Fortsätt till innehållet

Uppsägning av plats och garanterad plats

Uppsägning av plats

Du kan säga upp barnets plats inom småbarnspedagogiken i första hand via elektronisk uppsägningsanmälan.

Om du inte kan använda elektronisk ärendehantering anmäla uppsägning av plats antingen med ändringsblanketten eller via e-post varhaiskasvatus(at)kokkola.fi.

Du kan inte säga platsen upp  retroaktivt.

Uppsägningsanmälan

Ändringsblankett

Garanterad plats inom småbarnspedagogiken

Du kan tillfälligt säga upp barnets plats inom småbarnspedagogiken om barnet deltagit i småbarnspedagogiken vid enheten i fråga i minst fyra månader.

Efter avbrottet kan barnet återvända till samma plats inom småbarnspedagogiken. Avbrottet ska räcka minst fyra månader och högst två år.

Under avbrottet har barn under tre år rätt till stöd för hemvård av barn och barn under skolåldern rätt till syskonförhöjningen av grunddelen av hemvårdsstödet. Din familj kan också använda tjänster inom öppen småbarnspedagogik.

 Läs mera om förutsättningar för garanterad plats inom småbarnspedagogik

Överenskommelse om inledandandet av avbrottet

Du ska komma överens om inledandet av avbrottet och längden på avbrottet med daghemsföreståndaren senast två veckor före avbrottet börjar.

Under avbrottet tas ingen klientavgift ut.

Avtal om att avbryta småbarnspedagogiken

Anmälan om att återvända till småbarnspedagogik

Meddela på en separat blankett minst fyra månader på förhand när barnet kommer att återvända till småbarnspedagogiken.

Återkomsten till småbarnspedagogiken från platsgarantin sker alltid under augusti.

 Anmälan om att återvända till småbarnspedagogiken