Fortsätt till innehållet

Ärenden i kansliet

Kansliet är öppet må-to kl. 9.00-11.30, tfn 040 806 5160.
Under läsåret bejänar kansliet även må-to kl. 17.00-20.00, tfn 06 8289 777.
Övriga tider enligt överenskommelse.
OBS! Avvikande öppettider meddelas under Aktuellt

e-post: kni(at)kokkola.fi

 • Hellewi – ta genast i bruk Hellewi med lösenord, du får dem från kansliet.

  • Till timlärarnas Hellewi kan du logga in här: Hellewi
  • Med lösenordet kan du:
   • följa anmälningssituationen för din kurs eller dina kurser. Kursen startar om anmälningarna kommer upp till minimiantalet
   • upprätthålla elektroniska dagboken
   • göra den nya kursplaneringen direkt i Hellewi

  Kursplaneringsblanketten (pdf)

  • Kryssa i kurstillfällen i kursblankettens kalender
  • Fyll i blanketten noggrant!
  • Om du har Hellewi-lösenord kan du göra planeringen direkt i Hellewi

  Person- och löneuppgiftsblankett (pdf)

  • Nya lärare fyller i blanketten
  • OBS! Om uppgifterna ändrar är det viktigt att du kontaktar kansliet eller planeraren
  • Lämna in kopior av dina examensbetyg till kansliet för bestämning av lönen
  • Blanketten finns bland bilagorna i högra spalten.

  Skattekort

  • Ska lämnas in samtidigt med personuppgiftsblanketten eller senast i samband med undertecknandet av arbetsavtalet

  Reseräkning

  • Självrisken är 10 km/riktning  – sammanlagt 20 km tur-retur
  • Reseersättningen betalas in på kontot i regel i samband med löneutbetalningen
  • Märk att skattepliktiga och skattefria reseräkningar görs på skilda blanketter
  • Reseräkningsblankett finns bland bilagorna i högra spalten.

  Dagbok

  • Vi rekommenderar att du använder den elektroniska dagboken
  • Skriv ut och underteckna den elektroniska dagboken genast när kursen tagit slut eller på hösten och våren efter avslutad termin om kursen pågår hela läsåret.
  • Dagboken är ett viktigt officiellt dokument som bevaras permanent.
  • Dagboken utgör grunden för löneutbetalning, fakturering och statsandelar samt för eventuella intyg till kursdeltagare
  • Dagboken ska ifyllas i början av lektionen
  • Dagböckerna ska returneras undertecknade genast när kursen slutat

  Lön, UKTA

  • Timlärarnas lön utbetalas den 7:e varje månad
  • Lön enligt UKTA, del F bilaga 12
  • För bestämning av lönen lämnas kopior av examensbetyg till kansliet

  Arbetssäkerhet och utrymmen

  • Bekanta dig med information om arbetssäkerhet, finns bland bilagorna.

  Sjukdomsfall

  • Meddela genast till planeraren eller kansliet om du blivit sjuk
  • Högst tre dagars sjukledighet meddelas med en egen sjukanmälan, blanketten (pdf). Längre sjukledigheter kräver läkarintyg.
  • Vi försöker genast komma överens om ett ersättande kurstillfälle
  • Kursplanerarna kommer bl.a. överens om vikariat
  • Informera kursdeltagarna i början av kursen att eventuella inhiberingar av kurstillfällen meddelas till kursdeltagarna med grupptextmeddelande.
 • Handboken Jag – lärare, är tänkt att vara ett material som du som lärare kan använda i det dagliga arbetet.

 • Välkommen att undervisa med hälsan i behåll.

  Säkerhet är omtanke!

  Allmänt om säkerhet

  • Ha mobiltelefonen med dig under lektionerna.
  • Ta reda på undervisningsplatsens adressuppgifter och var samlingsplatsen finns.
  • Nödnumret är 112. Obs! Med 112 Suomi-appen förmedlas uppringarens exakta position automatiskt till nödcentralen. Tilläggsuppgifter www.112.fi.
  • Läraren är skyldig att bekanta sig med undervisningsplatsens säkerhets- och räddningsinstruktioner innan undervisningen börjar. Du kan begära dem av rektorn eller läraren som ansvarar för undervisningsplatsen. Ta noga reda på t.ex. var undervisningsplatsens utrymningsvägar, samlingsplats, förstahands släckningsutrustning och medicinskåp eller förstahjälpen-väskor finns. Bekanta dig med släckningsutrustningens användningsinstruktioner.
  • Bekanta dig noga med apparaternas användnings- och säkerhetsinstruktioner i undervisningsutrymmet. Du får inte använda apparaterna innan du introducerats i användningen av dem.
  • Avlägsna inte maskinens skyddsutrustning!
  • Meddela rektorn om hotande situationer, eventuella defekta apparater eller andra brister.  OBS! Lämna vid behov ett synligt meddelande till följande användare.
  • Se till att undervisningsutrymmet hålls rent och att allt är i god ordning.

  Eldsvåda

  • Vägled studerandena den kortaste vägen ut till samlingsplatsen. Varna också andra som är i fara. Gå själv ut sist.
  • Ring nödnumret 112 och följ nödcentralens instruktioner.
  • Om möjligt, släck eller försök begränsa branden med tillgänglig släckningsutrustning.
  • Var beredd att guida brandkåren.

  Sjukdomsfall

  • Bedöm situationens allvar. Om personen inte kan stå på egna ben, har andningssvårigheter eller inte kan tala, ring nödnumret 112.
  • Åtminstone för läraren är det bra att veta om någon studerande har en sjukdom, allergi osv. som plötsligt kan komma fram under lektionen. Man kan finkänsligt fråga om sådana saker i början av kursen.
  • Uppdatera dina första hjälpen-kunskaper!

  Hjärtstartare – defibrillator

  • I institutshuset, Vasavägen 7, finns en defibrillator strax innanför huvuddörren i korridoren.
  • Konsthuset Renlunds (Folkskolegatan 6 b) defibrillator finns vid ingången mot Katarinegatan, s.k. “stendelens” tambur.
  • Närmaste hjärtstartare hittar du på defi-sidorna.

  Andra säkerhetsäventyrande situationer

  • Vägled studerandena vägen ut och slå larm.
  • Förhindra ytterligare skada, förutsatt att du inte äventyrar dig själv eller andra.
 • Lärarna ska be om tillstånd av kursdeltagarna eller deras vårdnadshavare att ta och publicera foton av både personer och kursarbeten. Gör åt dig själv ett sammandrag över tillstånden från kursdeltagarna. Ta bilder för publicering (t ex för institutets användning) bara av de kursarbeten som du har fått tillstånd för.

  Speciellt viktigt är det att få tillstånd av dem som ställer ut sina arbeten på vårutställningen. Det är bra att betona att tillståndet är viktigt så att foton tagna på utställningen kan publiceras t ex på institutets webbtjänst, facebook och Instagram. Illustrationer i kursprogrammet behöver också aktuellt bildmaterial.

  Fotografera gärna på kurserna och publicera dem i t ex sociala media. Kom ändå ihåg att bild- och publikationstillstånden ska vara i skick.

  Vi tar också gärna emot foton för publicering i institutets FB- och Instagramsidor. Sänd fotona som e-post till nayteikkuna@kokkolanseudunopisto.fi  gärna försedda med en kort beskrivning eller berättelse.

   

 • Här finns aktuell information om fortbildningar som Bildningsalliansen ordnar:  www.bildningsalliansen.fi

 • Kompetensbasering i medborgarinstitutet

  Från 1.8.2021 har man kunnat få en anteckning av studieprestation för medborgarinstitutets kurser i informationsresursen Koski. En anteckning kan göras förutsatt att kursen har beskrivits kompetensbaserat i tjänsten eGrunder, att den har studiepoängsatts och bedömts. Nämnden för utbildning och fostran beviljade den 17 maj 2022 Karlebynejdens institut tillstånd att registrera studieprestationer i informationsresursen Koski.

  Med hjälp av anteckningen av studieprestation kan man bättre påvisa den kunskap som kursen gett och utnyttja studierna till exempel när man söker arbete eller i andra studier. Studieprestationen antecknas endast om studeranden själv önskar det och ger sitt skriftliga medgivande.

  I kurser som ger studiepoäng kan man också delta på sedvanligt sätt, utan att studieprestationen antecknas.

  Kunde din kurs ge studiepoäng? Bekanta dig med anvisningen och ta kontakt med planeringsläraren!

  Snabbguide om kompetensbasering
  Snabbguide för institutets lärare

  Handbok för kompetensbaserad beskrivning av utbildningen inom fritt bildningsarbete
  Handbok för beskrivning av utbildningen

  Guide för bedömning
  Guide för bedömning

  Stöd för planering av kompetensbaserade kurser
  2023 Kursplaneringsbas för studiepoängskurser