.

  Opintopistekurssille voi osallistua myös normaalisti ilman suoritusmerkinnän suorittamista.

  Voisiko sinun kurssi olla opintopistekurssi? Tutustu oppaaseen ja otathan yhteyttä suunnittelijaopettajaan!

   

  Pikaopas osaamisperusteisuuteen

  Pikaopas kansalaisopiston opettajalle

   

  Opiskelijan suostumus suoritustiedon tallentamiseen

  Suostumuslomake allekirjoitettavaksi

  Opiskelijainfo – suoritustietojen tallennus

   

  Osaamisperusteisen kurssin suunnittelun tueksi

  Osaamisperusteisuus prosessi

  Osaamisperusteisen kurssin suunnittelu ja arviointi

  Lomake kurssin suunnitteluun

   

  Opas vapaan sivistystyön osaamisperusteisen koulutuksen kuvaukseen

  Opas koulutuksen kuvaukseen

   

  Opas arviointiin

  Opas arviointiin

   

  Kokkolan seudun opiston opetussuunnitelma ePerusteet sivustolla

  Kokkolan seudun opiston opintopistekurssit 2023-24

 • Työturvallisuus

  Tervetuloa opettamaan terveys edellä.

  Turvallisuus on välittämistä!

  Yleistä turvallisuudesta

  • Pidä matkapuhelin mukana tunneilla.
  • Selvitä opetustilasi osoitetiedot.
  • Hätänumero on 112. Huom! 112 Suomi-mobiilisovelluksella soittajan tarkka sijainti välittyy hätäkeskukseen automaattisesti. Lisätietoa www.112.fi
  • Opettaja on velvollinen perehtymään opetustilan turvallisuus- ja pelastautumisohjeisiin ennen opetuksen aloittamista. Niitä voit
   tiedustella esim. opetustilasta vastaavalta rehtorilta tai opettajalta. Selvitä huolellisesti esim. opetustilasi poistumisreitit, alkusammutusvälineet ja lääkekaappien tai ensiapulaukkujen sijainnit. Tutustu alkusammutusvälineiden käyttöön.
  • Tutustu huolellisesti opetustilan laitteiden käyttö- ja turvallisuusohjeisiin. Laitteiden käyttö edellyttää ohjattua perehdytystä.
  • Koneista ei saa poistaa suojavarusteita!
  • Ilmoita uhkaavista tilanteista, mahdollisista viallisista laitteista tai muista puutteista rehtorille. Huom! Jätä tarvittaessa näkyvä viesti seuraavalle käyttäjälle.
  • Huolehdi opetustilojen siisteydestä ja järjestyksestä.

  Tulipalo

  • Ohjaa opiskelijat lyhyintä tietä ulos. Varoita muitakin vaarassa olevia. Lähde itse viimeisenä.
  • Soita hätänumeroon 112 ja toimi hätäkeskuspäivystäjän ohjeiden mukaisesti.
  • Jos mahdollista, sammuta tai yritä rajoittaa paloa sammutusvälineellä.
  • Varaudu opastamaan palokuntaa.

  Sairaustapaus

  • Arvioi tilanteen vakavuus. Jos henkilö ei kykene seisomaan omilla jaloillaan, hänellä on hengitysvaikeuksia tai hän ei kykene puhumaan, soita hätänumeroon 112 lisäohjeita varten.
  • Ainakin opettajan on hyvä tietää, jos jollain opiskelijalla on jokin sairaus, allergia jne. joka voi tulla yllättäen esiin oppitunnin aikana. Asiaa voi hienotunteisesti tiedustella kurssin alussa.
  • Pidä ensiaputaitosi ajan tasalla!

  Sydäniskuri – defibrillaattori

  • Opistotalon (Vaasantie 7) defibrillaattorin löydät pääsisäänkäynnin käytävältä.
  • Taidetalo Renlundin (Kansakoulukatu 6 b) defibrillaattorin löydät Katariinankadun puolelta sisään tultaessa, ns. “kivipuolen” eteisestä.
  • Lähimmän sydäniskurin löydät defi.fi-sivustolta

  Muu turvallisuutta vaarantava tilanne

  • Ohjaa opiskelijat turvaan ja hälytä vaarasta.
  • Estä lisävahingot, mikäli et vaaranna itseäsi ja muita.
 • Kuvaus- ja julkaisulupa

  Opettajien tulee pyytää kurssiensa opiskelijoilta tai heidän huoltajiltaan suostumukset kuvata ja julkaista sekä henkilökuvia että kurssitöistä otettuja kuvia.  Tee itsellesi yhteenveto lupatilanteesta kurssilaistesi osalta. Kuvaa / kuvatkaa julkaistaviksi (esim. opiston käyttöön) vain niiden kurssilaisten töitä, jotka ovat antaneet siihen luvan.

  Erityisen tärkeää on saada luvat heiltä, joiden töitä asetetaan esille opiston kevätnäyttelyyn. On hyvä korostaa, että suostumus kuvaamiseen ja kuvien julkaisuun on tärkeää, jotta näyttelyssä otettuja kuvia voidaan julkaista esim. opiston verkkosivuilla, Facebookissa ja Instagramissa. Myös Opinto-ohjelman kuvitukseen tarvitaan ajankohtaista kuvamateriaalia.

  Kannustamme ottamaan kursseilla kuvia ja julkaisemaan niitä esim. sosiaalisessa mediassa – on kuitenkin muistettava, että tällöin kuvaus- ja julkaisulupien tulee olla kunnossa.  Otamme myös mielellämme vastaan kursseilla otettuja kuvia opiston FB- ja Instagram-sivuilla julkaistaviksi. Toimita kuvat sähköpostiin nayteikkuna@kokkolanseudunopisto.fi vaikkapa pienen selostuksen / tarinan kera.

 • Täältä löydät ajankohtaiset vapaan sivistystyön koulutukset ja tapahtumat:  Kansalaisopistojen Liitto.

Kohti osaamisperusteisuutta

Ohita upote
Osaamisperusteisuus ja Koski-tietovaranto