Fortsätt till innehållet

Kokkolan seudun opisto – Karlebynejdens institut är ett tvåspråkigt medborgarinstitut, som ägs och upprätthålls av Karleby stad. För att utveckla verksamheten styrs institutet av nämnden för utbildning och fostran.

Verksamhetsidé

Vi arbetar för invånarnas välmående och bildning i regionen genom att erbjuda möjlighet till ett livslångt lärande. Med vår aktivitet stöder vi ett mångvärdigt och mångkulturellt samhälle samt en hållbar livsstil. Vår verksamhet bygger på gemenskap. Vi betonar glädjens betydelse och kreativitetens styrka som främjar inlärningen. Aktualitet samt traditioner är viktiga för oss, och vi siktar mot framtiden.

Jämställdhets- och likabehandlingsplan

Jämnställdhets- och likabehandlingsplanen för Karlebynejdens institut bedömer och främjar förverkligandet av likabehandling samt styr att göra  behövliga åtgärder för sakens skull. Vi tar gärna emot kommentarer och innehållsförslag angående planen och uppdaterar den vid behov.

Planens innehåll:

 1. Kokkolan seudun opisto – Karlebynejdens institut
 2. Bakgrund till jämställdhets- och likabehandlingsplanen
 3. Processen för uppgörandet av jämställdhets- och likabehandlingsplanen
 4. Nuvarande läge vad gäller förverkligandet av jämställdhet och likabehandling i Karlebynejdens institut:
  Jämställdhet och likabehandling i tjänster, undervisning och utbildningsutbud
 5. Mål och åtgärder för att främja jämställdhet och likabehandling
 6. En utvärdering av hur åtgärderna i en tidigare jämställdhets- och likabehandlingsplan har genomförts och av resultaten:
  Jämställdhet och likabehandling i tjänster, undervisningen och i utbildningsutbudet

Bilaga 1 Likabehandling och jämställdhet i Bildkonstskolan för barn och unga i Karleby
Bilaga 2 Likabehandling i Ordkonstskolan Santtu

Jämställdhets- och likabehandlingsplan 2022

 

  • Ha mobiltelefonen med dig under lektionerna.
  • Ta reda på undervisningsplatsens adressuppgifter.
  • Nödnumret är 112. Obs! Med 112 Suomi-appen förmedlas uppringarens exakta position automatiskt till nödcentralen. Tilläggsuppgifter www.112.fi.
  • Ta reda på var undervisningsplatsens utgångar, samlingsplats, släckningsutrustning, medicinskåp och förstahjälpväskor finns.
  • Bekanta dig med undervisningsplatsens säkerhets- och räddningsinstruktioner. Du kan begära dem av rektorn eller läraren som ansvarar för undervisningsplatsen
  • Avlägsna inte maskinens skyddsutrustning!
  • Meddela läraren om hotande situationer, eventuella defekta apparater eller andra brister.  OBS! Lämna vid behov ett synligt meddelande till följande användare.
  • Se till att undervisningsutrymmet hålls rent och att allt är i god ordning.
  • Ta den kortaste vägen ut till samlingsplatsen. Varna också andra som är i fara.
  • Ring nödnumret 112 och följ nödcentralens instruktioner.
  • Om möjligt, släck eller försök begränsa branden med tillgänglig släckningsutrustning.
  • Var beredd att guida brandkåren.
 • I institutshuset, Vasavägen 7, finns en defibrillator strax innanför huvuddörren i korridoren.

  Konsthuset Renlunds (Folkskolegatan 6 b) defibrillator finns vid ingången mot Katarinegatan, s.k. “stendelens” tambur.

  Närmaste hjärtstartare hittar du på defi-sidorna.

 • Kursdeltagarna är inte försäkrade från institutets sida.

 • Institutshuset har kommunal parkeringsövervakning! Obs! Använd parkeringsbricka, max 4 timmar.

  Det är tillåtet att parkera på platser markerade med trafikmärken. Det behövs tillstånd att parkera på platser som är reserverade för personalen. Det är absolut förbjudet att parkera vid genomfarter och portgångar!

  Kom i tid till kurserna. Det kan vara trångt på parkeringsplatsen.