Olet tässä

Maanhankinta

Kaupungin maanhankinnan tärkein tehtävä on hankkia maata tulevan yhdyskuntarakentamisen tarpeisiin.

Riittävällä raakamaavarannolla luodaan toimintaedellytykset suunnitelmalliselle kaavoitukselle, turvataan suunnitelmallinen tonttituotanto ja yhdyskuntarakentamisen talous. Kaupunki joutuu hankkimaan maata ( kadut, puistot, yleisten rakennusten tontit jne. ) myös asemakaavan toteuttamiseksi asemakaavan muutostilanteissa ja silloin kun ensimmäistä asemakaavaa ei ole laadittu kunnan omalle alueelle.

Kaupungilla on maanhankinnassa käytettävissä monipuolinen valikoima keinoja, joihin liittyvää lainsäädäntöä  on Maankäyttö- ja rakennuslaissa, Etuostolaissa sekä Lunastuslaissa. Suurin osa yhdyskuntarakentamiseen tulevasta maasta hankitaan kuitenkin vapaaehtoisin kaupoin siten, että hinnoittelu eri aikoina syntyvien kauppojen kesken pyritään pitämään johdonmukaisena. Maanhankinta pyritään tekemään riittävän ajoissa siten, että kunnalle saataisiin turvattua riittävä maareservi tuleviin tarpeisiin.

Sivun alkuun

Päivitetty 31.12.2018 | Lähetä palautetta | Tulosta