Fortsätt till innehållet
En flicka spelar piano och en flicka sjunger i parken.
Fotograf: Kokkolan kaupunki

Understöd

Staden stödjer genom sin understödsverksamhet lokal medborgarverksamhet, organisationer och kommuninvånarnas delaktighet inom ramen för anslag som årligen finns till förfogande.

Av stadens medel kan understöd beviljas enligt prövning för evenemang och projekt som föreningar och sammanslutningar ordnar.

Stadens understöd