Fortsätt till innehållet

Uppgifter om institutet och säkerheten

Kokkolan seudun opisto – Karlebynejdens institut är ett tvåspråkigt medborgarinstitut, som ägs och upprätthålls av Karleby stad. För att utveckla verksamheten styrs institutet av nämnden för utbildning och fostran.

Verksamhetsidé

Vi arbetar för invånarnas välmående och bildning i regionen genom att erbjuda möjlighet till ett livslångt lärande. Med vår aktivitet stöder vi ett mångvärdigt och mångkulturellt samhälle samt en hållbar livsstil. Vår verksamhet bygger på gemenskap. Vi betonar glädjens betydelse och kreativitetens styrka som främjar inlärningen. Aktualitet samt traditioner är viktiga för oss, och vi siktar mot framtiden.

 • Coronaberedskap

  Vi följer noggrant med myndigheternas och Karleby stads instruktioner angående coronasäkerheten. Både på Karleby stads hemsidor www.kokkola.fi  och Soites coronasidor www.korona.soite.fi uppdateras aktuell information om coronasituationen.
  Vi informerar om ändringar i institutets verksamhet på hemsidan www.kokkola.fi/kso-kni. Om situationen kräver informerar vi kursdeltagarna personligen i första hand via e-post.

  Välkommen att studera med hälsan i behåll.

  Säkerhet är omtanke!

  Du är väl frisk när du kommer till våra kurser och kommer ihåg handhygien och säkerhetsavstånd.

  • Du kommer väl inte till institutets kurser, om du har influensasymtom. Om du blir sjuk under lektionerna, avlägsna dig direkt och ta kontakt med Soites hälsovård. Rådgivningsnumret gällande coronaviruset är 068287499.
  • När man kommer till kurser och kursplatser bör man komma ihåg säkerhetsavstånden. Vi har minskat på antalet studerande i gruppundervisningen för att kunna hålla säkerhetsavstånden. 
  • Man bör undvika onödig vistelse vid kursplatserna.
  • Vi kokar inget kaffe på kursen, men ta gärna med eget mellanmål.
  • Tvätta händerna med tvål före du kommer till kursplatsen.
  • God hostningshygien förhindrar smitta.
  • I Mellersta Österbottens landskap gäller en utvidgad rekommendation om att använda ansiktsmask. Enligt Soites anvisningar rekommenderas att institutets kursdeltagare använder ansiktsmask. När du besöker institutet eller deltar i våra kurser, se till att ta med egen ansiktsmask.
  • Ändringar i programmet är möjliga.

  Allmänt om säkerheten på kurserna

  • Ha mobiltelefonen med dig under lektionerna.
  • Ta reda på undervisningsplatsens adressuppgifter.
  • Nödnumret är 112. Obs! Med 112 Suomi-appen förmedlas uppringarens exakta position automatiskt till nödcentralen. Tilläggsuppgifter www.112.fi.
  • Ta reda på var undervisningsplatsens utgångar, samlingsplats, släckningsutrustning, medicinskåp och förstahjälpväskor finns.
  • Bekanta dig med undervisningsplatsens säkerhets- och räddningsinstruktioner. Du kan begära dem av rektorn eller läraren som ansvarar för undervisningsplatsen
  • Avlägsna inte maskinens skyddsutrustning!
  • Meddela läraren om hotande situationer, eventuella defekta apparater eller andra brister.  OBS! Lämna vid behov ett synligt meddelande till följande användare.
  • Se till att undervisningsutrymmet hålls rent och att allt är i god ordning.

  Eldsvåda

  • Ta den kortaste vägen ut till samlingsplatsen. Varna också andra som är i fara.
  • Ring nödnumret 112 och följ nödcentralens instruktioner.
  • Om möjligt, släck eller försök begränsa branden med tillgänglig släckningsutrustning.
  • Var beredd att guida brandkåren.

  Hjärtstartare – defibrillator

  I institutshuset finns en defibrillator strax innanför huvuddörren i korridoren. Närmaste hjärtstartare hittar du på defi-sidorna.

  Försäkringar

  Kursdeltagarna är inte försäkrade från institutets sida.

  Parkering vid institutshuset

  Institutshuset har kommunal parkeringsövervakning!

  Det är tillåtet att parkera på platser markerade med trafikmärken. Det behövs tillstånd att parkera på platser som är reserverade för personalen. Det är absolut förbjudet att parkera vid genomfarter och portgångar!

  Kom i tid till kurserna. Det kan vara trångt på parkeringsplatsen.