Olet tässä

Hulevesimaksu

Hulevesimaksu laskutetaan kerran vuodessa. Hulevesimaksun lasku lähetetään kiinteistön omistajalle tai haltijalle.
Hulevesimaksulla kerätty raha käytetään hulevesijärjestelmien kunnossapitoon. Hulevesijärjestelmien rakentaminen toteutetaan verovaroin.

Hulevesimaksu kohdistuu kaikkiin rakennettuihin kiinteistöihin hulevesijärjestelmän vaikutusalueella. Hulevesijärjestelmän vaikutusalue on se alue, jolla sijaitsevia kiinteistöjä kaupungin hulevesijärjestelmä palvelee. Vaikutusalueeseen kuuluminen ei edellytä konkreettista liittymistä järjestelmään. Vaikutusalue kattaa Kanta-Kokkolan, Kälviän, Lohtajan ja Ullavan asemakaava-alueet, sekä ne kaava-alueiden reunavyöhykkeet, jotka hyötyvät kaupungin hulevesijärjestelmästä. Alueella sijaitsee noin 9 000 kiinteistöä.

Kanta-Kokkolan hulevesiviemäriverkosto kattaa koko tiiviisti rakennetun kaupunkialueen. Kälviällä ja Lohtajalla on huleveden erillisviemäriverkosto. Ullavan hulevesien hallinta on toteutettu avo-ojilla.

Kokkolan kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 9.10.2017 § 519 hulevesimaksun määräytymisperusteista siten, että järjestelmää eniten kuormittavien kiinteistöjen hulevesimaksu on suurin. Maksu määräytyy kiinteistön pinta-alasta ja käyttötarkoituksesta seuraavan luokituksen mukaisesti:

1 luokka: Omakoti- ja paritalot sekä vapaa-ajan asunnot
- Maksu on 25 €/vuosi

2 luokka: Yhtiömuotoinen asuminen, pari-, rivi- ja kerrostalot
Maksu määräytyy tontin pinta-alan mukaan seuraavasti:
- 2 a: pinta-ala <1000 m², hulevesimaksu 75 €/vuosi
- 2 b: pinta-ala 1000 – 5000 m², hulevesimaksu 200 €/vuosi
- 2 c: pinta-ala 5000 – 10 000 m², hulevesimaksu 500 €/vuosi
- 2 d: pinta-ala > 10 000 m², hulevesimaksu 750 €/vuosi

3 luokka: Liike-, palvelu- ja teollisuuskiinteistöt
Maksu määräytyy tontin pinta-alan mukaan seuraavasti:
- 3 a: pinta-ala <1000 m², hulevesimaksu 100 €/vuosi
- 3 b: pinta-ala 1000 – 5000 m², hulevesimaksu 250 €/vuosi
- 3 c: pinta-ala 5000 – 10 000 m², hulevesimaksu 625 €/vuosi
- 3 d: pinta-ala > 10 000 m², hulevesimaksu 875 €/vuosi

Kiinteistöt, joilla on hulevesille yli 5 kuution viivytysjärjestelmät, voivat anoa alennusta hulevesimaksusta. Alennettu hulevesimaksu on vähintään 10 prosenttia ko. kiinteistön maksuluokan maksusta.
Sivun alkuun

Päivitetty 5.3.2020 | Lähetä palautetta | Tulosta