Hyppää sisältöön
naishahmoja keramiikasta

Tietoa opettajille

Toimistossa asiointi

Toimisto avoinna ma-to klo 9.00-11.30,
tai erikseen sovittuina aikoina.
HUOM! Poikkeavista aukioloajoista ilmoitetaan Ajankohtaista -sivulla.

puhelin: 06 8289 777

sähköposti: kso@kokkola.fi

TUNTIOPETTAJAN MUISTILISTA

Hellewi – ota tunnukset käyttöön, saat ne toimistosta.
o Tuntiopettajan Hellewiin pääset tästä -> Tuntiopettajan Hellewi
o Tunnuksilla voit:
– tehdä kurssisuunnitelman suoraan Hellewi -ohjelmaan
– seurata kurssisi / kurssiesi ilmoittautumistilannetta
– ylläpitää sähköistä päiväkirjaa
o Kurssi toteutuu mikäli kurssille ilmoittautuu sovittu minimimäärä

Kurssin suunnittelulomake
o Rastita kurssin kokoontumiskerrat suunnittelulomakkeen takana olevaan kalenteriin.
o Täytä lomake huolella!
o Jos sinulla on Hellewi – tunnukset, voit tehdä kurssisuunnitelman suoraan Hellewiin.

Henkilötietolomake
o Uudet opettajat täyttävät
> Huom! Jos tiedot muuttuvat, on tärkeää, että ilmoitat muutoksesta suoraan
toimistoon tai suunnittelijalle
o Palkan määrittelyä varten toimita tutkintotodistuskopiot toimistoon
o Henkilötietolomake on linkitetty oikean puoleiselle palstalle.

Verokortti
o On toimitettava samalla kuin henkilötietolomake, tai viimeistään työsopimuksen
allekirjoittamisen yhteydessä

Matkalasku
o Omavastuu 6 km/suunta matkasta – yhteensä 12 km.
o Matkakorvaus maksetaan tilille pääsääntöisesti palkan maksun yhteydessä.
o Huomioithan, että verolliset ja verottomat matkalaskut tehdään eri lomakkeille.
o Matkalaskulomakkeet on linkitetty oikean puoleiselle palstalle.

Päiväkirja
o On suositeltavaa käyttää sähköistä päiväkirjaa.
> Tulosta ja allekirjoita päiväkirja heti kurssin päätyttyä tai koko
lukuvuoden pituisen kurssin ollessa kyseessä lukukauden päättyessä syksyllä ja keväällä.
o Päiväkirja on tärkeä, virallinen dokumentti ja pysyvästi säilytettävä asiakirja.
> Päiväkirja toimii palkanmaksun, laskutuksen ja valtionosuuden perusteena,
myös oppilaiden mahdollista todistusta varten
o Päiväkirjat on täytettävä oppitunnin alussa.
o Päiväkirjat on palautettava allekirjoitettuina välittömästi kurssin päätyttyä

Palkkaus, OVTES
o Tuntiopettajille maksetaan palkka joka kuukauden 7. päivänä
o Palkka OVTES:n mukaan, osio F liite 12
o Palkan määrittelyä varten toimita tutkintotodistuskopiot toimistoon

 Työturvallisuus ja tiloihin tutustuminen
o Tutustu työturvallisuusohjeistukseen. Se löytyy alla olevasta pudotusvalikosta.

Sairastuminen
o Ilmoita välittömästi kurssisuunnittelijalle tai toimistoon jos olet sairastunut
o Enintään kolmen päivän sairaspoissaolo ilmoitetaan omailmoituksella, tämä on linkitetty oikean puoleiselle palstalle. Pidemmät sairaspoissaolot vaativat
lääkärintodistuksen.
o Korvaava kerta pyritään sopimaan heti ilmoituksen yhteydessä
o Kurssisuunnittelijat sopivat esim. sijaisuudet
o Mainitse kurssin alkaessa opiskelijoille, että opettajan sairastuessa tai estyessä
tulemasta paikalle opiskelijoille ilmoitetaan asiasta ryhmätekstiviestillä.

Työtapaturmasta ilmoittaminen
1. Ilmoita työtapaturmasta viipymättä esimiehellesi/työnantajalle.
2. Ilmoita hoitolaitokselle, että kyse on työtapaturmasta, kerro työnantajan nimi ja että vakuutus on Ifissä.
3. Katso täältä Ifin sairaanhoidon yhteistyökumppanit.

 • Opettaminen kansalaisopistossa

  Olet tärkeä – kansalaisopistoa ei olisi ilman sinua!

  Tuntiopettajat opettavat suurimman osan kansalaisopistojen opetustuntien määrästä. Tehtäviä ovat omien opetustuntien valmistelu, opetusjärjestelyt ja opettaminen. Käytännössä he kuitenkin osallistuvat myös muihin oppilaitoksen toiminnan kannalta tarpeellisiin tehtäviin, kuten opetustilojen järjestyksessä pitämiseen, näyttelyiden rakentamiseen ja esitysten, konserttien ja juhlien järjestämiseen. (Kansalaisopistopedagogiikan käsikirja).

  10 käskyä kansalaisopiston opettajalle*
  1. RAKASTA AIHETTASI
  intohimoa ja motivaatiota siihen mitä opetat
  2. VÄLITÄ
  ole kiinnostunut opiskelijoistasi ja heidän työstään
  opettajan kehu tai kannustus on tärkeä opiskelijalle
  3. USKO UNELMIIN
  hyvä opettaja lujittaa opiskelijan uskoa omiin taitoihin ja mhadollisuuksiin
  4. KUNNIOITA YKSILÖÄ
  toinen oppija oppii hitaasti ja toinen nopeasti
  5. KUNNIOITA KASVUA
  opiskelijat kehittyvät eri tahtiin ja heidän vahvuutensa ovat erilaisia
  6. KYSY JA KUUNTELE
  kysy ja kuuntele opiskelijan tavoitteita – ohjaa kysymyksillä ja auta opiskelijaa pohtimaan ja reflektoimaan
  7. TUNNE LAJISI
  opettaja on oman alansa asiantuntija ja haluas itsekin oppimaan lisää
  lajiin kuuluvat myös pedagogiset ratkaisut ja niiden osaaminen
  8. MUISTA MONIPUOLISUUS
  muista monipuolisuus harjoituksissa ja muussa opetuksessa
  pedagoginen monipuolisuus
  9. JÄRJESTÄ ÄKSÖNIÄ
  toiminnallisuutta ja uusia näkökulmia aiheeseen, pedagogiikkaan ja oppitunteihin
  10. PITÄKÄÄ HAUSKAA = ILOITEN OPITTU ON PARHAITEN OPITTU
  opiskelu on hauskaa ja luovaa – hullutellakin saa välillä ja tunnetusti positiivisessa ilmapiirissä opitut asiat säilyvät muistissa pidempään.

  * lainaus Onnistu opiston kädentaitojen opettajana -julkaisusta, 2016 ( Aluehallintovirasto, Osaava-ohjelma, Meri-Pohjolan opistopiiri)

  Oikealle palstalle linkitettyyn KANSALAISOPISTOPEDAGOGIIKAN KÄSIKIRJAAn kannattaa tutustua, sillä se sisältää laajasti  tietoa opettamisesta kansalaisopistossa. Käsikirjassa taustoitetaan vapaata sivistyötä ja kansalaisopistokenttää sekä käsitellään opettajan työtä monipuolisesti velvollisuuksista ja oikeuksista itse opettamiseen. Omassa luvussa käsitellään vielä työturvallisuuteen liittyviä asioita.

 • Työturvallisuus

  Tervetuloa opettamaan terveys edellä

  Turvallisuus on välittämistä!
  Saavuthan opettamaan vain terveenä, muistetaan käsihygienia ja kunnioitetaan turvavälejä.

  – Ethän tule opettamaan, jos sinulla on flunssaoireita. Jos tulet oppituntien aikana sairaaksi, poistu välittömästi ja ota yhteyttä Soiten terveydenhuoltoon. Koronaneuvontanumero 06 8287 499.
  – Kursseille tultaessa ja opetuspaikoissa liikuttaessa muistetaan pitää turvavälit. Olemme laskeneet ryhmäopetusten oppilasmäärät, jotta turvavälit toteutuvat ohjeiden mukaan.
  – Pese kädet saippualla ennen oppitunnille saapumista.
  – Yskimishygienia estää tartuntoja.
  – Keski-Pohjanmaan maakunnassa on voimassa vahva kasvomaskisuositus.
  – Opetuspaikoissa ei keitetä kahvia, omat eväät ovat sallittuja.

  Terveys- ja hyvinvointilaitoksen ajankohtainen koronavirustiedote

  Yleistä turvallisuudesta

  – Pidä matkapuhelin mukana tunneilla.
  – Selvitä opetustilasi osoitetiedot.
  – Hätänumerohan on 112. Huom! 112 Suomi-mobiilisovelluksella
  soittajan tarkka sijainti välittyy hätäkeskukseen automaattisesti.
  Lisätietoa www.112.fi
  – Opettaja on velvollinen perehtymään opetustilan turvallisuus- ja
  pelastautumisohjeisiin ennen opetuksen aloittamista. Niitä voit
  tiedustella esim. opetustilasta vastaavalta rehtorilta tai
  opettajalta. Selvitä huolellisesti esim. opetustilasi poistumisreitit,
  alkusammutusvälineet ja lääkekaappien tai ensiapulaukkujen
  sijainnit. Tutustu alkusammutusvälineiden käyttöön.
  – Tutustu huolellisesti opetustilan laitteiden käyttö- ja
  turvallisuusohjeisiin. Laitteiden käyttö edellyttää ohjattua
  perehdytystä.
  – Koneista ei saa poistaa suojavarusteita!
  – Ilmoita uhkaavista tilanteista, mahdollisista viallisista laitteista tai
  muista puutteista rehtorille. Huom! Jätä tarvittaessa näkyvä viesti
  seuraavalle käyttäjälle.
  – Huolehdi opetustilojen siisteydestä ja järjestyksestä.

  Tulipalo

  – Ohjaa opiskelijat lyhyintä tietä ulos. Varoita muitakin vaarassa
  olevia. Lähde itse viimeisenä.
  – Soita hätänumeroon 112 ja toimi hätäkeskuspäivystäjän ohjeiden
  mukaisesti.
  – Jos mahdollista, sammuta tai yritä rajoittaa paloa
  sammutusvälineellä.
  – Varaudu opastamaan palokuntaa.

  Sairaustapaus Arvioi tilanteen vakavuus. Jos henkilö ei kykene seisomaan omilla

  jaloillaan, hänellä on hengitysvaikeuksia tai hän ei kykene
  puhumaan, soita hätänumeroon 112 lisäohjeita varten.
  – Ainakin opettajan on hyvä tietää, jos jollain opiskelijalla on jokin
  sairaus, allergia jne. joka voi tulla yllättäen esiin oppitunnin
  aikana. Asiaa voi hienotunteisesti tiedustella kurssin alussa.
  – Pidä ensiaputaitosi ajan tasalla!

  Muu turvallisuutta vaarantava tilanne
  – Ohjaa pois opiskelijat ja hälytä vaarasta.
  – Estä lisävahingot, mikäli et vaaranna itseäsi ja muita.

 • Kuvaus- ja julkaisulupa

  Opettajien tulee pyytää kurssiensa opiskelijoilta tai heidän huoltajiltaan suostumukset kuvata ja julkaista sekä henkilökuvia että kurssitöistä otettuja kuvia.  Tee itsellesi yhteenveto lupatilanteesta kurssilaistesi osalta. Kuvaa / kuvatkaa julkaistaviksi (esim. opiston käyttöön) vain niiden kurssilaisten töitä, jotka ovat antaneet siihen luvan.

  Erityisen tärkeää on saada luvat heiltä, joiden töitä asetetaan esille opiston kevätnäyttelyyn. On hyvä korostaa, että suostumus kuvaamiseen ja kuvien julkaisuun on tärkeää, jotta näyttelyssä otettuja kuvia voidaan julkaista esim. opiston verkkosivuilla, facebookissa ja Instagramissa. Myös Opinto-ohjelman kuvitukseen tarvitaan ajankohtaista kuvamateriaalia.

  Kannustamme ottamaan kursseilla kuvia ja julkaisemaan niitä esim. sosiaalisessa mediassa – on kuitenkin muistettava, että tällöin kuvaus- ja julkaisulupien tulee olla kunnossa.  Otamme myös mielellämme vastaan kursseilla otettuja kuvia opiston FB- ja Instagramsivuilla julkaistaviksi. Toimita kuvat sähköpostiin nayteikkuna@kokkolanseudunopisto.fi vaikkapa pienen selostuksen / tarinan kera.

   

 • Täältä löydät ajankohtaiset vapaan sivistystyön koulutukset ja tapahtumat:  Kansalaisopistojen Liitto.