Fortsätt till innehållet
En flicka spelar piano och en flicka sjunger i parken.
Kokkolan kaupunki

Understöd

Staden stödjer genom sin understödsverksamhet lokal medborgarverksamhet, organisationer och kommuninvånarnas delaktighet inom ramen för anslag som årligen finns till förfogande.

Av stadens medel kan understöd beviljas enligt prövning för evenemang och projekt som föreningar och sammanslutningar ordnar.

Stadens understöd

 • Karlebyföreningar och föreningar som regelbundet verkar i Karleby kan ansöka om sysselsättningsstödet från Karleby stad. Stadens sysselsättningstjänster beviljar understödet efter prövning, i enlighet med de fastställda grunderna för beviljandet och inom ramen för anslaget för sysselsättningstjänster.

  Sysselsättningsstöd kan beviljas en förening vars verksamhet stöder stadens mål för skötseln av sysselsättningen, hjälper långtidsarbetslösa Karlebybor att få arbete eller utbildning samt stärker deras kunnande.

  Läs mer om sysselsättningsstödet

   

 • Stadsstyrelsen beviljar understöd till allmännyttiga sammanslutningar, såsom byföreningar och andra sammanslutningar, vilkas verksamhet faller utanför kultur- och ungdomsnämndens och idrottsnämndens behörighetsområden. Karleby stad kan stödja ett bestämt ändamål samtidigt med bara stadsstyrelsens eller en nämnds understöd.

  Ansökan om understöd ska lämnas in sist 15 mars 2024. Staden informerar om tiden för ansökan om understöd i de tidningar som är stadens officiella annonskanaler samt på stadens webbplats.

  Stadsstyrelsens understöd 2024