Hyppää sisältöön

Opiston toiminta ja turvallisuus

Kokkolan seudun opisto – Karlebynejdens institut on Kokkolan kaupungin omistama ja ylläpitämä kaksikielinen kansalaisopisto. Opiston toiminnan kehittämistä ohjaa opetus- ja kasvatuslautakunta.

Vuonna 2023 opiston tarjoamista kursseista toteutui 630 kappaletta, mikä oli 39 kurssia enemmän kuin edellisenä vuotena. Kursseille ilmoittautuneita opiskelijoita oli 7884. Opiston opetustarjonta muodostuu valtionosuustunteihin perustuvasta, yleissivistävästä kurssitarjonnasta, kuvataiteen ja sanataiteen perusopetuksesta lapsille ja nuorille sekä hankkeisiin ja myyntipalveluun liittyvistä kursseista.  Opiston kurssitarjonta on yleissivistävää, arjessa ja elämän hallinnassa, työssä ja harrastuksissa auttavaa sekä kuvataiteen ja sanataiteen perusopetusta lapsille ja nuorille. Opiston toiminta on keskeinen osa kunnallista palvelua. Se vaikuttaa väestön osaamiseen, hyvinvointiin, terveyteen sekä alueen elinvoimaisuuteen.

Voit lukea opiston toiminnasta lisää vuoden opiston 2023 toimintakertomuksesta, joka on linkitetty oikeanpuoleiselle palstalle.

Toiminta-ajatus

Edistämme alueemme asukkaiden hyvinvointia ja sivistystä tarjoamalla mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen. Tuemme toiminnallamme moniarvoista ja monikulttuurista yhteiskuntaa sekä kestävää elämäntapaa. Toimintaamme ohjaa yhteisöllisyys. Korostamme ilon merkitystä ja luovuuden voimaa oppimisen edistäjinä. Ajankohtaisuus sekä perinteet ovat meille tärkeitä ja tähtäämme kohti tulevaisuutta.

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Kokkolan seudun opiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma arvioi ja edistää yhdenvertaisuuden toteutumista sekä ohjaa tekemään tarvittavat toimenpiteet asian eteen. Otamme mielellämme vastaan kommentteja ja sisältöehdotuksia suunnitelmaan liittyen ja päivitämme sitä tarpeen vaatiessa.

Suunnitelman sisältö:
1. Kokkolan seudun opisto – Karlebynejdens institut
2. Taustaa tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelmalle
3. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman laatimisprosessi
4. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutuminen Kokkolan seudun opistossa, nykytilanne:
5. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus palveluissa, opetuksessa ja opintotarjonnassa
6. Tavoitteet ja toimenpiteet tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi
7. Arvio aikaisempaan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan sisältyneiden toimenpiteiden toteuttamisesta ja tuloksista:
Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus palveluissa, opetuksessa ja opintotarjonnassa

Liite 1 Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo Kokkolan lasten ja nuorten kuvataidekoulussa
Liite 2 Yhdenvertaisuus Sanataidekoulu Santussa

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2022

 

  • Pidä matkapuhelin mukana tunneilla.
  • Selvitä opetustilan osoitetiedot.
  • Hätänumero on 112. Huom! 112 Suomi-mobiilisovelluksella soittajan tarkka sijainti välittyy hätäkeskukseen automaattisesti. Lisätietoa www.112.fi
  • Selvitä opetustilan poistumisreitit, alkusammutusvälineet ja lääkekaappien tai ensiapulaukkujen sijainnit.
  • Tutustu alkusammutusvälineiden käyttöön.
  • Tutustu huolellisesti opetustilan laitteiden käyttö- ja turvallisuusohjeisiin.
  • Koneista ei saa poistaa suojavarusteita!
  • Ilmoita uhkaavista tilanteista, mahdollisista viallisista laitteista tai muista puutteista opettajalle, joka ilmoittaa asiasta edelleen. Huom! Jätä tarvittaessa näkyvä viesti seuraavalle käyttäjälle.
  • Huolehdi opetustilojen siisteydestä ja järjestyksestä.
  • Poistu lyhintä tietä ulos. Varoita muitakin vaarassa olevia.
  • Soita hätänumeroon 112 ja toimi hätäkeskuspäivystäjän ohjeiden mukaisesti.
  • Jos mahdollista, sammuta tai yritä rajoittaa paloa sammutusvälineellä.
  • Varaudu opastamaan palokuntaa.
 • Opistotalon (Vaasantie 7) defibrillaattorin löydät pääsisäänkäynnin käytävältä.

  Taidetalo Renlundin (Kansakoulukatu 6 b) defibrillaattorin löydät Katariinankadun puolelta sisään tultaessa, ns. ”kivipuolen” eteisestä.

  Lähimmän sydäniskurin löydät defi.fi-sivustolta

 • Opisto ei vakuuta opiskelijoita, vaan heidän tulee itse huolehtia vakuutusturvastaan kursseilla mahdollisesti sattuvien vahinkojen varalta.

 • Opistotalolla on kunnallinen pysäköinninvalvonta! Huomioithan pysäköintikiekon käytön, maksimipysäköintiaika on neljä tuntia.

  Pysäköinti on sallittu liikennemerkein osoitetuille paikoille. Henkilökunnan varatuille paikoille täytyy olla pysäköintilupa. Pysäköinti kulkuväylille ja porttikäytävälle on ehdottomasti kielletty! Näin huolehdimme kaikkien turvallisuudesta!

  Varaathan riittävästi aikaa kurssille tullessasi. Iltaisin piha-alueella saattaa olla ruuhkaa.