Du är här

Understöd

En ny lag om reparationsunderstöd för bostadsbyggnader och bostäder träder i kraft i början av 2017. Från och med den 1 januari har Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet, ARA, hand om ärendena som gäller reparationsunderstöden. Det innebär att ansökningarna om reparationsunderstöden ska sändas till ARA som fattar beslut om dem och betalar ut de beviljade understöden.

Enligt den nya lagen kan understöd beviljas för:

  • reparation av bostäder för äldre och personer med funktionsnedsättning
  • installation av hiss i efterhand
  • undanröjande av hinder för tillgänglighet i bostadsbyggnader

Behovsprövade energiunderstöd för småhus beviljas inte 2017.


Mer info finns på ARAs webbplats.


  • Källa: Finanserings- och utvecklingscentralen för boendet Upp

Uppdaterad 31.12.2018 | Skicka respons | Skriv ut