Fortsätt till innehållet
Två barn med färgrika klossar
Mostphotos

Stöd för utveckling och lärande

Stöd för barnets individuella växande och lärande ordas flexibelt i barnets egen grupp i småbarnspedagogiken och förskolan.

Planeringen av stöd för växande och lärande utgår från barnets styrkor och behov vad gäller växande och utveckling. Samarbetet mellan vårdnadshavarna och personalen inom småbarnspedagogiken är mycket viktigt då barnets stöd planeras.

 • Tre former av stöd

  Inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen i Karleby används trestegsstöd; allmänt stöd, intensifierat stöd och särskilt stöd. Stödet som barndet får är planerat och förändras enligt barnets behov av stöd.

  Stödets innehåll

  Stödet kan omfatta pedagogiska (didaktiska och pedagogiska) lösningar, strukturella lösningar (såsom minskning av gruppstorleken, assistenttjänster) samt arrangemang som stödjer barnets och familjens välbefinnande.

  Dokumentering av barnets stöd

  Det stöd barnet får samt målen för den pedagogiska verksamheten antecknas i barnets plan för småbarnspedagogik och i förskoleundervisningen i pedagogiska dokument som utvärderas regelbundet.

   

 • I Karleby arbetar åtta speciallärare inom småbarnspedagogiken.

  En speciallärare inom småbarnspedagogiken är sakkunnig i ärenden som gäller barns uppväxt och utveckling.

   

  • arbetar med barn enskilt eller i grupp
  • konsulterar, handleder och stödjer pedagoger i vardagliga vård- och fostringssituationer samt genomförandet av stöd
  • bedömer barnets behov av stöd i samarbete med vårdnadshavarna och personalen inom småbarnspedagogiken
  • samarbetar med vårdnadshavarna och personalen inom småbarnspedagogiken samt med andra sakkunniga

   

  Via länkarna nedan hittar du kontaktuppgifter till speciallärarna inom småbarnspedagogiken på enheternas sidor

   

  Förskoleplatser

  Kommunala daghem

  Kommunal familjedagvård

  Servicesedelenheter